Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Duy Hiếu2012751006NA2401A25/08/2000NamNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC-MT-NA24Kinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường4700
2CT-DC-NA24Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4260
3NA24Nói 2 Trần Thị Ngọc Liên2260
4NA24Nghe 2 Nguyễn Việt Anh22440
5NA24Tiếng Việt Thực Hành Nguyễn Thị Hà Anh23200
6NA24Đọc 2 Hoàng Thị Minh Hà Nguyễn Thị Hoa23180
7NA24Viết 2 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa2266
8DC-MT-NA24Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy3561

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 25/01/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhChương 1. Rèn luyện k ...
208h55 25/01/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 1: Are you g ...
313h00 25/01/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
407h00 26/01/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft O ...Vũ Thị Chầm (3t, true)
Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, true)
Lê Thị Phương Lan (3t, true)
Đặng Thị Linh (3t, true)
Nguyễn Thùy Linh (3t, true)
Đinh Như Lượng (3t, true)
Phạm Thị Quỳnh (3t, true)
Phạm Đức Sơn (3t, true)
509h50 26/01/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 1: Những vấn đ ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Trương Văn Huân (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
Vũ Tiến Tâm (2t, false)
608h55 27/01/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 1: I’ll never fo ...Trần Thị Oanh (3t, )
Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
708h55 28/01/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
808h55 28/01/2021c1043NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPersonal heroes ...
908h55 29/01/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 1: Listening sk ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
Nguyễn Thị Hải Bình (3t, false)
1007h00 01/02/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà Anh
1108h55 01/02/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 2: Mika’s Hom ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
1213h00 01/02/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1307h00 02/02/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy ...
1409h50 02/02/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1508h55 03/02/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1608h55 04/02/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
1708h55 05/02/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 2: Dating ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
1807h00 01/03/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà Anh
1908h55 01/03/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 3: It’s not ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Phạm Đức Sơn (1t, false)
2013h00 01/03/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2107h00 02/03/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
2209h50 02/03/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2308h55 03/03/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2408h55 04/03/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
2508h55 05/03/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 3: Family events ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
2607h00 08/03/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhThực hành bài tập về ...Nguyễn Thùy Linh (2t, )
2708h55 08/03/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 4: Helping o ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
2813h00 08/03/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2907h00 09/03/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.3.Định d ...Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
3009h50 09/03/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Chức năng của nhà ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Trương Văn Huân (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
Vũ Tiến Tâm (2t, false)
3108h55 10/03/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Duy Hiếu (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
Bùi Thị Thúy (3t, )
3208h55 11/03/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc LiênU1 Places to be ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
3308h55 12/03/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 4: School subjec ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
3407h00 15/03/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhChương 2. Rèn luyện k ...Nguyễn Thùy Linh (2t, )
Trần Thị Oanh (2t, )
3508h55 15/03/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 5: Generatio ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
3613h00 15/03/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3707h00 16/03/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.Các Hà ...Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, true)
Đặng Thị Linh (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
Nguyễn Văn Thăng (3t, false)
Phạm Đức Thủy (3t, false)
3809h50 16/03/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII. các kiểu và các ...Nguyễn Hồng Hạnh (2t, false)
Trương Văn Huân (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
3908h55 17/03/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSupplementary Exercis ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Bùi Thị Thúy (3t, )
4008h55 18/03/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc LiênUnit 1 (Cont) ...Nguyễn Tùng Dương (1t, )
Bùi Thị Thúy (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
4108h55 19/03/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 5: Geography Rev ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
4207h00 22/03/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài tập thực hành tạo ...
4308h55 22/03/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 6:How to be a ...
