Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Thị Xuân Thùy1912771018NA2301A10/01/2001NữNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA22A-NA23A-TVăn Học Anh - Mỹ Nguyễn Thị Thu Huyền3000
2NA23Phiên Dịch Cơ Bản Đào Thị Lan Hương2400
3NA23Biên Dịch Cơ Bản Phan Thị Mai Hương2400
4NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 3 Lê Thị Thu Hoài1900
5NA2201Ngữ Âm Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa3600
6NA2201-PNP33021Ngữ Âm Tiếng Anh3600
7NA22A-NA23A-T-ABL3Văn Học Anh - Mỹ2900
8NA2301AVăn Học Anh - Mỹ1200
9NA2301ATrung Văn Cơ Sở 31200
10NA2301APhiên Dịch Cơ Bản1200
11NA2301ABiên Dịch Cơ Bản1200
12NA2301ANgữ Âm Tiếng Anh1200
13NA23A-T-CHI3Trung Văn Cơ Sở 31700
14NA23-EBI3Phiên Dịch Cơ Bản2300
15NA23-EBT3Biên Dịch Cơ Bản2300
16FAE31011-1Thể dục Aerobics Nguyễn Thị Nhung4200

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 23/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
213h00 23/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânVũ Thị Điểm (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
308h55 25/08/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIntroduction I. I ...Đồng Đức Minh (3t, )
415h50 25/08/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
513h00 26/08/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
608h55 27/08/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
714h55 27/08/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài khoá, bài ...
813h00 30/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
913h00 30/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
1008h55 01/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 1. The Produ ...Đồng Đức Minh (3t, )
1115h50 01/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài tập, nghe ...
1213h00 02/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
1308h55 03/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
1414h55 03/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
1513h00 06/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
1613h00 06/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
1708h55 08/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaB. Vowels I. Defini ...
1815h50 08/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 17: từ mới, ngữ p ...Lê Minh Khánh (2t, true)
Bùi Hải Ninh (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (2t, true)
1913h00 09/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
2008h55 10/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
2114h55 10/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiNguyễn Đức Trung (3t, )
2213h00 13/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
2313h00 13/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
2408h55 15/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIV. Dip thongs 1. Def ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
2515h50 15/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 17: đọc, nghe ...
2613h00 16/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
2708h55 17/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
2814h55 17/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: từ mới, ngữ p ...Phan Thị Thảo (3t, )
2913h00 20/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
3013h00 20/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
3108h55 22/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Phương Thảo (1t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
3215h50 22/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: bài tập ...Đàm Thị Minh Tâm (2t, )
3313h00 23/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
3408h55 24/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
3514h55 24/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: đọc hiểu, ngh ...
3613h00 27/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
3713h00 27/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
3808h55 29/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Phan Thị Thảo (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
3915h50 29/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
4013h00 30/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
4108h55 01/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
4214h55 01/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: bài khoá, bài ...
4307h55 02/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
4413h00 04/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
4513h00 04/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
4608h55 06/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
4715h50 06/10/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: nghe Bài 20: ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
4813h00 07/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
4908h55 08/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
5014h55 08/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
5107h55 09/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
5213h00 11/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
5313h00 11/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
5408h55 13/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t, )
5515h50 13/10/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: ngữ pháp, bài ...
5608h55 14/10/2021C3013NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: bài khoá, bài ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Nguyễn Đăng Huy (3t, )
5713h00 14/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
5808h55 15/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
5914h55 15/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: nghe đọc ...
6007h55 16/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
6113h00 18/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
6213h00 18/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
6308h55 20/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 4. Syllables ...Đồng Đức Minh (3t, )
6415h50 20/10/2021A2012NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: từ mới, bài k ...
6508h55 21/10/2021C3013NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: luyện tập ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Nguyễn Anh Tiệp (3t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
6613h00 21/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
6708h55 22/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
6814h55 22/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: đọc hiểu, ngh ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đào Thị La (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
6907h55 23/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
7013h00 25/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
7113h00 25/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
7208h55 27/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t, )
7315h50 27/10/2021A2012NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: nghe Bài 22: ...
7413h00 28/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
7508h55 29/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
7614h55 29/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: ngữ pháp, bài ...Lê Minh Khánh (3t, )
7707h55 30/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
7813h00 01/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
7913h00 01/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
8008h55 03/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
8115h50 03/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: đọc hiểu ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
8213h00 04/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
8308h55 05/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Jane Eyre Abo ...
8414h55 05/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: nghe hiểu ...Lê Minh Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
8507h55 06/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
8613h00 08/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
8713h00 08/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
8808h55 10/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (2t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
8915h50 10/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
9013h00 11/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
9108h55 12/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Jane Eyre( co ...
9214h55 12/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: bài khoá ...
9307h55 13/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
9413h00 15/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
9513h00 15/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
9608h55 17/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (3t, )
9715h50 17/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: bài tập ...
9813h00 18/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
9908h55 19/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
10014h55 19/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: nghe, đọc ...
10107h55 20/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
10213h00 22/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
10313h00 22/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
10408h55 24/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...
10515h50 24/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
10613h00 25/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
10708h55 26/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
10814h55 26/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 24: bài khoá, bài ...
10907h55 27/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
11013h00 29/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
11113h00 29/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
11208h55 01/12/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...
11315h50 01/12/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
11413h00 02/12/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
11508h55 03/12/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
11614h55 03/12/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
11707h55 04/12/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung