Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đoàn Thu Hằng2212402025QT2601N19/04/2004NữTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT24K-QT26K-N-DOC3Văn Bản Học6000
2QT2601NĐiền Kinh2500
3QT2601NVăn Bản Học2500
4QT2601NAnh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Mai Anh2500
5QT2601NPháp Luât Đại Cương2500
6QT2601NKinh Tế Vi Mô2500
7QT2601NKinh Tế Chính Trị2500
8QT2601NNguyên Lý Thống Kê2500
9QT2601NLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ2500
10QT2601N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 22400
11QT2601N-ICD31022Tin Học Đại Cương 22400
12QT26K-N-ATH3Điền Kinh4600
13QT26K-N-MIE3Kinh Tế Vi Mô4700
14QT26K-N-MT24-26-LAW3Pháp Luât Đại Cương5600
15QT26K-N-PEO3Kinh Tế Chính Trị4600
16QT26K-N-BFS3Nguyên Lý Thống Kê4600
17QT26K-N-TFM3Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ4600
18QT2601NTin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy2500
19QT24K,QT26K-NVăn Bản Học Nguyễn Thị Hà Anh6000
20QT26K,N-MT24,26Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan5400
21QT26K-NĐiền Kinh Nguyễn Thị Nhung4600
22QT26K-NKinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường4600
23QT26K-NLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga4630
24QT26K-NKinh Tế Vi Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan4660
25QT26K-NNguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình4600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 06/02/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần C ...
208h55 06/02/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...
313h55 06/02/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010 ...
408h55 07/02/2023B1033QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
507h00 08/02/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 1: Đối tượng n ...
609h50 08/02/2023B1032QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
707h00 09/02/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Đinh Thị Vân Anh (1t, )
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (1t, )
Lê Thị Duyên (1t, )
Nguyễn Trung Đức (1t, )
Đoàn Thu Hằng (1t, )
Lê Trung Hiếu (3t, false)
Lê Khánh Huyền (1t, )
Tạ Thị Huyền (3t, false)
Ngô Thị Thu Hương (1t, )
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (1t, )
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Vũ Đức Long (3t, false)
Đặng Hải Ngân (3t, false)
Đỗ Hồng Ngọc (1t, )
Vũ Yến Nhi (1t, )
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Vũ Văn Quân (1t, )
Nguyễn Thị Minh Quyên (1t, )
Nguyễn Vân Thuỳ (3t, false)
Mai Huyền Trang (1t, )
Đỗ Hoàng Châu Uyên (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (1t, )
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
813h55 09/02/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
907h55 10/02/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1009h50 10/02/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1107h00 13/02/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. T ...Nguyễn Quang Dũng (2t, )
Vũ Thị Khánh Linh (2t, )
Nguyễn Hằng Nga (2t, )
Đỗ Hoàng Châu Uyên (2t, )
1208h55 13/02/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...
1313h55 13/02/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-ĐỊnh dạn ...
1408h55 14/02/2023B1033QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
1507h00 15/02/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
1609h50 15/02/2023B1032QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
1707h00 16/02/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.2. Lựa chọn kinh tế ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (1t, )
Lê Trung Hiếu (3t, false)
Lê Khánh Huyền (1t, )
Tạ Thị Huyền (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Duy Linh (1t, )
Vũ Đức Long (1t, )
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
Đỗ Thị Hà Vy (1t, )
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
1813h55 16/02/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
1907h55 17/02/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2009h50 17/02/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2107h00 20/02/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (Tiếp) ...Phạm Văn Tuấn Anh (2t, )
Đỗ Vân Anh (2t, )
Bùi Thị Bến (2t, )
Phan Thị Thuỳ Linh (2t, )
Trần Ngân Mỹ (2t, )
Vũ Hoàng Phú (2t, )
Vũ Văn Quân (2t, )
Mai Huyền Trang (2t, )
Cao Thị Hải Yến (2t, )
2208h55 20/02/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
2313h55 20/02/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Hàm ...
2408h55 21/02/2023B1033QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
2507h00 22/02/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp) 2.2. ...
