Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Văn Thăng1612402021QT2001N10/12/1995NamTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT21N-QT22M-NVăn Bản Học Nguyễn Thị Hà Anh35230
2QT21Nguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình41490
3QT21Luật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan41280

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 03/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương 1: Những vấn đ ...
207h00 04/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
309h50 05/03/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...
407h00 06/03/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần V ...
509h50 06/03/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương1 (tiếp) 1.3 Cá ...Phạm Quỳnh Chi (2t, true)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, true)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, true)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
609h50 07/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương 2; Pháp luật v ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
707h00 08/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
809h50 09/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Trình bày s ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
907h00 10/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. T ...Nguyễn Quang Huy (3t, )
Vũ Đình Phong (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, )
1009h50 10/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
1109h50 14/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
1207h00 15/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIv. Tổ chức lại và gi ...
1309h50 16/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
1407h00 17/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) Bài 3. K ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
1509h50 17/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
1609h50 21/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanBài 2: Địa vị pháp lý ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
1707h00 22/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanII, Công ty TNHH 1 th ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
1809h50 23/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3 (tiếp) 3.3. ...Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
1907h00 24/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3 (tiếp) Bài 4. Q ...Cao Văn Thăng (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Trần Minh Hiếu (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Trần Khánh Ly (3t, )
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, )
2009h50 24/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Điều tra ch ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
2109h50 28/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIII. Công ty cổ phần ...
2207h00 29/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIV. Công ty hợp danh ...
2309h50 30/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
2407h00 01/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
2509h50 01/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
2609h50 05/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanBài 3: Địa vị pháp lý ...
2707h00 06/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanĐánh giá 1 ...Vũ Hữu Lâm (2t, false)
2809h50 07/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình4.2. Điều tra chọn mẫ ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (1t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (1t, false)
2907h00 08/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5. Cách thức soạn ...Nguyễn Trung Hiếu (3t, )
Trần Minh Hiếu (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Vũ Hữu Lâm (3t, )
Nghiêm Thanh Mai (2t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Vũ Hoàng Phát (3t, )
3009h50 08/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
3109h50 08/05/2020C1022QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
3209h50 12/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương 3: Pháp luật v ...
3307h00 13/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
3409h50 14/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, true)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
3507h00 15/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST công văn (tiếp) 3. ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
3609h50 15/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
3709h50 19/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương IV: Pháp luật ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
3807h00 20/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanII. Hợp đồng trong ki ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
3909h50 21/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số 7.1. ...Trần Minh Hiếu (2t, true)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
4007h00 22/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST báo cáo ST biên bả ...Vũ Hữu Lâm (2t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
4109h50 22/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
4209h50 26/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
4307h00 27/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIII. Chế tài trong ho ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Phan Thị Thu Hường (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
4409h50 28/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7 (tiếp) 7.3.H ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
4507h00 29/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST biên bản ST tờ trì ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, )
Nguyễn Quang Huy (2t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, )
Nguyễn Văn Thăng (2t, )
4609h50 29/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, true)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
4709h50 02/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
4807h00 03/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương V: Giải quyết ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
4909h50 04/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình8.3.Thống kê chất lượ ...
5007h00 05/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST hợp đồng ST một số ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
5109h50 05/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...
5209h50 09/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanTiếp ...Lê Bá Việt Đức (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
5307h00 10/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanTiếp ...
5409h50 11/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, true)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
5507h00 12/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá 1 ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
5609h50 12/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
5709h50 16/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanTiếp ...
5807h00 17/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương VI: Phá sản do ...Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
5909h50 18/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9 (tiếp) 9.3. ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
6013h00 18/06/2020C1015QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Trần Thị Thanh Huyền (5t, false)
Bùi Phương Quỳnh (5t, false)
Nguyễn Văn Thăng (5t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (5t, true)
Hoàng Kim Ngân (5t, true)
Nguyễn Đức Phương (5t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (5t, false)
Đặng Duy Thành (5t, false)
6113h00 18/06/2020d2014QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
6207h00 19/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhChương 2. Quản lí VB ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
6309h50 19/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
6413h00 19/06/2020C1015QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Đức Phương (5t, true)
Đặng Duy Thành (5t, true)
Tống Thị Thu Thảo (5t, false)
Lê Bá Việt Đức (5t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (5t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (5t, false)
Hoàng Kim Ngân (5t, true)
Nguyễn Văn Thăng (5t, false)
Nguyễn Thị Trang (5t, true)
Phạm Thành Dương (5t, false)
6513h00 22/06/2020C1015QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Trần Thị Thanh Huyền (5t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (5t, true)
Trần Minh Hiếu (5t, false)
Nguyễn Phú Hưng (5t, false)
Nguyễn Văn Lợi (5t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (5t, false)
Nguyễn Văn Thăng (5t, false)
6609h50 23/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanII. Thủ tục phá sản d ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
6707h00 24/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
6814h55 24/06/2020C1044QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh2. Quản lí VB đến 3. ...
6909h50 25/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Thống kê v ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
7007h00 26/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 2 ...
7109h50 26/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Thống kê v ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
7213h00 26/06/2020d2015QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
7315h50 29/06/2020C1041QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhÔn tập bài đánh giá ...
7409h50 30/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
7507h00 01/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
7609h50 02/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
7707h00 03/07/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
7809h50 03/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
7909h50 07/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
8007h00 08/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
8109h50 09/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
8207h00 10/07/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
8309h50 10/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...