Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA23Biên Dịch Nâng Cao Đặng Thị Vân454646

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Lê Thị Mai Anh1912753006NA2301N
0.0%
100.0%
04.02.06
2Đào Thị Thùy Dung1912771012NA2301A
6.52%
93.48%
33.03.06
3Vũ Thị Điểm1912752003NA2301T
0.0%
100.0%
04.02.06
4Đinh Thị Thanh Hằng1912751002NA2301A
8.7%
91.3%
42.04.06
5Hoàng Trọng Hiếu1912771017NA2301A
0.0%
100.0%
04.02.06
6Nguyễn Đăng Huy1912771010NA2301A
6.52%
93.48%
33.02.05
7Cao Thị Thanh Huyền1912753003NA2301N
0.0%
100.0%
04.01.05
8Lê Minh Khánh1912771003NA2301A
0.0%
100.0%
04.01.05
9Lê Văn Kiên1912751003NA2301A
8.7%
91.3%
42.02.04
10Đào Thị La1912771008NA2301A
0.0%
100.0%
04.04.08
11Nguyễn Thùy Linh1712752003NA2301T
13.04%
86.96000000000001%
62.02.04
12Trần Nhật Ly1912771001NA2301A
0.0%
100.0%
04.03.07
13Vũ Thị Mai1912753002NA2301N
0.0%
100.0%
04.03.07
14Trần Bích Ngọc1912751004NA2301A
0.0%
100.0%
04.05.09
15Nguyễn Thị Nguyệt1912753008NA2301N
0.0%
100.0%
04.01.05
16Bùi Hải Ninh1912752007NA2301T
0.0%
100.0%
04.04.08
17Phạm Thị Quỳnh1912771016NA2301A
0.0%
100.0%
04.02.06
18Đàm Thị Minh Tâm1912771002NA2301A
0.0%
100.0%
04.03.07
19Phan Thị Thảo1912752006NA2301T
0.0%
100.0%
04.03.07
20Phạm Thị Phương Thảo1912753001NA2301N
15.22%
84.78%
71.02.03
21Bùi Thị Xuân Thùy1912771018NA2301A
0.0%
100.0%
04.02.06
22Nguyễn Anh Tiệp1912752005NA2301T
0.0%
100.0%
04.02.06
23Lê Thị Thảo Vân1912771007NA2301A
0.0%
100.0%
04.03.07
24Nguyễn Thị Thùy Vân1912752002NA2301T
0.0%
100.0%
04.04.08
25Bùi Thị Hải Yến1712752001NA2301N
6.52%
93.48%
33.01.04

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 23/02/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânAn introduction to the courseĐào Thị Thùy Dung (3t, )
208h55 16/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: EnvironmentPhạm Thị Phương Thảo (3t, )
308h55 23/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment
408h55 30/03/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and Health
513h55 30/03/2022C1024NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and HealthĐinh Thị Thanh Hằng (4t, )
Phạm Thị Phương Thảo (4t, )
608h55 06/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and Health
713h55 06/04/2022C1034NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: International Trade and E-commerce
808h55 20/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: International Trade and E-commerceNguyễn Thùy Linh (3t, )
913h55 20/04/20224NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânInternational Trade and E-Ecommerce
Theme 5: Law
Nguyễn Đăng Huy (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
1008h55 27/04/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law
1113h55 27/04/2022C1024NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: LawLê Văn Kiên (4t, )
1208h55 04/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law
Theme 6: Social issues
1313h55 04/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issuesBùi Thị Hải Yến (3t, )
1408h55 11/05/2022C1023NA23
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị Vân
Revision

Lịch trình dự kiến

Iso 9001:2008

             Bộ Giáo dục và Đào tạo        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Trường Đại học dân lập Hải Phòng          Độc lập  –  Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                       ---˜{™---

Số tuần lễ                          :       15  

Số tiết lý thuyết                 : …………

Số tiết BT,TN,TH,TKMH : …………

Tổng số tiết                        :     45

Lịch giảng dạy

 

Môn học:                 Biên dịch nâng cao

CBGD phụ trách:    Đặng Thị Vân

Lớp:     EAT33031- NA 23

Học kỳ:     II       Năm học: 2022-2022

 

 

Tuần

Thứ, ngày

Nội dung giảng dạy

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần I

Từ 14/2/2022

Đến 19/2/2022

Introduction to Advanced Translation

3

 

Tuần II

Từ 28/2/2022

Đến 5/3/2022

Theme 1: Environment

3

 

Tuần III

Từ 7/3/2022

Đến 12/3/2022

Theme 1: Environment

3

 

Tuần IV

Từ 14/3/2022

Đến 19/3/2022

Theme 2: Medicine and Health

3

 

Tuần V

Từ 21/3/2022

Đến 26/3/2022

Theme 2: Medicine and Health

3

 

Tuần VI

Từ 28/3/2022

Đến 2/4/2022

Theme 3: Business, Investment and Intergration

3

 

Tuần VII

Từ 4/4/2022

Đến 9/4/2022

Theme 3: Business, Investment and Intergration

3

 

Tuần VIII

Từ 11/4/2022

Đến 16/4/2022

Mid-term test + checking

3

 

Tuần IX

Từ 18/4/2022

Đến 23/4/2022

Theme 4: International Trade and E-commerce

3

 

Tuần X

Từ 25/4/2022

Đến 30/4/2022

Theme 4: International Trade and E-commerce

3

 

Tuần XI

Từ 2/5/2022

Đến 7/5/2022

Theme 5: Law

3

 

Tuần XII

Từ 9/5/2022

Đến 14/5/2022

Theme 5: Law

3

 

Tuần XIII

Từ 16/5/2022

Đến 21/5/2022

Theme 6: Social issues

3

 

Tuần XIV

Từ 23/5/2022

Đến 28/5/2022

 

Theme 6: Social issues

3

 

 

Tuần XV

Từ 30/5/2022

Đến 4/6/2022

Revision

3

 

 

Ghi chú: Lập thành 02 bản – Bộ môn và CBGD thực hiện – Kết thúc học kỳ nộp lại cho Phòng Đào tạo.               

Hải Phòng, ngày …tháng …..năm 2022

                 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                                 GIÁO VIÊN

 

Ký duyệt kế hoạch   

 

 

 

Ký nhận đã hoàn thành kế hoạch                                                Đặng Thị Vân