Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT22N-MAnh Văn Cơ Sở 4 Trần Thị Ngọc Liên01050vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Phạm Thị Mai Anh1812407005QT2201M
0%
100.0%
0000
2Nguyễn Việt Anh1812402007QT2201N
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Văn Dương1512102009DC1901
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Tiến Đạt1812407010QT2201M
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Trung Đức1512103006DT1901
0%
100.0%
0000
6Nguyễn Thị Thu Hà1812401025QT2201N
0%
100.0%
0000
7Nguyễn Thị Hải1408C70001VHC1101
0%
100.0%
0000
8Lê Minh Hiếu1812407007QT2201M
0%
100.0%
0000
9Ngô Trung Hiếu1812402008QT2201N
0%
100.0%
0000
10Bùi Thị Thanh Hoa1812402013QT2201N
0%
100.0%
0000
11Phùng Minh Hóa1812407002QT2201M
0%
100.0%
0000
12Nguyễn Thị Hồng1812402009QT2201N
0%
100.0%
0000
13Phạm Thị Huệ1812402011QT2201N
0%
100.0%
0000
14Nguyễn Quang Huy1812407004QT2201M
0%
100.0%
0000
15Phạm Quốc Hưng1512402022QT1902K
0%
100.0%
0000
16Trần Thị Hương1812402017QT2201N
0%
100.0%
0000
17Lê Quốc Khánh1512103001DT1901
0%
100.0%
0000
18Trần Huy Long1812401021QT2201M
0%
100.0%
0000
19Trần Khánh Ly1812402003QT2201N
0%
100.0%
0000
20Nghiêm Thanh Mai1812402010QT2201N
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Thị Nhung1812402006QT2201N
0%
100.0%
0000
22Vũ Đình Phong1812404001QT2201N
0%
100.0%
0000
23Trần Thu Thảo1812402012QT2201N
0%
100.0%
0000
24Cao Văn Thăng1812402004QT2201N
0%
100.0%
0000
25Phạm Quyết Tiến1412304012MT1901Q
0%
100.0%
0000
26Nguyễn Thị Ánh Tuyết1812402001QT2201N
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng

Lịch trình dự kiến