Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Thu Phương1912771015NA2301A14/10/2001NữNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2301ANgữ Pháp 1 Nguyễn Thị HuyềnA1300
2NA23Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương28160
3NA23Viết 4 Nguyễn Thị Thu Hương26390
4NA23Nghe 4 Bùi Thị Tuyết Mai2661
5NA23Nói 4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa30106
6NA23Đọc 4 Nguyễn Thị Phương Thu2708
7NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 2 Hồ Thị Thu Trang20460

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
208h55 26/01/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 1 ...Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Vũ Hà My (1t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Đàm Thị Minh Tâm (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
308h55 27/01/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
413h00 27/01/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 10: ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
508h55 28/01/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 1: The Rights of ...Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
613h00 28/01/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 10: Friends and ...
707h00 29/01/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
808h55 29/01/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
908h55 01/02/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
1008h55 02/02/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mainghi covid ...
1108h55 03/02/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
1213h00 03/02/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
1308h55 04/02/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuNGHỈ DICH ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
1413h00 04/02/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 10: Friends and ...
1507h00 05/02/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
1608h55 05/02/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
1708h55 01/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
1808h55 02/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mainghi covid ...
1908h55 03/03/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
2013h00 03/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
2108h55 04/03/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuNGHỈ DỊCH ...
2213h00 04/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 11: Health and f ...
2307h00 05/03/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
2408h55 05/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
2508h55 08/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
2608h55 09/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 2 ...
2708h55 10/03/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
2813h00 10/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Paragraph of ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
2908h55 11/03/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuOld too soon Wise too ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
3013h00 11/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 12: Leisure time ...
3107h00 12/03/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Văn hóa học ...Vũ Hà My (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
3208h55 12/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
3308h55 15/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
3408h55 16/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 3 ...
3508h55 17/03/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
3613h00 17/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11(cont): Descri ...Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
3708h55 18/03/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuWhat is a family? Fam ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
3813h00 18/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaRevision 1 Test 1 ...Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Cao Thị Thanh Huyền (3t, )
Vũ Thị Mai (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Trần Thị Minh Phương (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
3907h00 19/03/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.3. Tiến trình văn h ...Nguyễn Thị Nguyệt (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (2t, false)
Đào Thị La (2t, false)
Đào Thị Thùy Dung (2t, false)
Vũ Hà My (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
4008h55 19/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangĐinh Thị Thanh Hằng (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
4108h55 22/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
4208h55 23/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 4 ...Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
4308h55 24/03/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
4413h00 24/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11 (cont): Descr ...Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
4508h55 25/03/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuTest 1 The family tod ...
4613h00 25/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 13: Education ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Đào Thị Thùy Dung (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Lê Minh Khánh (3t, )
Đào Thị La (3t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
4707h00 26/03/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.3.2. Lớp văn hóa gi ...Vũ Hà My (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
4808h55 26/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
4908h55 29/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangBùi Thế Nam (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
5008h55 30/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 5 ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, )
Đàm Thị Minh Tâm (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
5108h55 31/03/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
5213h00 31/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 12: Comparing an ...Trần Nhật Ly (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, )
5308h55 01/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 3: Education aro ...
5413h00 01/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 13: Education Un ...
5507h00 02/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 2. Văn hóa nhậ ...Cao Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (2t, false)
Đào Thị Thùy Dung (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
Vũ Hà My (2t, false)
Lê Thị Thảo Vân (2t, false)
5608h55 02/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
5708h55 05/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
5808h55 06/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maireview test 1 ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
5908h55 07/04/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
6013h00 07/04/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 12 (cont): Compa ...Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
6108h55 08/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuIn a world growing sm ...
6213h00 08/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 14: The world of ...Nguyễn Anh Tiệp (3t, )
Lê Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Nguyễn Đăng Huy (3t, )
Lê Minh Khánh (3t, )
Nguyễn Thị Thùy Vân (3t, )
Đào Thị La (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
Bùi Hải Ninh (3t, )
Trần Thị Minh Phương (3t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Phạm Thị Quỳnh (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Đàm Thị Minh Tâm (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thái (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (3t, )
6307h00 09/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2. Cấu trúc không ...
6408h55 09/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
6508h55 12/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
6608h55 13/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 6 ...
