Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Đức Huy1612401053QT2001K25/04/1997NamTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2201KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Diệp2630
2QT2201KKế Toán Thuế Nguyễn Thị Thúy Hồng2542
3QT2201KKế Toán Quản Trị 2 Hòa Thị Thanh Hương3100
4DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2 Phan Thị Mai Hương23120

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 25/01/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngGiới thiệu học phần C ...Trần Ngân Mỹ (2t, false)
208h55 25/01/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpNhập môn Quản trị tài ...
308h55 26/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
407h00 27/01/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: Hóa đơn chứ ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
507h00 28/01/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương1.2. Phương pháp xác ...Trần Ngân Mỹ (2t, true)
608h55 28/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
708h55 29/01/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
807h00 01/02/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương
908h55 01/02/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
1008h55 02/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1107h00 03/02/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
1207h00 04/02/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương
1308h55 04/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1408h55 05/02/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
1507h00 01/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương
1608h55 01/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
1708h55 02/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1807h00 03/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
1907h00 04/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương
2008h55 04/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
2108h55 05/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
2207h00 08/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp”: 1.2. Phương p ...Phạm Thị Phương Ngân (2t, true)
2308h55 08/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp1.2 Các nhân tố ảnh h ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
2408h55 09/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
2507h00 10/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Phùng Văn Tú (3t, true)
2607h00 11/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 1.3. Phương p ...Trần Ngân Mỹ (2t, false)
2708h55 11/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2808h55 12/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 1 Chương 2 ...
2907h00 15/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp”: 1.3. Phương p ...Phạm Quỳnh Chi (2t, true)
Trần Hà Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng Hà (2t, true)
3008h55 15/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.2 Giá trị tương lai ...
3108h55 16/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
3207h00 17/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp ...Phùng Văn Tú (3t, true)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
3307h00 18/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngCHƯƠNG 2: CF TIÊU CHU ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Nguyễn Đức Huy (2t, true)
Nguyễn Hoàng Hà (2t, true)
Nguyễn Thị Trang (2t, true)
3408h55 18/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
3508h55 19/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.4 Tìm lãi suất 1 2 ...
3607h00 22/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.2. Phương ph ...
3708h55 22/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.4 Tìm lãi suất 1 2 ...
3808h55 23/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3907h00 24/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2; Báo cáo thu ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
4007h00 25/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngTiếp: 2.3. Xây dựng c ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Nguyễn Thị Trang (2t, true)
4107h00 25/03/2021a5062DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Cù Thế Huy (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Đinh Như Lượng (2t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
4208h55 25/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4308h55 26/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...
4407h00 29/03/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.4. Đánh giá ...
4508h55 29/03/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp Thực hành chữa bài t ...Trần Thị Trang (3t, false)
4608h55 30/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4707h00 31/03/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2 : tiếp ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
4807h00 01/04/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương- Đánh giá 1 CHƯƠNG3: ...
4908h55 01/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
5008h55 02/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 3: Quản trị vố ...Bùi Đức Công (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Thị Phương Ngân (3t, false)
5107h00 05/04/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương3.2. Các khái niệm ch ...
5208h55 05/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Thực hiện đ ...
5313h00 05/04/2021B2024QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp Thảo luận 1 Chương 4 ...
5408h55 06/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
5507h00 07/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2; tiếp ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
5608h55 08/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
5708h55 09/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.2 Nhu cầu vốn ngắn ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
5807h00 12/04/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp" 3.3. Phân bổ c ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
5908h55 12/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp 4.4 Quản trị vốn tiề ...
6008h55 13/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
6107h00 14/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2; tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Bùi Đức Công (3t, false)
6208h55 15/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
6308h55 16/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
6407h00 19/04/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 3.4. Phân tích ...Trần Ngân Mỹ (2t, false)
6508h55 19/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.1 Chi phí kinh doan ...
6608h55 20/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đỗ Thanh Thanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
6707h00 21/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
6808h55 22/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
6908h55 23/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.3 Lợi nhuận và phân ...
7007h00 26/04/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 3. 5. Các PP ...
7108h55 26/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp Thảo luận 2 Bài tập ...
7208h55 27/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
7307h00 28/04/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
7408h55 29/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
7508h55 30/04/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp6.3 Chi phí và thu nh ...
7607h00 03/05/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngCHƯƠNG 4: THÔNG TIN C ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Nguyễn Đức Huy (2t, true)
7708h55 03/05/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Chương 6: Q ...
7808h55 04/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
7907h00 05/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
8008h55 06/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
8108h55 07/05/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp6.3 Chi phí và thu nh ...
8207h00 10/05/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 4.2. Những đặ ...Nguyễn Hoàng Hà (2t, true)
Trần Khánh Ly (2t, true)
Trần Thị Hồng Ngọc (2t, true)
Nguyễn Thị Trang (2t, true)
8308h55 10/05/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Thảo luận ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Trần Thị Trang (3t, false)
8408h55 11/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
8513h55 11/05/2021B2024QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (4t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (4t, false)
Trần Ngân Mỹ (4t, false)
Nguyễn Đức Huy (4t, false)
8607h00 12/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
8717h55 12/05/2021B2012QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương "Tiếp": 4.3. Các phư ...
8808h55 13/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
8908h55 14/05/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp 7.2 Cổ phiếu, trái p ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
9013h00 14/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
9107h00 17/05/2021B2022QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 4.3. Các phươ ...Trần Ngân Mỹ (2t, false)
9208h55 17/05/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp7.3 Thuê tài sản 1 7. ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
9308h55 18/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
9407h00 19/05/2021B2023QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...
9508h55 20/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
9608h55 21/05/2021B2023QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp Bài tập 1 Thảo luận ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
9707h00 24/05/2021B2025QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...
9807h00 24/05/2021online2QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 4.3. Các phươ ...Trần Ngân Mỹ (2t, false)
9908h55 24/05/2021Online3QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp8.1 Cơ cấu vốn 0.5 8. ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
10013h00 24/05/2021Online4QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
10107h00 25/05/2021B2024QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
10207h00 25/05/2021online4QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp 8.2 Chi phí sử dụng ...Phạm Thị Ngọc Anh (4t, false)
Trần Ngân Mỹ (4t, false)
10307h00 26/05/2021Online4QT2201K
Kế Toán Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Một số nghi ...Phạm Thị Ngọc Anh (4t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (4t, false)
Trần Ngân Mỹ (4t, false)
10408h55 27/05/2021Online3QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 0.5 Chương 9: ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
10508h55 28/05/2021Online3QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp9.2 Dự đoán nhu cầu v ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (3t, false)
10607h00 31/05/2021online2QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương"Tiếp": 5.1. XD hệ th ...Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, true)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
10708h55 31/05/2021Online3QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hiện đánh giá 3 ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Trần Thị Trang (3t, false)
10807h00 01/06/2021Online4QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp
10908h55 04/06/2021Online3QT2201K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hiện đánh giá 3 ...
11008h55 05/06/2021online1QT2201K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương