Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT22Lập Trình Web Vũ Anh Hùng414744

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đỗ Hoàng Anh1812101004CT2201C
0.0%
100.0%
00000
2Nguyễn Quốc Anh1812101003CT2201C
6.67%
93.33%
30000
3Vũ Văn Đức1812111009CT2201M
0.0%
100.0%
00000
4Nguyễn Trường Giang1812111007CT2201M
0.0%
100.0%
00000
5Vũ Đức Hiếu1812111010CT2201M
0.0%
100.0%
00000
6Trần Huy Hoàng1812101002CT2201C
0.0%
100.0%
00000
7Nguyễn Hữu Mạnh1812111011CT2201M
0.0%
100.0%
00000
8Đỗ Thị Minh1812112001CT2201M
0.0%
100.0%
00000
9Nguyễn Chí Nguyên1812111001CT2201M
0.0%
100.0%
00000
10Hoàng Tuấn Phúc1812101005CT2201C
0.0%
100.0%
00000
11Đặng Thế Quang1812112003CT2201C
0.0%
100.0%
00000
12Phạm Đức Tài1812111014CT2201M
0.0%
100.0%
00000
13Nguyễn Tiến Thành1812111015CT2201M
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 04/03/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngGIỚI THIỆU MÔN HỌC
Chương 1: Tổng quan về ASP.NET
1.1. Tổng quan về lập trình ứng dụng Web
1.2. Giới thiệu về ASP.NET
1.3. Xây dựng ứng dụng Web đầu tiên
1.4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng Web
1.5. Làm việc với tập tin cấu hình
208h55 08/04/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngChương 2: Xây dựng trang Web cập nhật dữ liệu
2.1. Điều khiển kiểm tra
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. RequireFieldValidator
2.1.3. CompareValidator
2.1.4. RangeValidator
2.1.5. RegularExpressionValidator
2.1.6. CustomValidator
2.1.7. ValidationSummary
308h55 15/04/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng2.2. Các điều khiển dữ liệu
2.2.1. Tổng quan
2.2.2. Các điều khiển Danh sách
2.2.3. Điều khiển GridView
2.2.4. Các điều khiển DataSource
2.2.5. Điều khiển DataList
2.2.6. DetailsView và FormView
408h55 22/04/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng2.3. Tạo trang Web nhập sửa xóa dữ liệu
2.4. Tạo trang Web tìm kiếm dữ liệu
Nguyễn Quốc Anh (3t, false)
508h55 29/04/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngThực hành bài Chương 2
608h55 06/05/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngThực hành bài Chương 2 (tiếp)
708h55 13/05/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngĐG1: Đánh giá kỹ năng thực hiện xây dựng các trang Web để cập nhật dữ liệu cho các bảng trong CSDL quan hệ đang được lưu trữ trên máy chủ.
Chương 3: Xây dựng và thực thi báo cáo
3.1. Giới thiệu
808h55 20/05/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng3.2. Xây dựng báo cáo bằng Report
3.3. Điều khiển ReportViewer
3.4. Điều khiển ReportSource
908h55 27/05/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng3.5. In báo cáo theo điều kiện
Thực hành bài Chương 3
1008h55 03/06/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngThực hành bài Chương 3 (tiếp)
1108h55 10/06/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngThực hành bài Chương 3 (tiếp)
ĐG2: Đánh giá kỹ năng thực hiện xây dựng và thực thi các báo cáo để kết xuất dữ liệu đã được xử lý từ các bảng trong CSDL ra trang Web để người dùng xem và in ấn kết quả.
1208h55 17/06/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngĐG2: Đánh giá kỹ năng thực hiện xây dựng và thực thi các báo cáo để kết xuất dữ liệu đã được xử lý từ các bảng trong CSDL ra trang Web để người dùng xem và in ấn kết quả.(tiếp).
1307h55 18/06/2020A1032CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngChương 4: Bảo mật Website
4.1. Tổng quan về ASPNETDB Database
4.2. Các nguyên tắc bảo mật của ASP.NET
1408h55 24/06/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh Hùng4.3. Giới thiệu công cụ WAT
4.4. Xây dựng trang Đăng nhập
4.5. Xây dựng trang Đổi mật khẩu
4.6. Profiles
1508h55 01/07/2020A1033CT22
Lập Trình Web
Vũ Anh HùngThực hành bài Chương 4
ĐG3: Đánh giá kỹ năng sử dụng công cụ WAT (Web Administrator Tool) để bảo mật Website đối với người dùng

Lịch trình dự kiến