Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Sý Thầu Bảo Sơn1512753071NA220102/10/1997NamNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt Nam Đỗ Thị An6900
2CT-MT-NA-VH22-DC23Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4860
3NA22Dịch Viết 2 Trần Thị Ngọc Liên3500
4NA22A-TDịch Nghe 2 Đào Thị Lan Hương2000
5NA22A-TViết 6 Nguyễn Thị Thu Huyền2400
6NA22A-TNói 6 Phan Thị Mai Hương2160
7NA22A-TĐọc 6 Đặng Thị Vân2074
8NA2201NDịch Nghe 1 Đào Thị Lan Hương1500
9NA2201Từ Vựng Phạm Thị Thúy1336

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương Agriculture- Short – ...
213h00 25/01/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thùy Linh (3t, false)
307h00 26/01/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanchương 1: những vấn đ ...Đỗ Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Phạm Song Hai (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
408h55 26/01/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan Hương Population Short –te ...
509h50 26/01/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
613h00 26/01/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 6: Essay of Narr ...
708h55 27/01/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
813h00 27/01/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 7 East Meets Wes ...Bùi An Ninh (3t, )
908h55 28/01/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1: Introduction ...
1007h55 29/01/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
1108h55 01/02/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngAgriculture-listing m ...
1213h00 01/02/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
1307h00 02/02/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1408h55 02/02/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngPopulation listing ma ...
1509h50 02/02/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1613h00 02/02/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 7: Essay of Desc ...
1708h55 03/02/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1813h00 03/02/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 7 (con’t) East M ...
1908h55 04/02/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
2007h55 05/02/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
2108h55 01/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngIndustry-Taking notes ...
2213h00 01/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
2307h00 02/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2408h55 02/03/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngEnvironment Short –te ...
2509h50 02/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2613h00 02/03/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnEssay of Description ...
2708h55 03/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2813h00 03/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
2908h55 04/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
3007h55 05/03/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
3108h55 08/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngForestry- listing mai ...
3213h00 08/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thùy Linh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
3307h00 09/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. chức năng của nhà ...Nguyễn Hữu Mạnh (3t, false)
Đồng Đức Minh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Đoàn Văn Nam (3t, false)
3408h55 09/03/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngEnvironment Taking no ...
3509h50 09/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3613h00 09/03/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 8: The problem-s ...
3708h55 10/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3813h00 10/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 8 Students won’t ...
3908h55 11/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1(cont) ...
4007h55 12/03/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
4108h55 15/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngForestry-Taking notes ...
4213h00 15/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thùy Linh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo (3t, false)
Phùng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (3t, false)
4307h00 16/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Nhà nước CHXHCN v ...Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Nguyễn Tiến Thành (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo (3t, false)
4408h55 16/03/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngEducation listing mai ...
4509h50 16/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4613h00 16/03/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 8: The problem-s ...
4708h55 17/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4813h00 17/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
4908h55 18/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1(cont) ...
5007h55 19/03/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Ngọc Diệu (1t, )
Nguyễn Thị Hoa (1t, )
Trương Tuấn Long (4t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Vũ Thị Nhàn (1t, )
5108h55 22/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngFishery- Observing, u ...
5213h00 22/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thế Dương (3t, false)
Lê Thị Ngọc Hà (3t, false)
5307h00 23/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 2: Những vấn đ ...Phan Văn Toàn (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
Nguyễn Tiến Thành (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Đỗ Hoàng Anh (3t, false)
5408h55 23/03/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngEducation Taking note ...
5509h50 23/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5613h00 23/03/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 9: Exemplificati ...
5708h55 24/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5813h00 24/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 9 Getting into t ...Nguyễn Thế Dương (3t, )
Lê Thị Ngọc Hà (3t, )
5908h55 25/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1(cont) ...Sý Thầu Bảo Sơn (1t, )
Nguyễn Thế Dương (1t, )
6007h55 26/03/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
6108h55 29/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngFood safety- Observin ...
6213h00 29/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thùy Linh (3t, false)
6315h50 29/03/2021B1022NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
6407h00 30/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật xHCN ...Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
6508h55 30/03/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan Hương Economics Observing, ...
6609h50 30/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6713h00 30/03/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 10: Process Essa ...
6808h55 31/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6913h00 31/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 9 (con’t) Gettin ...Lê Thị Ngọc Hà (3t, )
Phan Thanh Hiền (3t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, )
Phùng Thị Thu Trang (3t, )
7008h55 01/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
7107h55 02/04/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênTrương Tuấn Long (4t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Vũ Thị Nhàn (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
Nguyễn Thị Thu Uyên (4t, )
Ngô Đức Thuận (4t, )
Đỗ Thành Đạt (4t, )
7208h55 05/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngFood safety- Observin ...
7313h00 05/04/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
7407h00 06/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII. quy phạm pháp lu ...Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
7508h55 06/04/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngEconomics Taking not ...
7609h50 06/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7713h00 06/04/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 11: Essay of cau ...
7808h55 07/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7913h00 07/04/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 10 Call of the R ...
8008h55 08/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Phạm Đức Hiếu (1t, )
Phan Thị Hồng Minh (1t, )
Nguyễn Thị Thảo (1t, )
8107h55 09/04/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênUnit 3 ...Nguyễn Ngọc Diệu (1t, )
Lưu Thị Thùy Dung (1t, )
Nguyễn Thế Dương (1t, )
8213h55 09/04/20214NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
8308h55 12/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngEnergy-Sumarizing, pa ...
8413h00 12/04/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
8507h00 13/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Quan hệ pháp luật ...
8608h55 13/04/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngHealthcare&welfare Ob ...
8709h50 13/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8813h00 13/04/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 12: Essay of com ...
8908h55 14/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
9013h00 14/04/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 10 (con’t) Call ...
9108h55 15/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Phạm Đức Hiếu (1t, )
Đồng Đức Minh (1t, )
9207h55 16/04/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Ngọc Diệu (4t, )
Đỗ Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Phan Thanh Hiền (2t, )
Nguyễn Thị Hoa (2t, )
Nguyễn Thị Kiều (2t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Trương Tuấn Long (4t, )
9313h55 16/04/20214NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
9408h55 19/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngEnergy- taking notes ...
9513h00 19/04/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
9607h00 20/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
9708h55 20/04/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngHealthcare&welfare Ob ...
9809h50 20/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
9913h00 20/04/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 13: Definition E ...
10008h55 21/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10113h00 21/04/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
10208h55 22/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Sý Thầu Bảo Sơn (1t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
10307h55 23/04/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênUnit 5 ...Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Trương Tuấn Long (4t, )
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (1t, )
Đồng Đức Minh (1t, )
10413h00 23/04/2021C1044NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 10 ...Phạm Phương Thảo (4t, )
Đồng Đức Minh (4t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (4t, )
Hà Mai Trang (4t, )
Nguyễn Phương Thảo (4t, )
Nguyễn Thị Thảo (4t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (4t, )
10513h55 23/04/20214NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
10608h55 26/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngConstruction-taking n ...
10713h00 26/04/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
10807h00 27/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanđánh giá 1 Chương 3: ...
10908h55 27/04/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngInvestment Sumarizing ...
11009h50 27/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11113h00 27/04/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 14: Argument ess ...
11208h55 28/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11313h00 28/04/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 11 The Art of Re ...Nguyễn Thị Kiều (1t, )
Nguyễn Thị Thu Uyên (1t, )
11415h50 28/04/2021C1041NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
11508h55 29/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
11607h55 30/04/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
11708h55 03/05/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngConstruction- summari ...
11813h00 03/05/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
11907h00 04/05/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 4: Hệ thống ph ...
12008h55 04/05/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan Hương Investment Taking no ...
12109h50 04/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12213h00 04/05/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnData interpretation - ...
12308h55 05/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12413h00 05/05/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 11 (con’t) The A ...Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Phan Thanh Hiền (3t, )
Trần Thị Thu Phương (3t, )
12515h50 05/05/20211NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
12608h55 06/05/2021A6014NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Phạm Đức Hiếu (1t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (1t, )
Nguyễn Thị Thảo (1t, )
12707h55 07/05/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
12813h00 07/05/2021C1044NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânTrần Thị Thu Phương (1t, )
Phùng Thị Thu Trang (2t, )
Đồng Đức Minh (4t, )
12913h55 07/05/20214NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
13008h55 08/05/2021B2034NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Thị Hoa (1t, )
Trương Tuấn Long (4t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Đồng Đức Minh (1t, )
13108h55 10/05/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngMass media-Short –ter ...
13213h00 10/05/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
13307h00 11/05/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
13408h55 11/05/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngCity planning Sumariz ...
13509h50 11/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
13613h00 11/05/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUniversal rules of re ...
13708h55 12/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
13813h00 12/05/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 12 When E.T call ...
13908h55 13/05/2021A6014NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Phạm Đức Hiếu (1t, )
Đồng Đức Minh (1t, )
14007h55 14/05/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
14113h00 14/05/20214NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
14208h55 15/05/2021A6022NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan Hương
14308h55 15/05/2021B2014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
14409h50 15/05/2021A6022NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngReview- test ...
14508h55 17/05/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngMass media-Short –ter ...
14613h00 17/05/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
14707h00 18/05/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
14808h55 18/05/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngReview- Test ...
14909h50 18/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
15013h00 18/05/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnNghi ...
15108h55 19/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
15213h00 19/05/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 12 (con’t) When ...
15308h55 20/05/2021A6014NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
15407h55 21/05/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênTrương Tuấn Long (4t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
15513h00 21/05/2021online5NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngReview- Test ...
15608h55 22/05/2021B2014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Ngọc Diệu (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Trương Tuấn Long (4t, )
15714h55 24/05/2021B2014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
15813h00 25/05/2021online3NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
15913h55 26/05/20213NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 12 ...Nguyễn Thế Dương (3t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Phương Thảo (3t, )
16007h55 27/05/2021online4NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
16108h55 27/05/2021online4NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyRevision ...
16213h55 27/05/2021Online4NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Ngọc Diệu (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Trương Tuấn Long (4t, )
16313h00 28/05/20214NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânRevision ...Nguyễn Thế Dương (3t, )
Lê Thị Ngọc Hà (3t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Bùi Thị Minh Nguyệt (3t, )
Nguyễn Phương Thảo (3t, )
16408h55 29/05/2021B2014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
16513h55 29/05/2021online4NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
16613h00 02/06/2021zoom3NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânNguyễn Thế Dương (3t, )
Bùi Thị Minh Nguyệt (3t, )
Phan Thị Hồng Minh (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
16708h55 04/06/2021online4NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên