Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Tiến Đạt1812407010QT2201M03/06/1999NamNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyMarketing

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2201MQuản Trị Kênh Phân Phối Phạm Thị Nga528
2QT2201MQuản Trị Marketing Lê Thị Nam Phương509
3QT2201MHàng Vi Người Tiêu Dùng Nguyễn Thị Diệp520
4QT2201MQuản Trị Bán Hàng Lê Thị Nam Phương628
5CT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng Đá Ngô Quốc Hưng4530
6QT-XD22-XD21Đường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc5000

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 25/01/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp Giới thiệu chi tiết ...
208h55 25/01/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaGiói thiệu môn học Ch ...
307h00 26/01/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
407h00 27/01/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga1.2. Quá trình PT và ...
508h55 27/01/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam PhươngCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ...
613h55 27/01/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBùi Công Duy (3t, false)
Vũ Quốc Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Đức Duy (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
707h55 28/01/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngChương 1. TỔNG QUAN V ...
807h00 29/01/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp
908h55 29/01/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương
1007h00 01/02/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp
1108h55 01/02/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga1.3. Cấu trúc KPP Thả ...
1207h00 02/02/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1307h00 03/02/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga2.2 Các thành viên củ ...
1408h55 03/02/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương
1513h55 03/02/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1607h55 04/02/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
1707h00 05/02/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp
1808h55 05/02/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương
1907h00 01/03/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp
2008h55 01/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG ...
2107h00 02/03/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2207h00 03/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.1 Các quan hệ hành ...
2308h55 03/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương
2413h55 03/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2507h55 04/03/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
2607h00 05/03/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp
2708h55 05/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương
2807h00 08/03/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp1.3 Phân biệt và xác ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
2908h55 08/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga1.3. Cấu trúc KPP Thả ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
3007h00 09/03/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3107h00 10/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga2.2 Các thành viên củ ...Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Phùng Minh Hóa (2t, false)
3208h55 10/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương1.4. Phân loại ngành ...
3313h55 10/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
3407h55 11/03/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương1.2. Khái niệm và qúa ...
3507h00 12/03/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp1.6 Bảng đánh giá hàn ...
3608h55 12/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương1.7. Lịch sử nghề bán ...
3707h00 15/03/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp2.1 Nhận biết nhu cầu ...
3808h55 15/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG ...Lê Minh Hiếu (3t, false)
3907h00 16/03/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4007h00 17/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.1 Các quan hệ hành ...
4108h55 17/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam PhươngCHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT V ...
4213h55 17/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
4307h55 18/03/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngChương 2. PHÂN TÍCH C ...Phạm Thị Mai Anh (1t, false)
Trần Huy Long (1t, false)
4407h00 19/03/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp2.2 Tìm kiếm thông ti ...
4507h55 19/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương2.3. Chiến lược tổng ...
4608h55 19/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương
4709h50 19/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương2.2. Phân tích môi tr ...
4807h00 22/03/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp2.2 Tìm kiếm thông ti ...
4908h55 22/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.2. Môi trường và KP ...
5007h00 23/03/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5107h00 24/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.2. Nội dung chiến l ...
5208h55 24/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương2.4. Thiết kế mô hình ...
5313h55 24/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Lê Minh Hiếu (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Phùng Minh Hóa (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Trần Huy Long (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Tiến Đạt (3t, )
Lê Duy Quang (3t, )
5407h55 25/03/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương2.3. Phân tích khách ...
5507h00 26/03/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 3: HÀNH VI NTD ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
5608h55 26/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam PhươngCHƯƠNG 3 : LẬP KẾ HOẠ ...
5707h55 27/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam PhươngCHƯƠNG 3 : LẬP KẾ HOẠ ...Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
5809h50 27/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngKiểm tra tư cách số 1 ...
5907h00 29/03/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp3.1. Đánh giá và lựa ...
6008h55 29/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.2. Nội dung chiến l ...
6107h00 30/03/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
6207h00 31/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.3. Xây dựng chiến l ...Trần Huy Long (2t, false)
Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
6308h55 31/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương3.2. Dự báo trong BH ...
6413h55 31/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Hoàng Thị Kim Dung (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
6507h55 01/04/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngChương 3. CHIẾN LƯỢC ...
6607h00 02/04/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp3.2. Những tác động t ...
6708h55 02/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương3.3. Xây dựng mục tiê ...
6807h00 05/04/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp4.2 Sử dụng và không ...
6908h55 05/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaKiểm tra 90 phút CHƯƠ ...
7007h00 06/04/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7107h00 07/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga5.2. Quy trình thiết ...Nguyễn Tiến Đạt (2t, true)
7208h55 07/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương3.5.Xây dựng ngân sác ...
