Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT22N-MAnh Văn Cơ Sở 4 Trần Thị Ngọc Liên010591vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (40%)Điểm thực hành (20%)Điểm quá trình
1Phạm Thị Mai Anh1812407005QT2201M
2.86%
97.14%
301.3301
2Nguyễn Việt Anh1812402007QT2201N
5.71%
94.29%
601.201
3Nguyễn Văn Dương1512102009DC1901
80.95%
19.049999999999997%
8500.000
4Nguyễn Tiến Đạt1812407010QT2201M
0.0%
100.0%
001.3301
5Nguyễn Trung Đức1512103006DT1901
3.81%
96.19%
40000
6Nguyễn Thị Thu Hà1812401025QT2201N
0.0%
100.0%
001.3301
7Nguyễn Thị Hải1408C70001VHC1101
0.0%
100.0%
001.201
8Lê Minh Hiếu1812407007QT2201M
0.0%
100.0%
001.3301
9Ngô Trung Hiếu1812402008QT2201N
1.9%
98.1%
201.3301
10Bùi Thị Thanh Hoa1812402013QT2201N
0.0%
100.0%
001.201
11Phùng Minh Hóa1812407002QT2201M
0.0%
100.0%
001.201
12Nguyễn Thị Hồng1812402009QT2201N
0.0%
100.0%
001.201
13Phạm Thị Huệ1812402011QT2201N
0.0%
100.0%
001.0701
14Nguyễn Quang Huy1812407004QT2201M
0.95%
99.05%
101.0701
15Phạm Quốc Hưng1512402022QT1902K
2.86%
97.14%
301.0701
16Trần Thị Hương1812402017QT2201N
0.0%
100.0%
001.201
17Lê Quốc Khánh1512103001DT1901
2.86%
97.14%
300.000
18Trần Huy Long1812401021QT2201M
2.86%
97.14%
301.3301
19Trần Khánh Ly1812402003QT2201N
21.9%
78.1%
2301.201
20Nghiêm Thanh Mai1812402010QT2201N
5.71%
94.29%
600.9301
21Nguyễn Thị Nhung1812402006QT2201N
0.0%
100.0%
001.201
22Vũ Đình Phong1812404001QT2201N
0.0%
100.0%
001.3301
23Trần Thu Thảo1812402012QT2201N
0.0%
100.0%
001.201
24Cao Văn Thăng1812402004QT2201N
2.86%
97.14%
301.201
25Phạm Quyết Tiến1412304012MT1901Q
81.9%
18.099999999999994%
8600.000
26Nguyễn Thị Ánh Tuyết1812402001QT2201N
0.0%
100.0%
001.3301

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
209h50 04/03/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
309h50 06/03/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
408h55 06/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Cao Văn Thăng (1t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
509h50 08/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
609h50 10/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
708h55 13/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
809h50 15/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
909h50 17/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1008h55 20/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1109h50 22/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Việt Anh (1t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1209h50 24/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1308h55 27/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
1409h50 29/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (1t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1509h50 01/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1608h55 04/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Việt Anh (3t, )
Nguyễn Văn Dương (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
Phạm Quốc Hưng (3t, )
Lê Quốc Khánh (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
1709h50 06/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Việt Anh (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Cao Văn Thăng (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1809h50 08/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1908h55 11/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Trần Huy Long (3t, )
2009h50 13/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Nguyễn Trung Đức (1t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2109h50 15/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
Ngô Trung Hiếu (2t, )
2208h55 18/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
2309h50 20/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
Nghiêm Thanh Mai (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
2409h50 22/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2508h55 25/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
2609h50 27/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênPhạm Quyết Tiến (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
2709h50 29/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2808h55 01/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
2909h50 03/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênTrần Khánh Ly (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3009h50 05/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3108h55 08/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
3209h50 10/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênPhạm Quyết Tiến (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
3309h50 12/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênTrần Khánh Ly (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3408h55 15/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Trần Khánh Ly (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
3509h50 17/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênTrần Khánh Ly (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3609h50 19/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3708h55 22/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3809h50 24/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
Nghiêm Thanh Mai (2t, )
3909h50 26/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
Nghiêm Thanh Mai (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )

Lịch trình dự kiến