Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Thị Hạnh2012751001NA2401A26/04/2001NữNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC-DL-NAA-T-PL24Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng4700
2CT-QTN22-DC23-NA24ATCầu Lông Phạm Thị Hường5400
3NA24Dẫn Luận Ngôn Ngữ Nguyễn Thị Hà Anh2000
4NA24Đọc 3 Nguyễn Thị HuyềnA1900
5NA24Nghe 3 Phạm Thị Thúy1908
6NA24Nói 3 Bùi Thị Mai Anh1904
7NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 1 Hồ Thị Thu Trang1300
8NA24Viết 3 Nguyễn Thị Thu Hương Đỗ Văn Tuyên1908
9CT-DC-DL-NAA-T-PL24-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học4500
10CT-QTN22-DC23-NA24AT-BAD3Cầu Lông5100
11NA2401ACầu Lông600
12NA2401ATrung Văn Cơ Sở 1600
13NA2401ADẫn Luận Ngôn Ngữ600
14NA2401ANghe 3600
15NA2401AĐọc 3600
16NA2401ANói 3600
17NA2401AChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học600
18NA2401AViết 3600
19NA24A-T-CHI3Trung Văn Cơ Sở 11200
20NA24-LIN3Dẫn Luận Ngôn Ngữ1900
21NA24-LIS3Nghe 31800
22NA24-REA3Đọc 31800
23NA24-SPE3Nói 31800
24NA24-WRI3Viết 31800

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 23/08/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChương 1. Tổng quan v ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
208h55 23/08/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
308h55 23/08/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
407h00 25/08/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 1 ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
509h50 25/08/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
607h00 26/08/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 1: ...
708h55 26/08/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
807h00 27/08/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: Sentences (co ...Phạm Đức Sơn (2t, false)
908h55 27/08/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
1007h00 30/08/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. T ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
1108h55 30/08/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
1208h55 30/08/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: Social Commun ...
1307h00 31/08/2021online2NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
1407h00 01/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 2 ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
1509h50 01/09/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
1607h00 02/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
1708h55 02/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
1807h00 03/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
1908h55 03/09/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
2007h00 06/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3: Phân loại các ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
2108h55 06/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
2208h55 06/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 1: Social Commun ...
2307h00 08/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 3 ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
2409h50 08/09/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
2507h00 09/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: Sentences (co ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
2608h55 09/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
2707h00 10/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Sentence prob ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
2808h55 10/09/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
2907h00 13/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh2. Nguyên âm ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
3008h55 13/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
3108h55 13/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Family Life ...
3207h00 15/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 4 ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
3309h50 15/09/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
3407h00 16/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Sentence prob ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
3508h55 16/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
3607h00 17/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Expanding the ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
3708h55 17/09/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
3813h55 17/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Punctuation ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
3907h00 20/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhNguyên âm (tiếp) 3. ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
4008h55 20/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: Community and ...
4108h55 20/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
4207h00 22/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 5 ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
4309h50 22/09/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
4407h00 23/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Punctuation ( ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
4508h55 23/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
4607h00 24/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Structure of ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
4708h55 24/09/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
4808h55 24/09/2021online2NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
4907h00 27/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhPhụ âm (tiếp) 4. Các ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
5008h55 27/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
5108h55 27/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhRevision 1 Test 1 ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
5208h55 28/09/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5313h55 28/09/2021C1033NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Staying Healt ...
5407h00 29/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 6 ...
5509h50 29/09/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
5607h00 30/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Structure of ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
5708h55 30/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
5813h55 30/09/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5907h00 01/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Structure of ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
6008h55 01/10/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
6113h00 01/10/2021C1043NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Practicing th ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
6207h00 04/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh5. Sự biến đổi ngữ âm ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
6308h55 04/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
6408h55 04/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Staying Healt ...
6508h55 05/10/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6607h00 06/10/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyJob descriptions Stor ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
6709h50 06/10/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
6807h00 07/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Practicing th ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
6908h55 07/10/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
7013h55 07/10/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7107h00 08/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
7208h55 08/10/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
7307h00 11/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
7408h55 11/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Housing Unit ...
7508h55 11/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
7608h55 12/10/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7714h55 12/10/2021C1023NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Supporting se ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
7807h00 13/10/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyTypes of English ...
7909h50 13/10/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
8007h00 14/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Supporting se ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
8108h55 14/10/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
8213h55 14/10/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8307h00 15/10/2021C1022NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyAdvertisements ...
8407h00 15/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
8508h55 15/10/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
8607h00 18/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh2. Các loại chữ viết ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Lê Thị Phương Lan (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
8708h55 18/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Transportatio ...
8808h55 18/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
8908h55 19/10/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9013h55 19/10/2021C3023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyBusiness ...Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
9107h00 20/10/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyDriving ...
9209h50 20/10/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
9307h00 21/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 2 U ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
9408h55 21/10/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
9513h55 21/10/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
9608h55 22/10/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
9707h00 25/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. Ý ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
9808h55 25/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhRevision 2 Test 2 ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
9908h55 25/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
10008h55 26/10/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10107h00 27/10/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyTravel ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
10209h50 27/10/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
10307h00 28/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Coherence (co ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
10408h55 28/10/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
10513h55 28/10/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
10608h55 29/10/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
10707h00 01/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Phạm Thị Quỳnh (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
10808h55 01/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
10908h55 01/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 8: Finding a Job ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
11008h55 02/11/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
11107h00 03/11/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúySale presentations Ca ...
11209h50 03/11/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
11307h00 04/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Coherence (co ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
11408h55 04/11/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
11513h55 04/11/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
11608h55 05/11/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
11707h00 08/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
11808h55 08/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
11908h55 08/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 8: Finding a Job ...
12008h55 09/11/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
12107h00 10/11/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyDirections ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
12209h50 10/11/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
12307h00 11/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Coherence (co ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
12408h55 11/11/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
12513h55 11/11/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
12608h55 12/11/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
12707h00 15/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChương 4. Ngữ pháp Bà ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
12808h55 15/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 9: Life at Work ...
12908h55 15/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
13008h55 16/11/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
13107h00 17/11/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyOn campus ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
13209h50 17/11/2021C1021NA24
Nghe 3
Phạm Thị Thúy
13309h50 17/11/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
13407h00 18/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Types of supp ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
13508h55 18/11/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
13613h55 18/11/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
13707h55 19/11/2021C1031NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
13808h55 19/11/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
13907h00 22/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Phương thức NP ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
Nguyễn Thùy Ngân (2t, )
14008h55 22/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: In the News ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
14108h55 22/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
14208h55 23/11/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
14307h00 24/11/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyRevision ...
14407h55 24/11/2021C1042NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
14509h50 24/11/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
14607h00 25/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Types of supp ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
14708h55 25/11/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
14813h55 25/11/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
14907h55 26/11/2021C1031NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
15008h55 26/11/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
15107h00 29/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
15208h55 29/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
15308h55 29/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
15413h55 29/11/2021C1033NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
15508h55 30/11/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
15607h00 01/12/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyTest ...
15707h55 01/12/2021Online2NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
15809h50 01/12/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
15907h00 02/12/2021C1021NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngReview section and te ...Nguyễn Tùng Dương (1t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (1t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (1t, false)
Phạm Đức Sơn (1t, false)
16007h55 02/12/2021Online4NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
16108h55 02/12/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
16208h55 02/12/2021Online4NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
16313h55 02/12/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
16407h55 03/12/2021C1031NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
16508h55 03/12/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
16614h55 04/12/2021online3NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
16707h55 08/12/2021c1032NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang