Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Cao Vi Anh2212408002QT2601L01/01/2004NữTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyLogistic Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2601LBơi Lội Nguyễn Thị Nhung2200
2LGHEP-D-CES3Giáo Dục Công Dân Sinh Viên12500
3QT2601LNguyên Lý Kế Toán2200
4QT2601LGiáo Dục Công Dân Sinh Viên2200
5QT2601LAnh Văn Cơ Sở 32200
6QT2601LKinh Tế Bảo Hiểm2200
7QT2601LKinh Tế Vĩ Mô2200
8QT2601LMarketing Căn Bản2200
9QT2601LXác Suất Thống Kê2200
10QT2601LChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học2200
11QT2601L-SWI31011Bơi Lội2300
12QT26L-PL26-ENG3Anh Văn Cơ Sở 33100
13QT26M-L-ACP3Nguyên Lý Kế Toán3900
14QT26M-L-INE3Kinh Tế Bảo Hiểm4100
15QT26M-L-MAE3Kinh Tế Vĩ Mô3900
16QT26M-L-MAR3Marketing Căn Bản3900
17QT26M-L-SPT3Xác Suất Thống Kê4000
18QT26M-L-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học3900
19QT26L-PL26Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Hoa3100
20QT26M-LNguyên Lý Kế Toán Nguyễn Thị Thúy Hồng3900
21QT26M-LKinh Tế Bảo Hiểm Cao Thị Thu3900
22QT26M-LKinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan3900
23QT26M-LMarketing Căn Bản Nguyễn Văn Thụ3900
24QT26M-LXác Suất Thống Kê Hoàng Hải Vân3900
25QT26M-LChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Văn Nhật3900

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/08/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
207h00 15/08/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
308h55 15/08/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học Ch ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
407h00 16/08/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
513h55 16/08/20233QT2601L
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
607h00 17/08/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
713h55 17/08/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
815h50 17/08/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
907h00 18/08/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Nguyễn Hoàng An (1t, )
Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Đào Phương Thảo (1t, )
Bùi Thị Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (3t, false)
Nguyễn Quang Thắng (1t, )
Trần Minh Thiện (3t, false)
Hồ Thăng Trọng (3t, false)
Hoàng Thu Trang (3t, false)
1013h55 19/08/20233QT2601L
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
1107h00 21/08/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
1207h00 22/08/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
1308h55 22/08/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp Chương ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
1407h00 23/08/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
1513h55 23/08/20233QT2601L
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
1607h00 24/08/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
1713h55 24/08/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
1815h50 24/08/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
1907h00 25/08/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Phân tích cung c ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Trần Thị Kiều Anh (3t, false)
Nguyễn Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Minh Hà (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Hoàng Thu Trang (3t, false)
Hồ Thăng Trọng (3t, false)
2013h55 26/08/20233QT2601L
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
2107h00 28/08/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
2207h00 29/08/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
2308h55 29/08/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp Chươn ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Trần Thị Kiều Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Hà (3t, false)
Nguyễn Vũ Khánh Ly (3t, false)
Phạm Duy Nam (3t, false)
Lã Duy Sáng (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
2407h00 30/08/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
2513h55 30/08/20233QT2601L
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
2607h00 31/08/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
2713h55 31/08/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
2815h50 31/08/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
2907h00 01/09/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
3013h55 02/09/20233QT2601L
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
3107h00 04/09/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
3207h00 05/09/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
3308h55 05/09/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Quỳnh Anh (3t, false)
Trần Thị Kiều Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Nguyễn Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Minh Hà (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Phạm Duy Nam (3t, false)
Lã Duy Sáng (3t, false)
Vũ Ngọc Trung (3t, true)
3407h00 06/09/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
3513h55 06/09/20233QT2601L
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
3607h00 07/09/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
3713h55 07/09/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
3815h50 07/09/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
3907h00 08/09/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Trần Thị Kiều Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (1t, )
Vũ Như Huệ (3t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (1t, )
4013h55 09/09/20233QT2601L
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
4107h00 11/09/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânĐào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Quỳnh Anh (3t, false)
Trần Thị Kiều Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Nguyễn Minh Hà (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Dương An Huy (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Lê Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (3t, false)
Hồ Thăng Trọng (3t, false)
Vũ Ngọc Trung (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Vũ Khánh Ly (1t, false)
Phạm Duy Nam (1t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1t, false)
Đào Phương Thảo (1t, false)
Hoàng Thu Trang (2t, false)
Lã Duy Sáng (2t, false)
Nguyễn Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Quang Thắng (2t, false)
Bùi Thị Thảo (2t, false)
4207h00 12/09/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
4308h55 12/09/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Phạm Duy Nam (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Phạm Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
4407h00 13/09/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
4513h55 13/09/20233QT2601L
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
4607h00 14/09/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
4713h55 14/09/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
4815h50 14/09/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
4907h00 15/09/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Dương An Huy (3t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Nguyễn Vũ Khánh Ly (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Nguyễn Quang Thắng (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
5013h55 16/09/20233QT2601L
Bơi Lội
Nguyễn Thị Nhung
5107h00 18/09/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânVũ Xuân Minh (3t, false)
Phạm Duy Nam (3t, false)
Bùi Thị Thảo (3t, false)
Nguyễn Quang Thắng (3t, false)
Bùi Thị Mai (1t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1t, false)
Đào Phương Thảo (1t, false)
Nguyễn Quang Minh (1t, false)
Nguyễn Minh Hà (1t, false)
Phạm Quỳnh Anh (1t, false)
Trần Thị Kiều Anh (1t, false)
Nguyễn Hoàng An (1t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (2t, false)
Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Nguyễn Khánh Duy (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Dương An Huy (3t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Nguyễn Vũ Khánh Ly (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Hoàng Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (3t, false)
Hồ Thăng Trọng (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Đặng Nam Cường (1t, false)
Lã Duy Sáng (1t, false)
5207h00 19/09/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
5308h55 19/09/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...
5407h00 20/09/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
5507h00 21/09/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
5613h55 21/09/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
5715h50 21/09/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
5807h00 22/09/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Nguyễn Hoàng An (1t, )
Đào Quỳnh Anh (1t, )
Phạm Quỳnh Anh (1t, )
Trần Thị Kiều Anh (1t, )
Phạm Ngọc Ánh (1t, )
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Dương An Huy (1t, )
Vương Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Nguyễn Vũ Khánh Ly (1t, )
Nguyễn Quang Minh (1t, )
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Phạm Duy Nam (3t, false)
Nguyễn Quang Thắng (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Lê Thị Huyền Trang (3t, false)
Hồ Thăng Trọng (1t, )
Lê Minh Trúc (3t, false)
5907h00 25/09/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânPhạm Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Nguyễn Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (1t, false)
Đỗ Hồng Hải (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Lê Thị Huyền Trang (1t, false)
Hồ Thăng Trọng (3t, false)
Phạm Duy Nam (1t, false)
Bùi Thị Thảo (1t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1t, false)
Nguyễn Quang Minh (1t, false)
Nguyễn Minh Hà (1t, false)
Nguyễn Vũ Khánh Ly (1t, false)
Dương An Huy (1t, false)
Đào Quỳnh Anh (1t, false)
Nguyễn Quang Thắng (1t, false)
6007h00 26/09/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
6108h55 26/09/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...
6207h00 27/09/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
6307h00 28/09/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
6413h55 28/09/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
6515h50 28/09/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
6607h00 29/09/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...
6707h00 02/10/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
6807h00 03/10/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
6908h55 03/10/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
7007h00 04/10/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
7107h00 05/10/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7213h55 05/10/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
7315h50 05/10/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
7407h00 06/10/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...
7507h00 09/10/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
7607h00 10/10/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7708h55 10/10/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
7807h00 11/10/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
7907h00 12/10/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
8013h55 12/10/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
8115h50 12/10/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
8207h00 13/10/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...
8307h00 16/10/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
8407h00 17/10/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
8508h55 17/10/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
8607h00 18/10/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
8707h00 19/10/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
8813h55 19/10/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
8915h50 19/10/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
9007h00 20/10/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 5. TIỀN TÊ VÀ ...
9107h00 23/10/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
9207h00 24/10/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
9308h55 24/10/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
9407h00 25/10/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
9507h00 26/10/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
9613h55 26/10/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
9715h50 26/10/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
9807h00 27/10/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
9907h00 30/10/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
10007h00 31/10/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
10108h55 31/10/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
10207h00 01/11/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
10307h00 02/11/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
10413h55 02/11/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
10515h50 02/11/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
10607h00 03/11/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
10707h00 06/11/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
10807h00 07/11/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
10908h55 07/11/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
11007h00 08/11/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
11107h00 09/11/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
11213h55 09/11/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
11315h50 09/11/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
11407h00 10/11/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
11507h00 13/11/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
11607h00 14/11/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
11708h55 14/11/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
11807h00 15/11/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
11907h00 16/11/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
12013h55 16/11/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
12115h50 16/11/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
12207h00 17/11/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
12307h00 20/11/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
12407h00 21/11/2023C1022QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
12508h55 21/11/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
12607h00 22/11/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
12707h00 23/11/2023C1023QT26L-PL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
12813h55 23/11/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
12915h50 23/11/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
13007h00 24/11/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan