Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thu Hiền2112402001QT2501K18/12/2003NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2501KKế Toán Tài Chính 1 Nguyễn Thị Thúy Hồng2100
2QT2501KLuật Kinh Tế2100
3QT2501KAnh Văn Cơ Sở 32100
4QT2501KXác Suất Thống Kê2100
5QT2501KChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học2100
6QT2501KBơi Lội2100
7QT2501KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ2100
8QT2501K-FAC33061Kế Toán Tài Chính 12100
9QT25-ELA3Luật Kinh Tế5300
10QT25K-PL24-25-SWI3Bơi Lội4000
11QT25K-PL25-ENG3Anh Văn Cơ Sở 33100
12QT25-SPT3Xác Suất Thống Kê5300
13QT25-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học5300
14QT25-TFM3Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ5300
15QT25Luật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan5300
16QT25Xác Suất Thống Kê Hoàng Hải Vân5300
17QT25Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng5300
18QT25Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga5300
19QT25K-PL24-25Bơi Lội Ngô Quốc Hưng4000
20QT25K-PL25Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Phương Thu3100

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/08/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
209h50 15/08/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
307h00 16/08/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
409h50 16/08/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
513h55 16/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
607h00 17/08/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
707h00 18/08/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
809h50 18/08/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
913h55 18/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1007h00 19/08/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
1109h50 19/08/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
1207h00 22/08/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
1309h50 22/08/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1407h00 23/08/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
1509h50 23/08/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
1613h55 23/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1707h00 24/08/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
1807h00 25/08/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
1909h50 25/08/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
2013h55 25/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2107h00 26/08/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
2209h50 26/08/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
2307h00 29/08/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
2409h50 29/08/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2507h00 30/08/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
2609h50 30/08/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
2713h55 30/08/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2807h00 31/08/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
2907h00 01/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
3009h50 01/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
3113h55 01/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
3207h00 02/09/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
3309h50 02/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
3407h00 05/09/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
3509h50 05/09/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3607h00 06/09/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
3709h50 06/09/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
3813h55 06/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
3907h00 07/09/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
4007h00 08/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
4109h50 08/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
4213h55 08/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
4307h00 09/09/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
4409h50 09/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
4507h00 12/09/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
4609h50 12/09/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4707h00 13/09/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
4809h50 13/09/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
4913h55 13/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
5007h00 14/09/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
5107h00 15/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
5209h50 15/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
5313h55 15/09/20223QT25K-PL24-25
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
5407h00 16/09/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
5509h50 16/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
5607h00 19/09/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
5709h50 19/09/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5807h00 20/09/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
5909h50 20/09/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
6007h00 21/09/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
6107h00 22/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
6209h50 22/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
6307h00 23/09/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
6409h50 23/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
6507h00 26/09/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
6609h50 26/09/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6707h00 27/09/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
6809h50 27/09/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
6907h00 28/09/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
7007h00 29/09/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
7109h50 29/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
7207h00 30/09/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
7309h50 30/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
7407h00 03/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
7509h50 03/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7607h00 04/10/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
7709h50 04/10/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
7807h00 05/10/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
7907h00 06/10/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
8009h50 06/10/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
8107h00 07/10/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
8209h50 07/10/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
8307h00 10/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
8409h50 10/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8507h00 11/10/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
8609h50 11/10/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
8707h00 12/10/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
8807h00 13/10/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
8909h50 13/10/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
9007h00 14/10/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
9109h50 14/10/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
9207h00 17/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
9309h50 17/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9407h00 18/10/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
9509h50 18/10/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
9607h00 19/10/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
9707h00 20/10/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
9809h50 20/10/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
9907h00 21/10/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
10009h50 21/10/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
10107h00 24/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
10209h50 24/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10307h00 25/10/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
10409h50 25/10/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
10507h00 26/10/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
10607h00 27/10/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
10709h50 27/10/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
10807h00 28/10/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
10909h50 28/10/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
11007h00 31/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
11109h50 31/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
11207h00 01/11/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
11309h50 01/11/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
11407h00 02/11/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
11507h00 03/11/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
11609h50 03/11/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
11707h00 04/11/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
11809h50 04/11/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
11907h00 07/11/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
12009h50 07/11/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
12107h00 08/11/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
12209h50 08/11/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
12307h00 09/11/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
12407h00 10/11/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
12509h50 10/11/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
12607h00 11/11/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
12709h50 11/11/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
12807h00 14/11/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
12909h50 14/11/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
13007h00 15/11/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
13109h50 15/11/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
13207h00 16/11/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
13307h00 17/11/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
13409h50 17/11/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
13507h00 18/11/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
13609h50 18/11/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
13707h00 21/11/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
13809h50 21/11/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
13907h00 22/11/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
14009h50 22/11/2022C2042QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
14107h00 23/11/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
14207h00 24/11/2022C2043QT25K-PL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Phương Thu
14309h50 24/11/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
14407h00 25/11/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng
14509h50 25/11/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga