Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đỗ Xuân Thanh2112111004QT2501M19/10/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyMarketing

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT24-25M-ADP3Quảng Cáo Và Chiêu Thị2800
2QT24-25M-COM3Truyền Thông Marketing2800
3QT24-25M-MST3Marketing Chiến Lược2800
4QT24-25M-PRE3Quan Hệ Công Chúng2800
5QT24K-25M-N-EME3Kinh Tế Lượng4500
6QT2501MQuảng Cáo Và Chiêu Thị2000
7QT2501MVăn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh2000
8QT2501MTruyền Thông Marketing2000
9QT2501MKinh Tế Lượng2000
10QT2501MMarketing Chiến Lược2000
11QT2501MQuan Hệ Công Chúng2000
12QT2501M-ESP33031Anh Văn Chuyên Ngành2000
13QT25N-M-CBE3Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh3100
14QT24,25MQuan Hệ Công Chúng Cao Thị Thu2800
15QT24,25MQuảng Cáo Và Chiêu Thị Nguyễn Văn Thụ2860
16QT24K,25M-NKinh Tế Lượng Nguyễn Thị Tình3140
17QT24,25MTruyền Thông Marketing Đỗ Văn Tuyên2807
18QT25N-MVăn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh Phạm Thị Kim Oanh3100
19QT2501MAnh Văn Chuyên Ngành Đặng Thị Vân2036

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 06/02/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhGiới thiệu học phần P ...
215h50 06/02/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhChương 1. Tổng quan v ...
313h00 07/02/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânIntroduction to the c ...Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, )
Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Nguyễn Xuân Hải (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
413h55 09/02/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênMở đầu, giới thiệu Ch ...
513h00 10/02/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
614h55 10/02/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn ThụGiới thiệu học phần C ...Đặng Thị Thùy Linh (2t, true)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
713h00 13/02/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhĐánh giá 1 Chương 2: ...
815h50 13/02/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh1.4. Các nhân tố tác ...
913h00 14/02/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 1 Careers ...Nguyễn Tấn Dũng (1t, )
Nguyễn Xuân Hải (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, )
Nguyễn Quý Thành (1t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
1013h55 16/02/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênChương 2: Môi trường ...
1113h00 17/02/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
1213h55 17/02/2023c1022QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ1.3. Công cụ của Chiê ...Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
1314h55 17/02/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ2.1. Khái niệm, vai t ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, true)
Nguyễn Minh Ánh (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, true)
Nguyễn Thảo Nguyên (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đỗ Xuân Thanh (2t, false)
Trần Thị Minh Tú (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
1413h00 20/02/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Ôn tập về L ...
1515h50 20/02/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.1.3. Khái niệm về đ ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
1613h00 21/02/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 1 Careers ...Nguyễn Minh Ánh (3t, )
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, )
Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Đặng Thị Thùy Linh (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Nguyễn Mai Phương (3t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
1713h55 23/02/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênChương 3: Website 3. ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, )
1813h00 24/02/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
1913h55 24/02/2023b1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ2.2. Các hình thức tr ...Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
2014h55 24/02/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 3. THIẾT LẬP M ...Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
2113h00 27/02/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Mô hình hồi ...Nguyễn Tấn Dũng (1t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, true)
Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, true)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (1t, false)
2215h50 27/02/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2. Các vấn đề đạo đ ...Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
2313h00 28/02/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 2 Selling Online ...Nguyễn Thị Quỳnh Chi (1t, )
Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Nguyễn Xuân Hải (3t, )
Đặng Thị Thùy Linh (1t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Nguyễn Mai Phương (1t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
2413h55 02/03/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn Tuyên3.2. Thiết kế website ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (2t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
2513h00 03/03/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
2614h55 03/03/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ
2713h00 06/03/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Mô hình hồi ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
2815h50 06/03/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2.2. Nhân diện các ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thu Huyền (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
2913h00 07/03/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 2 Selling Online ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Lưu Phúc Lộc (2t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
3013h55 09/03/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênThiết kế website thực ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Nguyễn Xuân Hải (3t, )
Trần Duy Hưng (3t, )
Đặng Thị Thùy Linh (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Ngô Phạm Công Sâm (3t, )
3113h00 10/03/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
3213h55 10/03/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ3.2. Thiết lập mục ti ...Nguyễn Minh Ánh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đỗ Xuân Thanh (2t, false)
3314h55 10/03/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ3.3. Xác định ngân sá ...Nguyễn Minh Ánh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đỗ Xuân Thanh (2t, false)
3413h00 13/03/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Mô hình hồi ...
3515h50 13/03/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2.3. Một số công cụ ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
3613h00 14/03/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 3 Companies ...Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t, )
Nguyễn Tấn Dũng (1t, )
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, )
Đặng Thị Thùy Linh (1t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (2t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
Trần Thị Minh Tú (3t, )
3713h55 16/03/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn Tuyên4.1. Tổng quan về côn ...
3813h00 17/03/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
3913h55 17/03/2023b1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn ThụBài đánh giá 1 CHƯƠNG ...Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
Hoàng Ngọc Thạch (2t, false)
4014h55 17/03/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ4.2. Xác định mục tiê ...Lê Việt Anh (2t, true)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (2t, true)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, true)
Hoàng Ngọc Thạch (2t, true)
4113h00 20/03/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Mô hình hồi ...Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, true)
Nguyễn Nhật Minh (3t, true)
Nguyễn Thảo Nguyên (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
4215h50 20/03/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhChương 3: Văn hóa doa ...Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thu Huyền (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
4313h00 21/03/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 3 Companies ...
4413h55 23/03/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênChương 5: Marketing t ...Nguyễn Tuấn Anh (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
4513h00 24/03/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
4613h55 24/03/2023b1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ4.2. Xác định mục tiê ...
4714h55 24/03/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ5.2. Khuyến mại đối v ...Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
4813h00 27/03/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy với ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
4915h50 27/03/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Văn hóa doanh ng ...Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thu Huyền (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
5013h00 28/03/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânProgress Test ...Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
5113h55 30/03/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênChương 5: Marketing t ...Tô Quang Vinh (3t, )
Trần Duy Hưng (1t, )
Đặng Thị Thùy Linh (3t, )
Lưu Phúc Lộc (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Nguyễn Mai Phương (3t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
5213h00 31/03/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
5313h55 31/03/2023b1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ5.3. Khuyến mại đối v ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
5414h55 31/03/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn ThụĐánh giá 2 CHƯƠNG 6: ...Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
5513h00 03/04/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Đa cộng tuy ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (1t, )
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (1t, )
5615h50 03/04/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh3.2.3. Các yếu tố cấu ...Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thu Huyền (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
5713h00 04/04/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 4 Great Ideas ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Lưu Phúc Lộc (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, )
Nguyễn Quý Thành (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
Đặng Thị Thùy Linh (2t, )
Nguyễn Mai Phương (2t, )
5813h55 06/04/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênChủ đề: Tổng quan về ...Nguyễn Minh Ánh (3t, )
Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, )
Lưu Phúc Lộc (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, )
Nguyễn Quý Thành (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
5913h00 07/04/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị ThuNguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
6014h55 07/04/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ
6114h55 07/04/2023c1042QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
6213h00 10/04/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Phương sai ...Phạm Hồng Chương (1t, )
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, )
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, )
Vũ Hương Mai (1t, )
Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
6315h50 10/04/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh3.2.4. Một số dạng vă ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
6413h00 11/04/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 4 Great Ideas ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
6517h55 11/04/2023B1051QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânNguyễn Tấn Dũng (1t, )
Nguyễn Xuân Hải (1t, )
Vũ Đình Phú (1t, )
Nguyễn Thái Sơn (1t, )
Phạm Anh Tuấn (1t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, )
6613h55 13/04/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênĐánh giá 1 ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
6713h00 14/04/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị ThuNguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
6814h55 14/04/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ
6914h55 14/04/2023c1042QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
7013h00 17/04/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhChương 9. Chọn mô hìn ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Trần Thị Minh Tú (3t, false)
7115h50 17/04/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra Chương 4: Tr ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thu Huyền (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
7213h00 18/04/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 5 Stress ...Phạm Hồng Chương (1t, )
Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Nguyễn Thảo Nguyên (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Nguyễn Mai Phương (1t, )
Đặng Thị Thùy Linh (1t, )
Đỗ Xuân Thanh (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
7317h55 18/04/20231QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 5 Stress ...Nguyễn Tấn Dũng (1t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, )
Vũ Đình Phú (1t, )
Phạm Anh Tuấn (1t, )
7413h55 19/04/20234QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 5 Stress ...
7513h55 20/04/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênVai trò của website t ...
7613h00 21/04/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
7714h55 21/04/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ
7814h55 21/04/2023c1042QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
7913h00 24/04/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhPHẦN 2: PHẦN MỀM EVIE ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
8015h50 24/04/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh4.1.2. Các lợi ích kh ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thu Huyền (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Trần Thị Minh Tú (2t, false)
8113h00 25/04/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 5 Stress ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
8215h50 25/04/20231QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 5 Stress ...Nguyễn Tấn Dũng (1t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, )
Vũ Đình Phú (1t, )
Phạm Anh Tuấn (1t, )
8317h55 25/04/20231QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
8413h00 26/04/20234QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 6 Entertaining ...Nguyễn Đức Hiếu (4t, )
Nguyễn Tấn Dũng (4t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (4t, )
Phạm Hồng Chương (4t, )
Vũ Đình Phú (4t, )
Phạm Anh Tuấn (4t, )
8513h55 26/04/20233QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
8613h55 27/04/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênLập kế hoạch SEO ...Nguyễn Minh Ánh (3t, )
Phạm Hồng Chương (3t, )
Nguyễn Xuân Hải (3t, )
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, )
Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Nguyễn Đức Hiếu (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Nguyễn Mai Phương (3t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
8713h00 28/04/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị ThuNguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
8814h55 28/04/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ
8914h55 28/04/2023c1042QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
9013h00 01/05/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị Tình
9115h50 01/05/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhNguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thu Huyền (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
9213h00 02/05/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 6 Entertaining ...
9313h55 04/05/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênLập kế hoạch truyền t ...Lê Việt Anh (3t, )
Phạm Hồng Chương (3t, )
Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Vũ Đình Phú (3t, )
Ngô Phạm Công Sâm (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
9413h00 05/05/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị ThuNguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
9514h55 05/05/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ
9614h55 05/05/2023c1042QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
9713h00 08/05/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhBài 1: Giới thiệu Evi ...Phạm Hồng Chương (1t, )
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
9815h50 08/05/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh4.2.2. Đặc điểm cơ bả ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thu Huyền (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
9913h00 09/05/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 6 Entertaining ...Vũ Đình Phú (3t, )
Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
Lưu Phúc Lộc (3t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, )
Phạm Anh Tuấn (3t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, )
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, )
10015h50 09/05/20232QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânRevision ...Nguyễn Tấn Dũng (2t, )
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, )
Vũ Đình Phú (2t, )
Nguyễn Thái Sơn (2t, )
Phạm Anh Tuấn (2t, )
10107h00 10/05/2023C2034QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Nguyễn Tấn Dũng (4t, false)
Nguyễn Thu Huyền (4t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (4t, false)
Nguyễn Thị Ninh (4t, false)
Vũ Đình Phú (4t, false)
Nguyễn Minh Quân (4t, false)
Nguyễn Thái Sơn (4t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (4t, false)
Phạm Anh Tuấn (4t, false)
10213h55 11/05/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênBT lập kế hoạch ...Lê Việt Anh (3t, )
Nguyễn Tấn Dũng (3t, )
10313h00 12/05/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị ThuĐỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
10414h55 12/05/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ
10514h55 12/05/2023c1042QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
10613h00 15/05/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhBài 2: Mô hình hồi qu ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
10715h50 15/05/2023C2032QT25N-M
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
10809h50 16/05/2023d2012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị Thu
10913h00 16/05/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânRevision ...
11013h55 18/05/2023B1013QT24,25M
Truyền Thông Marketing
Đỗ Văn TuyênTổng kết, ôn tập cho ...
11113h00 19/05/2023B1012QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị ThuNguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
11214h55 19/05/2023B1012QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ
11314h55 19/05/2023c1042QT24,25M
Quan Hệ Công Chúng
Cao Thị ThuNguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
11413h00 22/05/2023C2033QT24K,25M-N
Kinh Tế Lượng
Nguyễn Thị TìnhBài 3: Mô hình hồi qu ...Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
11507h00 25/05/2023b1054QT24,25M
Quảng Cáo Và Chiêu Thị
Nguyễn Văn Thụ6.2. Marketing trực t ...