2609h50 22/02/2023B1032QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
2707h00 23/02/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.1. Cầu 2.2. Cung ...Đinh Thị Vân Anh (1t, )
Nguyễn Thị Phương Dung (1t, )
Lê Thị Duyên (1t, )
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Đoàn Thu Hằng (1t, )
Lê Trung Hiếu (3t, false)
Tạ Thị Huyền (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (1t, false)
Vũ Thị Phương Lan (1t, )
Vũ Duy Linh (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Đức Long (3t, false)
Đặng Hải Ngân (3t, false)
Đỗ Hồng Ngọc (1t, )
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Nguyễn Vân Thuỳ (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (1t, )
Phạm Tiến Công (1t, )
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Yến Nhi (3t, false)
2813h55 23/02/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
2907h55 24/02/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3009h50 24/02/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3107h00 27/02/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Kỹ thuật soạn ...Nghiêm Thị Minh Châu (2t, )
Nguyễn Quang Dũng (2t, )
Lương Đức Tiến (2t, )
Phạm Ngọc Ánh (2t, )
Đỗ Thị Hà Vy (2t, )
3208h55 27/02/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 2 : Ngân sách ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Ngô Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Yến Nhi (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
3313h55 27/02/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm tì ...Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
3408h55 28/02/2023B1033QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
3507h00 01/03/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhCương 3 (tiếp) 3.3. C ...Nguyễn Quang Dũng (3t, true)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Bùi Thị Bến (3t, true)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Ngô Thị Thu Hương (3t, true)
Vũ Yến Nhi (3t, true)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Vũ Đức Long (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Đặng Ngọc Uyên (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, true)
Nguyễn Trung Đức (3t, true)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Đỗ Hồng Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Quyên (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, true)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
3609h50 01/03/2023B1032QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
3707h00 02/03/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Tiến Công (2t, )
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Duy Linh (1t, )
Vũ Đức Long (1t, )
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
3813h55 02/03/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
3907h55 03/03/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
4009h50 03/03/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4107h00 06/03/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 4. Quy trình soạn ...Nguyễn Văn Hùng (2t, )
Vũ Yến Nhi (2t, )
Nguyễn Vân Thuỳ (2t, )
Lương Đức Tiến (2t, )
4208h55 06/03/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Chi NSNN. IV. Câ ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Nguyễn Vân Thuỳ (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
4313h55 06/03/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm tí ...Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Vũ Đức Long (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (3t, false)
4408h55 07/03/2023B1033QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
4507h00 08/03/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Bùi Thị Bến (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Ngô Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
4609h50 08/03/2023B1032QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
4707h00 09/03/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
4813h55 09/03/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
4907h55 10/03/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
5009h50 10/03/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5107h00 13/03/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
5208h55 13/03/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaV. Tổ chức hệ thống N ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
5313h55 13/03/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
5408h55 14/03/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
5507h00 15/03/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6 (tiếp) 6.3.C ...
5609h50 15/03/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
5707h00 16/03/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Phạm Văn Tuấn Anh (1t, )
Bùi Thị Bến (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Vũ Yến Nhi (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
5813h55 16/03/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
5907h55 17/03/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
6009h50 17/03/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6107h00 20/03/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
6208h55 20/03/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Nguồn vốn của do ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
6313h55 20/03/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.Sắp xếp ...Phạm Văn Tuấn Anh (3t, true)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, true)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, true)
Lê Thị Duyên (3t, true)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, true)
Vũ Đức Long (3t, true)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (3t, true)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, true)
Lương Đức Tiến (3t, false)
6408h55 21/03/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
6507h00 22/03/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7 (tiếp) 7.2.C ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
6609h50 22/03/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
6707h00 23/03/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Lý thuyết về lợi ...