4413h00 22/03/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4507h00 23/03/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.Các Hà ...Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, true)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, true)
4609h50 23/03/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Nhà nước CHXHCN V ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trương Văn Huân (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
Nguyễn Viết Thái (2t, false)
4708h55 24/03/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaMy name is….. ...Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
Bùi Thị Thúy (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
4808h55 25/03/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
4909h50 25/03/2021B1033NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (2t, )
5008h55 26/03/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 6:Housing ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
5107h00 29/03/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Tiếp nhận VB ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Lê Thị Phương Lan (2t, )
Phạm Thị Quỳnh (2t, )
5208h55 29/03/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaACHIVEMENT TEST ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
5313h00 29/03/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5407h00 30/03/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6. Hàm tín ...Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
5509h50 30/03/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 2: Những vấn đ ...Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
5608h55 31/03/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaHow did you learn tha ...Nguyễn Tùng Dương (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Lê Thị Phương Lan (3t, )
5708h55 01/04/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
5808h55 02/04/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 7:Buying and sel ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
5907h00 05/04/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài tập thực hành tiế ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Lê Thị Phương Lan (2t, )
Phạm Thị Quỳnh (2t, )
6008h55 05/04/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 7: The growt ...
6113h00 05/04/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6207h00 06/04/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.6.Sắp xế ...Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Đặng Thị Linh (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
Bùi Thị Thúy (3t, true)
Hoàng Mạnh Tiến (3t, true)
6309h50 06/04/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật XHCN ...Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
6408h55 07/04/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSupplementary Exercis ...Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
6508h55 08/04/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc LiênUnit 2 ...Trần Thị Oanh (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
6608h55 09/04/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 8: Job preferenc ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
6707h00 12/04/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhKiểm tra bài số 1 (Bà ...Phạm Thị Quỳnh (2t, )
6808h55 12/04/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 8: Can you l ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
6913h00 12/04/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7007h00 13/04/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.7.Thống ...
7109h50 13/04/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII. Quy phạm pháp lu ...Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
7208h55 14/04/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaA place in the world ...
7308h55 15/04/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc LiênTrần Thị Oanh (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
7408h55 16/04/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 9: Office work ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
7507h00 19/04/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhChương 3. Rèn luyện k ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
7608h55 19/04/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 9: Baseball ...
7713h00 19/04/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7807h00 20/04/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.7. Thống ...Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
Hoàng Lan Anh (3t, false)
Nguyễn Tùng Dương (3t, true)
Vương Thanh Hiền (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Đặng Thị Linh (3t, false)
Đinh Thị Thùy Linh (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Lê Phi Trọng (3t, false)
7909h50 20/04/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8008h55 21/04/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaMusical Ambassadors ...
8108h55 22/04/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
8208h55 23/04/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 10:Tour Review ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
8307h00 26/04/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà Anh2. Những lỗi thường m ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
8408h55 26/04/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 10: Mobile p ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
8513h00 26/04/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8607h00 27/04/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.8.Biểu đ ...Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
8709h50 27/04/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV.Quan hệ pháp luật ...Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
8808h55 28/04/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSupplementary Exercis ...Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Bùi Thị Thúy (3t, )
8908h55 29/04/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
9008h55 30/04/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhNguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
9107h00 03/05/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài tập chữa lỗi câu ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
9208h55 03/05/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 11: Vanessa- ...
9313h00 03/05/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9407h00 04/05/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 6: Microsoft O ...Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Ngô Thị Hiền (3t, true)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Đặng Thị Linh (3t, false)
Đinh Thị Thùy Linh (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Thăng (3t, false)
Lê Phi Trọng (3t, false)
9509h50 04/05/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanV. Vi phạm pháp luật ...Ngô Thị Hiền (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Viết Hồng (2t, false)
Trương Văn Huân (2t, false)
Đinh Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
Vũ Minh Quân (2t, false)
Lê Phi Trọng (2t, false)
9614h55 04/05/2021B2033NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
9707h00 05/05/2021B2012NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài tập chữa lỗi câu ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Quang Hưng (2t, )
Trần Thị Oanh (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
9808h55 05/05/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLet’s party! ...Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Bùi Thị Thúy (3t, )
9908h55 06/05/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
10008h55 07/05/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 11: Ordering foo ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
10115h50 07/05/2021B2033NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
10207h00 10/05/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Dùng từ trong ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Trần Thị Oanh (2t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
10308h55 10/05/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 12: Aday in ...
