Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC-MT25Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy03028vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (70%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Hoàng Anh2112102012DC2501
33.33%
66.67%
1000.00
2Lê Minh Anh2112102029DC2501
0.0%
100.0%
0000
3Phạm Hữu Bình2112102005DC2501
6.67%
93.33%
2000
4Hoàng Đình Cường2112102031DC2501
0.0%
100.0%
000.00
5Nguyễn Văn Cường2112102023DC2501
0.0%
100.0%
0000
6Nguyễn Quang Dũng2112102013DC2501
0.0%
100.0%
0000
7Ngô Thùy Dương2112301003MT2501
0.0%
100.0%
001.01
8Nguyễn Xuân Dương2112102007DC2501
20.0%
80.0%
6000
9Nguyễn Thành Đạt2112102008DC2501
0.0%
100.0%
0000
10Trịnh Đức Hiếu2112102010DC2501
26.67%
73.33%
800.00
11Lê Việt Hoàng2112102020DC2501
6.67%
93.33%
201.01
12Trần Vũ Hoàng2112301002MT2501
20.0%
80.0%
6000
13Lê Quốc Huy2112102009DC2501
0.0%
100.0%
0000
14Vũ Quang Hưng2112102006DC2501
13.33%
86.67%
4000
15Phan Mạnh Hùng2112102033DC2501
26.67%
73.33%
8000
16Trần Quốc Hùng2112102021DC2501
6.67%
93.33%
2000
17Nguyễn Văn Khải2112102025DC2501
6.67%
93.33%
201.01
18Đặng Thị Linh2112301008MT2501
6.67%
93.33%
2000
19Bùi Hoàng Long1812104002XD2201D
20.0%
80.0%
600.00
20Nguyễn Xuân Long2112102035DC2501
0.0%
100.0%
0000
21Nguyễn Thái Mạnh2112102001DC2501
6.67%
93.33%
2000
22Phan Tiến Mạnh2112102018DC2501
60.0%
40.0%
1800.00
23Đinh Phạm Công Minh2112102016DC2501
73.33%
26.67%
2200.00
24Hoàng Hải Nam2112102032DC2501
26.67%
73.33%
800.00
25Nguyễn Trung Nam2112102038DC2501
0.0%
100.0%
0000
26Phạm Văn Nam2112301006MT2501
60.0%
40.0%
1800.00
27Phan Long Nhân2112301001MT2501
0.0%
100.0%
000.00
28Vũ Hồng Phúc2112102037DC2501
66.67%
33.33%
2000.00
29Bùi Anh Phương2112102004DC2501
60.0%
40.0%
1800.00
30Mai Minh Quân2112102019DC2501
60.0%
40.0%
1800.00
31Nguyễn Hữu Sơn2112102036DC2501
0.0%
100.0%
0000
32Nguyễn Văn Sơn2112301007MT2501
20.0%
80.0%
6000
33Nguyễn Trung Thành2112102002DC2501
0.0%
100.0%
000.00
34Nguyễn Đức Trung2112102030DC2501
0.0%
100.0%
001.01
35Nguyễn Văn Trung2112301004MT2501
0.0%
100.0%
0000
36Vũ Khánh Tùng2112102024DC2501
6.67%
93.33%
2000
37Tô Thanh Tùng2112102041DC2501
6.67%
93.33%
2000
38Đỗ Văn Vũ2112301005MT2501
0.0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 17/02/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010
1-Tạo bảng tính đầu tiên
209h50 24/02/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
2-Quản lý bảng tính
309h50 03/03/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
3-Định dạng và In ấn.
Bùi Anh Phương (2t, false)
Trần Vũ Hoàng (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
Lê Quốc Huy (2t, true)
Nguyễn Văn Khải (2t, false)
Đặng Thị Linh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Hoàng Hải Nam (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, true)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Nguyễn Văn Sơn (2t, false)
Phan Mạnh Hùng (2t, true)
409h50 10/03/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
4-Công thức và bảng tính trong Excel
Phạm Hữu Bình (2t, false)
Nguyễn Xuân Dương (2t, false)
Vũ Quang Hưng (2t, true)
Phan Mạnh Hùng (2t, true)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, true)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
509h50 17/03/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5-Các Hàm trong Excel
5.1.Các Hàm đơn giản.
5.2.Hàm điều kiện IF.
Lê Việt Hoàng (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
609h50 24/03/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.3.Hàm tìm kiếm VLOOKUP.
Nguyễn Xuân Dương (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, true)
Lê Việt Hoàng (2t, true)
Trần Vũ Hoàng (2t, false)
Bùi Hoàng Long (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
709h50 31/03/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.4.Hàm tìm kiếm HLOOKUP.
809h50 07/04/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.5.Hàm tính toán điều kiện: (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF)
Bài tập.
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Văn Sơn (2t, false)
Trần Vũ Hoàng (2t, true)
909h50 14/04/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.6.Hàm tính toán nhiều điều kiện (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS)
Bài tập.
Trần Vũ Hoàng (2t, false)
Vũ Quang Hưng (2t, false)
Phan Mạnh Hùng (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
1009h50 21/04/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
6-Sắp xếp và lọc dữ liệu
6.1.Sắp xếp bảng tính
6.2.Lọc dữ liệu AutoFilter và AdvancedFilter
Bài tập
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trần Vũ Hoàng (2t, true)
Phan Mạnh Hùng (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
1109h50 28/04/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
7-Thống kê dữ liệu bằng Subtotal và PivotTable
Bài tập
Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Phan Mạnh Hùng (2t, false)
Bùi Hoàng Long (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Văn Sơn (2t, false)
Trần Vũ Hoàng (2t, true)
1209h50 05/05/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
8-Biểu đồ và hình vẽ
8.1. Biểu đồ
8.2.Chuyển đổi dạng tệp bảng tính
8.3. Hình ảnh, chữ nghệ thuật và hình vẽ
Kiểm tra
Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Dương (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Vũ Quang Hưng (2t, false)
Phan Mạnh Hùng (2t, false)
Trần Quốc Hùng (2t, false)
Bùi Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thái Mạnh (2t, false)
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Hoàng Hải Nam (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
Vũ Khánh Tùng (2t, false)
Tô Thanh Tùng (2t, false)
1309h50 12/05/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Microsoft Office PowerPoint 2010
1-Tạo bản trình chiếu đầu tiên
2-Làm việc với text trong PowerPoint
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Hoàng Hải Nam (2t, false)
Bùi Hoàng Long (2t, true)
1409h50 19/05/2022PMGV2DC-MT25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
3-Chèn hình ảnh và vẽ hình
4-Điều chỉnh giao diện của bản trình chiếu
5-Biểu đồ
Phan Tiến Mạnh (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phạm Văn Nam (2t, false)
Vũ Hồng Phúc (2t, false)
Bùi Anh Phương (2t, false)
Mai Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Trịnh Đức Hiếu (2t, false)
Hoàng Hải Nam (2t, false)

Lịch trình dự kiến