6813h55 23/03/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
6907h55 24/03/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
7009h50 24/03/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7107h00 27/03/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
7208h55 27/03/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaV. Chi phí và giá thà ...Đỗ Thị Hà Vy (1t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Bùi Thị Bến (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Ngô Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Yến Nhi (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (1t, false)
7313h55 27/03/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7.Thống kê ...Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Vũ Đức Long (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (3t, false)
7408h55 28/03/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
7507h00 29/03/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8 (tiếp) 8.2.H ...Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Yến Nhi (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (1t, )
Phạm Ngọc Ánh (1t, )
Lương Đức Tiến (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
7609h50 29/03/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
7707h00 30/03/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Đinh Thị Vân Anh (1t, )
Bùi Thị Bến (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Tiến Công (1t, )
Đoàn Thu Hằng (1t, )
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (1t, )
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (1t, )
Vũ Thị Khánh Linh (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Quyên (3t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
7813h55 30/03/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
7907h55 31/03/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8009h50 31/03/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8107h00 03/04/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
8208h55 03/04/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaKiểm tra – ĐG1 Thảo ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, true)
Đặng Ngọc Uyên (3t, true)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
8313h55 03/04/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8-Biểu đồ ...Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
Đặng Ngọc Uyên (3t, false)
8408h55 04/04/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
8507h00 05/04/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
8609h50 05/04/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
8707h00 06/04/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
8813h55 06/04/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
8907h55 07/04/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
9009h50 07/04/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9107h00 10/04/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
9208h55 10/04/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 4: Thị trường ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
9313h55 10/04/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
9408h55 11/04/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
9507h00 12/04/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8 (tiếp) 8.4.P ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Lê Khánh Huyền (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, true)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
9609h50 12/04/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
9707h00 13/04/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Đoàn Thu Hằng (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
9813h55 13/04/2023SANBONG3QT26K-N
Điền Kinh
Nguyễn Thị Nhung
9907h55 14/04/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10009h50 14/04/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
10108h55 17/04/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Thị trường chứng ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
10213h55 17/04/2023F1013QT2601N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Biểu đồ ...Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
10307h00 18/04/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
10408h55 18/04/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
10507h00 19/04/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Vũ Văn Quân (1t, )
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, true)
10609h50 19/04/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
10707h00 20/04/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.1. Cạnh tranh hoàn ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
10807h55 21/04/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10909h50 21/04/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
11008h55 24/04/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga II. Một số TCTCTG ch ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Đoàn Thu Hằng (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Vân Thuỳ (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
11107h00 25/04/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
11208h55 25/04/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
11307h00 26/04/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9 (tiếp) 9.4. ...Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Đức Long (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
11409h50 26/04/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
11507h00 27/04/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Thị trường độc q ...Phạm Ngọc Ánh (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
11607h55 28/04/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
11709h50 28/04/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
11808h55 01/05/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
11907h00 02/05/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
12008h55 02/05/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
12107h00 03/05/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
12209h50 03/05/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
12307h00 04/05/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 6. Thị trường ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Quyên (1t, )
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
12407h55 05/05/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
12509h50 05/05/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
12608h55 08/05/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Một số TCTCTG chủ ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
12707h00 09/05/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
12808h55 09/05/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
12907h00 10/05/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10 (tiếp) 10.3 ...Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (3t, false)
Vũ Thị Phương Lan (3t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Đặng Hải Ngân (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Bùi Thị Bến (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
13009h50 10/05/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
13107h00 11/05/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2.Thị trường vốn 6. ...
13207h55 12/05/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
13309h50 12/05/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
13408h55 15/05/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tỉ giá hối đoái ( ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Lê Khánh Huyền (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Đỗ Thị Hà Vy (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
13507h00 16/05/2023D2012QT24K,QT26K-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
13608h55 16/05/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
13707h00 17/05/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Phan Thị Thuỳ Linh (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
13809h50 17/05/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
13907h00 18/05/2023B1033QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2.Thị trường vốn 6. ...
14007h55 19/05/2023D2012QT26K,N-MT24,26
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
14109h50 19/05/2023B1032QT26K-N
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
14208h55 22/05/2023B1033QT26K-N
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Cán cân thanh to ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
14308h55 23/05/2023B1033QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
14407h00 24/05/2023B1033QT26K-N
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChơơng 11 (tiếp) 11.1 ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Phạm Ngọc Ánh (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)
14507h00 25/05/2023D2013QT26K-N
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Thái An (3t, false)
Nghiêm Thị Minh Châu (3t, false)
Phạm Ngọc Lan (3t, false)
Vũ Hoàng Phú (3t, false)
Cao Thị Hải Yến (3t, false)