10413h00 10/05/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
10513h55 10/05/2021B2014NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
10614h55 10/05/2021B2013NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
10707h00 11/05/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.5. Biểu ...Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Đặng Thị Linh (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
Nguyễn Văn Thăng (3t, true)
Phạm Đức Thủy (3t, true)
10809h50 11/05/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Nguyễn Thị Hải Bình (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Viết Hồng (2t, false)
Trương Văn Huân (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
10913h55 11/05/2021B2034NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Thị Hải Bình (4t, )
Trần Thị Oanh (4t, )
11014h55 11/05/2021B2013NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
11107h00 12/05/2021B2012NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) Chữa bài ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Nguyễn Thùy Linh (2t, )
Trần Thị Oanh (2t, )
11208h55 12/05/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaGreat classic movies ...
11313h55 12/05/2021b2034NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Thị Hải Bình (4t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
11414h55 12/05/2021B2013NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
11508h55 13/05/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
11608h55 14/05/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 12:Stress and re ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
11714h55 14/05/2021C1043NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Thị Hải Bình (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
11807h00 17/05/2021A5022NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 2 ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Nguyễn Thùy Linh (2t, )
Trần Thị Oanh (2t, )
Nguyễn Thị Hải Bình (2t, )
11908h55 17/05/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 13: Love at f ...
12013h00 17/05/2021D2013CT-DC-MT-NA24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
12107h00 18/05/2021A1033DC-MT-NA24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
12209h50 18/05/2021A5012CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
12314h55 18/05/2021B2013NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
12408h55 19/05/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSupplementary Exercis ...
12514h55 19/05/2021B2013NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
12608h55 20/05/2021A5023NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Thị Hải Bình (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
Phạm Đức Sơn (1t, )
12707h00 21/05/2021online3NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị Hoa
12808h55 21/05/2021A5023NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 13:News ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Trần Thị Oanh (3t, false)
12907h00 23/05/2021Online2NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà Anh
13007h00 24/05/2021Online2NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà Anh
13109h50 25/05/2021Online2CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanchương III: Hình thức ...
13213h55 25/05/2021online4NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Thị Hải Bình (4t, )
Nguyễn Tùng Dương (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Nguyễn Thùy Ngân (1t, )
Trần Thị Oanh (4t, )
Phạm Đức Sơn (1t, )
Bùi Thị Thúy (1t, )
13314h55 25/05/2021B2013NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc Liên
13410h45 26/05/2021b1033NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
13513h55 26/05/2021online4NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Thị Hải Bình (4t, )
Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Trần Thị Oanh (4t, )
Phạm Đức Sơn (1t, )
13609h50 27/05/2021online3NA24
Nói 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Thị Hải Bình (3t, )
Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
13713h55 27/05/20214CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương 4: Hệ thố ...Trương Văn Huân (4t, false)
Nguyễn Thùy Linh (4t, false)
Trần Thị Oanh (4t, false)
13809h50 28/05/2021Online2NA24
Nghe 2
Nguyễn Việt AnhUnit 14: Famous pers ...Nguyễn Thị Hải Bình (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Thị Oanh (2t, false)
13913h55 28/05/20214CT-DC-NA24
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantổng kết ...Trương Văn Huân (4t, false)
Nguyễn Thùy Linh (4t, false)
Trần Thị Oanh (4t, false)
14009h50 29/05/2021c 1013NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
14107h00 31/05/2021Online2NA24
Tiếng Việt Thực Hành
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Chữa các lỗi t ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Lê Thị Phương Lan (2t, )
Nguyễn Thùy Linh (2t, )
Nguyễn Thùy Ngân (2t, )
Trần Thị Oanh (2t, )
Phạm Thị Quỳnh (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Nguyễn Thị Hải Bình (2t, )
Nguyễn Tùng Dương (2t, )
14208h55 31/05/2021online3NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị Hoa
14308h55 02/06/2021online3NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Hải Bình (3t, )
Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (2t, )
Nguyễn Thùy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Bùi Thị Thúy (3t, )
14409h50 02/06/2021c 1013NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
14508h55 03/06/2021online3NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị Hoa
14607h00 04/06/2021c1013NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Bùi Thị Thúy (3t, )