7313h55 07/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
7407h55 08/04/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương3.3. Chiến lược định ...
7507h00 09/04/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp4.4. Vấn đề xử lý thả ...
7608h55 09/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương4.1. Khái niệm và vai ...
7707h00 12/04/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 5: NHẬN THỨC, ...
7808h55 12/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga5.3. Tuyển chọn các T ...Phạm Thị Mai Anh (3t, true)
Phùng Minh Hóa (3t, true)
7907h00 13/04/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
8007h00 14/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 6: QUẢN LÝ KÊN ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
8108h55 14/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương4.2. Một số cơ cấu tổ ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
8213h55 14/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
8307h55 15/04/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngChương 4: CHIẾN LƯỢC ...
8407h00 16/04/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 6: ĐỘNG CƠ, CÁ ...
8508h55 16/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương5.2. Quản trị năng su ...
8607h00 19/04/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp6.3. Cảm xúc 1 CHƯƠNG ...
8708h55 19/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga6.2. Khuyến khích các ...
8807h00 20/04/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
8907h00 21/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga ...
9008h55 21/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương ...
9107h55 22/04/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương4.3. Chiến lược thị t ...
9213h55 22/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBùi Đức Duy (3t, )
Vũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
9307h00 23/04/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp7.2.Thái độ - Các chi ...
9408h55 23/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương5.4. Lựa chọn nhân sự ...
9508h55 23/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương5.4. Lựa chọn nhân sự ...
9607h00 24/04/2021b2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 7: SỬ DỤNG MAR ...
9708h55 24/04/2021B2053QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp7.4. Đặc tính của thô ...
9808h55 24/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương
9907h00 26/04/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp8.3.Chiến lược Market ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
10008h55 26/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga7.2. Vấn đề định giá ...
10107h00 27/04/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
10207h00 28/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga7.3. Hoạt động xúc ti ...
10308h55 28/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương5.7. Chương trình huấ ...
10407h55 29/04/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
10507h00 30/04/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp
10608h55 30/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương
10707h00 03/05/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp9.2. Nguồn cung cấp t ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
10808h55 03/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 8: PHÂN PHỐI H ...Phạm Thị Mai Anh (3t, true)
10907h00 04/05/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
11007h00 05/05/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga8.4. Thục hiện việc P ...Phạm Thị Mai Anh (2t, true)
11108h55 05/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương6.2. Chương trình lươ ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
11207h55 06/05/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương4.5. Chiến lược Marke ...Phạm Thị Mai Anh (4t, false)
11313h55 06/05/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Lã Thái Trung (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
11407h00 07/05/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpThảo luận nhóm ...
11508h55 07/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương6.5. Các biện pháp độ ...
11608h55 07/05/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương
11713h55 07/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam PhươngCHƯƠNG 7: KIỂM SOÁT H ...
11807h55 08/05/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngChương 5: HOẠCH ĐỊNH ...Phạm Thị Mai Anh (4t, false)
11907h00 10/05/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpThảo luận nhóm ...
12008h55 10/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaKiểm tra 90 phút CHƯƠ ...Phùng Minh Hóa (3t, true)
Trần Huy Long (3t, false)
12107h00 11/05/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
12207h00 12/05/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga9.2. Kiểm tra hoạt độ ...Phạm Thị Mai Anh (2t, true)
Trần Huy Long (2t, false)
12308h55 12/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương7.2. Phương pháp kiểm ...Trần Huy Long (3t, false)
12407h55 13/05/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương5.3. Phân phổi 5.4. X ...
12507h00 14/05/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpThi do tình hình Covi ...
12608h55 14/05/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương
12708h55 14/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương8.1. Tổ chức hoạt độn ...
12813h00 14/05/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga9.4. Đề xuất điều chỉ ...
12907h00 17/05/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị DiệpThảo luận nhóm+ ôn tậ ...
13008h55 17/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaBáo cáo bài tập ...
13107h00 18/05/2021B2024QT-XD22-XD21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
13207h00 19/05/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
13308h55 19/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương ...
13407h55 20/05/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngChương 6: TỔ CHỨC THỰ ...
13507h00 21/05/2021B2052QT2201M
Hàng Vi Người Tiêu Dùng
Nguyễn Thị Diệp
13608h55 21/05/2021B2052QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương
13708h55 21/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam Phương8.2. Tổ chức các dịch ...Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
13808h55 24/05/2021online1QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaBáo cáo bai tập ...
13907h55 26/05/2021Online4QT2201M
Quản Trị Bán Hàng
Lê Thị Nam PhươngTổng kết, ôn tập ...
14007h55 27/05/2021B2054QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương6.2. Kiểm tra đánh gi ...
14108h55 28/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngTổng kết, ôn tập ...