Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga05216vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trần Hải Anh2112401012QT2501K
0%
100.0%
0000
2Nguyễn Phương Anh2112401008QT2501K
7.69%
92.31%
40000
3Vũ Quỳnh Anh2112401005QT2501K
26.92%
73.08%
140000
4Nguyễn Hải Châu2112401015QT2501K
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Thị Quỳnh Chi2112407019QT2501M
0%
100.0%
0000
6Phạm Hồng Chương2112407004QT2501M
7.69%
92.31%
40000
7Nguyễn Thị Ngọc Diễm2112407008QT2501M
11.54%
88.46000000000001%
60000
8Trần Thị Mỹ Duyên2112401010QT2501K
3.85%
96.15%
20000
9Nguyễn Tấn Dũng2112407007QT2501M
7.69%
92.31%
40000
10Nguyễn Vũ Hà2112401022QT2501K
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Xuân Hải2112407029QT2501M
11.54%
88.46000000000001%
60000
12Vũ Thị Mỹ Hảo2112401007QT2501K
0%
100.0%
0000
13Vũ Thái Hạ1612753005QT2001M
10.34%
89.66%
60000
14Đỗ Thị Mỹ Hằng2112401009QT2501K
7.69%
92.31%
40000
15Nguyễn Thị Thu Hằng2112407011QT2501M
0%
100.0%
0000
16Nguyễn Thu Hiền2112402001QT2501K
0%
100.0%
0000
17Nguyễn Đức Hiếu2112407003QT2501M
0.0%
100.0%
00000
18Trương Dịu Hương2112407024QT2501M
3.85%
96.15%
20000
19Nguyễn Quang Khải2112402011QT2501N
0%
100.0%
0000
20Nguyễn Diệu Linh2112407025QT2501M
19.23%
80.77%
100000
21Trần Diệu Linh2112401011QT2501K
7.69%
92.31%
40000
22Vũ Thị Huyền Linh2112407020QT2501N
0%
100.0%
0000
23Vũ Thị Phương Linh2112755013QT2501N
11.54%
88.46000000000001%
60000
24Đặng Thị Thùy Linh2112407002QT2501M
3.45%
96.55%
20000
25Nguyễn Thị Thùy Linh2112401017QT2501K
0%
100.0%
0000
26Lưu Phúc Lộc2112407015QT2501M
3.33%
96.67%
20000
27Vũ Hương Mai2112407021QT2501N
0.0%
100.0%
00000
28Đinh Phượng Xuân Mai2112402005QT2501N
3.45%
96.55%
20000
29Vũ Sao Mai2112402010QT2501N
3.45%
96.55%
20000
30Phạm Kiều Minh2112401024QT2501K
0.0%
100.0%
00000
31Nguyễn Nhật Minh2112402002QT2501N
0%
100.0%
0000
32Bùi Hoàng My2112401018QT2501K
0.0%
100.0%
00000
33Nguyễn Thảo Nguyên2112407022QT2501M
0%
100.0%
0000
34Đỗ Lê Minh Nhật2112407001QT2501M
15.38%
84.62%
80000
35Nguyễn Thị Thanh Nhung2112407018QT2501M
3.45%
96.55%
20000
36Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
3.45%
96.55%
20000
37Trương Kiều Oanh2112401023QT2501K
19.23%
80.77%
100000
38Vũ Đình Phú2112111023QT2501M
15.38%
84.62%
80000
39Nguyễn Mai Phương2112407026QT2501M
7.69%
92.31%
40000
40Nguyễn Minh Quân2112402008QT2501N
26.92%
73.08%
140000
41Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
23.08%
76.92%
120000
42Đỗ Xuân Thanh2112111004QT2501M
7.69%
92.31%
40000
43Nguyễn Quý Thành2112407023QT2501M
3.45%
96.55%
20000
44Nguyễn Phương Thảo2112401014QT2501K
26.92%
73.08%
140000
45Lê Thị Thảo2112401021QT2501K
3.85%
96.15%
20000
46Phạm Hữu Thịnh2112401013QT2501K
0.0%
100.0%
00000
47Nguyễn Hà Thu2112401019QT2501K
3.85%
96.15%
20000
48Nguyễn Hoàng Anh Thư2112402014QT2501N
23.08%
76.92%
120000
49Lê Thị Minh Trang2112402012QT2501N
26.92%
73.08%
140000
50Bùi Thị Thùy Trang2112401006QT2501K
0%
100.0%
0000
51Phạm Anh Tuấn2112755008QT2501M
23.08%
76.92%
120000
52Nguyễn Thị Cẩm Vân2112401020QT2501K
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 18/08/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học
Chương 1: Đại cương về tiền tệ và tài chính
I. Lý luận chung về tiền tệ
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Ánh (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Trần Thị Minh Tú (2t, false)
209h50 19/08/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
I. Lý luận chung về tiền tệ
Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Ánh (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Lưu Phúc Lộc (2t, false)
Lê Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, true)
Trần Thị Minh Tú (2t, false)
309h50 08/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về tiền tệ
II. Tài chính và hệ thống tài chính
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (2t, false)
Vũ Sao Mai (2t, false)
Bùi Hoàng My (2t, true)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
409h50 09/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ thống tài chính
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trần Diệu Linh (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Bùi Hoàng My (2t, true)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đỗ Xuân Thanh (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, true)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
509h50 15/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 1 - Đánh giá 2 phần 1
Chương 2 : Ngân sách nhà nước
I. Khái niệm, bản chất và vai trò của NSNN
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
609h50 16/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Khái niệm, bản chất và vai trò của NSNN
II. Thu ngân sách nhà nước
709h50 22/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Chi NSNN.

Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Trần Diệu Linh (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Lê Thị Thảo (2t, false)
Phạm Hữu Thịnh (2t, true)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
809h50 23/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Cân đối NSNN – BChi NSNN.
V. Tổ chức hệ thống NSNN. VI. Chu trình NSNN
Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Vũ Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (2t, false)
Vũ Hương Mai (2t, true)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đỗ Xuân Thanh (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Phạm Hữu Thịnh (2t, true)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)

Lịch trình dự kiến