Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DL23-DL24Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo04545vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thuận Anh1912405004DL2301
0.0%
100.0%
04.05.09
2Phạm Thị Ngọc Bích2012405007DL2401
11.11%
88.89%
52.05.07
3Nguyễn Việt Đức2012405008DL2401
4.44%
95.56%
23.04.07
4Đặng Đức Huy Hoàng1912901003DL2301
2.22%
97.78%
13.04.07
5Nguyễn Thị Ngọc Huyền1912901004DL2301
11.11%
88.89%
52.05.07
6Phạm Sỹ Anh Kiệt1912405002DL2301
13.33%
86.67%
62.04.06
7Đinh Như Lượng2012102009DL2401
71.11%
28.89%
320.00.00
8Đồng Xuân Lưu2012405003DL2401
20.0%
80.0%
91.04.05
9Phạm Tuấn Minh1812601005VH2201
17.78%
82.22%
81.04.05
10Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung1912405001DL2301
0.0%
100.0%
04.06.010
11Phạm Hồng Quân1912601002DL2301
8.89%
91.11%
42.05.07
12Đỗ Thị Quỳnh2012405005DL2401
0.0%
100.0%
04.06.010
13Bùi Văn Sâm2012405002DL2401
0.0%
100.0%
04.05.09
14Đỗ Thanh Thanh2012405009DL2401
24.44%
75.56%
110.00.00
15Vương Thị Thanh Thảo1912601001DL2301
20.0%
80.0%
91.04.05
16Hoàng Quốc Trung2012111010DL2401
17.78%
82.22%
81.04.05
17Coóc Tiến Trung2012405004DL2401
20.0%
80.0%
91.04.05

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 16/02/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Khái quát về du lịch và kinh tế du lịch
1.1. Du lịch và hoạt động du lịch
1.2. Khái quát về kinh tế du lịch
1.3. Lợi ích của kinh tế du lịch
Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Phạm Hồng Quân (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
208h55 23/02/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.3 ( tiếp)
Chương 2: Thị trường du lịch
2.1 Khái quát về thị trường DL
2.2. Cầu du lịch
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
Phạm Hồng Quân (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t, )
308h55 02/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (Tiếp)
2.3. Cung du lịch
Coóc Tiến Trung (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
408h55 09/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. (tiếp)Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Nguyễn Việt Đức (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Đỗ Thanh Thanh (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
Coóc Tiến Trung (1t, )
508h55 16/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra
Chương 3: Sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch
3.1. Sản phẩm du lịch
Hoàng Quốc Trung (3t, )
Đồng Xuân Lưu (1t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
608h55 23/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (Tiếp)
3.2. Dịch vụ du lịch
Đinh Như Lượng (1t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
708h55 30/03/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Nhân lực du lịch
4.1. Vai trò, đặc trưng của nhân lực DL
Đinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
808h55 06/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Quản lý nhà nước về phát triển nhân lực DL
4.3. Quản lý phát triển nhân lực của các doanh nghiệp DL
Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Nguyễn Việt Đức (1t, )
Đinh Như Lượng (1t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
Hoàng Quốc Trung (1t, )
908h55 13/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5: Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
5.1. Khái niệm và vai trò của CSVCKTDL
5.2. Phân loại CSVCKTDL
5.3. Đặc điểm của CSVCKTDL
5.4. Yêu cầu đối với CSVCKTDL
Phạm Thị Ngọc Bích (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
1008h55 20/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.5. Đánh giá CSVCKTDL
5.6. Xu hướng phát triển CSVCKTDL
Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (1t, )
1108h55 27/04/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
Thực tế
Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, )
1208h55 04/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThảo luận nhómĐinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
1308h55 11/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 6: Hiệu quả kinh tế du lịch
6.1. Hiệu quả và phân loại hiệu quả
6.2. Hiệu quả kinh tế du lịch
6.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế trong kinh doanh DL
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
1408h55 18/05/2022C1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.3. (tiếp)
6.4. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong kinh doanh DL
6.5. Bài tập
Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
1507h00 24/05/2022c1043DL23-DL24
Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.5. (tiếp)
Ôn tập, kiểm tra

Lịch trình dự kiến