Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Hoàng Phát1612402010QT2001N18/12/1998NamTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT21N-QT22M-NVăn Bản Học Nguyễn Thị Hà Anh3530
2ENG32053-1Anh văn cơ sở 3 Đặng Thị Vân1900

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 06/03/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần V ...
213h00 25/03/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
313h00 26/03/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
413h00 01/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
513h00 02/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
613h00 08/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
713h00 09/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
807h00 10/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. T ...Nguyễn Quang Huy (3t, )
Vũ Đình Phong (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, )
913h00 15/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1013h00 16/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1107h00 17/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) Bài 3. K ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
1213h00 22/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1313h00 23/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1407h00 24/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3 (tiếp) Bài 4. Q ...Cao Văn Thăng (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Trần Minh Hiếu (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Trần Khánh Ly (3t, )
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, )
1513h00 29/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1613h00 30/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1707h00 01/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
1813h00 06/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1913h00 07/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2007h00 08/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5. Cách thức soạn ...Nguyễn Trung Hiếu (3t, )
Trần Minh Hiếu (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Vũ Hữu Lâm (3t, )
Nghiêm Thanh Mai (2t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Vũ Hoàng Phát (3t, )
2113h00 13/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2213h00 14/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2307h00 15/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST công văn (tiếp) 3. ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
2413h00 20/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2513h00 21/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2607h00 22/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST báo cáo ST biên bả ...Vũ Hữu Lâm (2t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
2713h00 27/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2813h00 28/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2907h00 29/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
3007h00 05/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
3107h00 12/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
3207h00 19/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
3307h00 26/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
3407h00 03/07/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...
3507h00 10/07/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...