Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Nhật Ly1912771001NA2301A08/12/2001NữNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2301AGiao Thoa Văn Hóa Phan Thị Mai Hương1300
2NA2301APhân Tích Diễn Ngôn1300
3NA2301ABiên Dịch Chuyên Ngành1300
4NA2301APhiên Dịch Chuyên Ngành1300
5NA2301AĐường Lối Cm Việt Nam1300
6NA2301A-CCS33021Giao Thoa Văn Hóa1300
7NA23A-T-EST3Biên Dịch Chuyên Ngành1900
8NA23A-T-PST3Phiên Dịch Chuyên Ngành1900
9NA23-DIS3Phân Tích Diễn Ngôn2500
10NA23-VRP3Đường Lối Cm Việt Nam2500
11NA23Phân Tích Diễn Ngôn Trần Thị Ngọc Liên2500
12NA23Đường Lối Cm Việt Nam Đỗ Thị An2500
13NA23A-TBiên Dịch Chuyên Ngành Đặng Thị Vân1900
14NA23A-TPhiên Dịch Chuyên Ngành Đào Thị Lan Hương1900

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 16/08/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
207h55 17/08/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
309h50 17/08/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
408h55 18/08/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
508h55 19/08/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
608h55 23/08/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
707h55 24/08/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
809h50 24/08/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
908h55 25/08/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
1008h55 26/08/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
1108h55 30/08/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1207h55 31/08/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
1309h50 31/08/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
1408h55 01/09/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
1508h55 02/09/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
1608h55 06/09/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1707h55 07/09/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
1809h50 07/09/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
1908h55 08/09/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
2008h55 09/09/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
2108h55 13/09/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2207h55 14/09/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
2309h50 14/09/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
2408h55 15/09/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
2508h55 16/09/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
2608h55 20/09/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2707h55 21/09/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
2809h50 21/09/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
2908h55 22/09/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
3008h55 23/09/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
3108h55 27/09/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3207h55 28/09/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
3309h50 28/09/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
3408h55 29/09/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
3508h55 30/09/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
3608h55 04/10/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3707h55 05/10/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
3809h50 05/10/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
3908h55 06/10/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
4008h55 07/10/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
4108h55 11/10/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4207h55 12/10/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
4309h50 12/10/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
4408h55 13/10/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
4508h55 14/10/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
4608h55 18/10/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4707h55 19/10/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
4809h50 19/10/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
4908h55 20/10/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
5008h55 21/10/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
5108h55 25/10/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5207h55 26/10/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
5309h50 26/10/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
5408h55 27/10/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
5508h55 28/10/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
5608h55 01/11/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5707h55 02/11/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
5809h50 02/11/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
5908h55 03/11/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
6008h55 04/11/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
6108h55 08/11/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6207h55 09/11/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
6309h50 09/11/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
6408h55 10/11/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
6508h55 11/11/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
6608h55 15/11/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6707h55 16/11/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
6809h50 16/11/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
6908h55 17/11/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
7008h55 18/11/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương
7108h55 22/11/2022C1023NA23
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7207h55 23/11/2022C2042NA2301A
Giao Thoa Văn Hóa
Phan Thị Mai Hương
7309h50 23/11/2022C3032NA23
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liên
7408h55 24/11/2022C2033NA23A-T
Biên Dịch Chuyên Ngành
Đặng Thị Vân
7508h55 25/11/2022C2013NA23A-T
Phiên Dịch Chuyên Ngành
Đào Thị Lan Hương