6708h55 14/04/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
6813h00 14/04/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 13: Cause and Ef ...Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
6908h55 15/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuIn Sweden, you are ne ...
7013h00 15/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 15: Money ...
7107h00 16/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.3. Cấu trúc thời ...
7208h55 16/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
7308h55 19/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
7408h55 19/04/2021c6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (1t, false)
Bùi Thế Nam (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, false)
7508h55 20/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 7 ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đào Thị La (1t, )
Vũ Hà My (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
7608h55 21/04/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
7713h00 21/04/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
7808h55 22/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuIn Sweden, you are ne ...
7913h00 22/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaRevision 2 Test 2 ...Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
8007h00 23/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.1.2. Cách thức tổ c ...
8108h55 23/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
8208h55 26/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
8308h55 26/04/2021c6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
8408h55 27/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 8 ...
8513h00 27/04/2021B1034NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 13: Cause and Ef ...Vũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
8608h55 28/04/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
8713h00 28/04/2021B1034NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 14: Argument Par ...Vũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
8808h55 29/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu NGHỈ LỄ ...
8913h00 29/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 16: Past experie ...
9007h00 30/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
9108h55 30/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
9208h55 03/05/2021A6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
9308h55 03/05/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
9408h55 04/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maireview test 2 ...
9508h55 05/05/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
9613h00 05/05/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 3 U ...Vũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
9708h55 06/05/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuHow to give a good sp ...
9813h00 06/05/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 16: Past experie ...Bùi Thế Nam (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
9907h00 07/05/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngKiểm tra định kỳ Chư ...
10008h55 07/05/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
10113h00 07/05/2021C1044NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.1. Tín ngưỡng (tiếp ...Vũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
Nguyễn Đức Trung (4t, false)
10208h55 10/05/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
10308h55 10/05/2021c6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, false)
10408h55 11/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9 ...
10513h00 11/05/2021B1034NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 15: Quotation (c ...Vũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
10608h55 12/05/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
10713h00 12/05/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 17: Summary ...Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
10808h55 13/05/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuAre you really listen ...
10913h00 13/05/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 17: Science and ...
11007h00 14/05/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Phong tục (tiếp) ...
11108h55 14/05/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
11213h00 14/05/2021B1054NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
11309h50 15/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10 ...
11413h00 15/05/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 18: Plagiarism ...Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
11508h55 17/05/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
11608h55 17/05/2021c6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Hoàng Sơn (1t, false)
Vũ Hà My (1t, false)
Bùi Thế Nam (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, false)
11708h55 18/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10 ...
11808h55 19/05/2021A6043NA2301A
Ngữ Pháp 1
Nguyễn Thị HuyềnA
11913h00 19/05/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
12008h55 20/05/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuThe Heimlich Maneuver ...
12113h00 20/05/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 18: Social and ...Vũ Hà My (3t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
12207h00 21/05/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.3. Văn hóa giao tiế ...Vũ Hà My (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
12308h55 21/05/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
12407h55 24/05/2021C1012NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12507h55 24/05/2021online3NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
12608h55 24/05/2021c6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
12709h50 25/05/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 11 ...
12813h00 26/05/2021online3NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 19: Citation Fu ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
12913h55 27/05/2021c1013NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
13007h00 28/05/2021online2NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.4. Nghệ thuật truyề ...
13107h55 28/05/20211NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
13208h55 28/05/2021online3NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
13307h00 31/05/2021c1012NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, )
Vũ Hà My (2t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
13407h55 31/05/2021online4NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
13508h55 31/05/2021c6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
13607h00 01/06/2021c1012NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaVũ Hà My (2t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, )
13709h50 01/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mai
13813h00 01/06/2021online4NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngVũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
Nguyễn Đức Trung (4t, false)
13908h55 03/06/20213NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuThe Reigning Queen Th ...
14013h55 03/06/2021c 1013NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
14118h45 03/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mai
14207h55 04/06/20211NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
14308h55 04/06/2021Online3NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
14413h55 04/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 12 revision ...
14515h50 04/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mai
14607h55 05/06/20214NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuRevision Test 3 ...
14713h55 05/06/2021online3NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
14808h55 07/06/2021online3NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang