Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Phương Thảo1812752009NA220122/12/2000NữNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2201Văn Hóa Anh-mỹ Phan Thị Mai Hương1300
2NA2201Ngữ Dụng Học Trần Thị Ngọc Liên1200
3NA2201Ngữ Âm Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa3618
4NA2201Giao Thoa Văn Hóa Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1208
5NA22A-NA23A-TVăn Học Anh - Mỹ Nguyễn Thị Thu Huyền3000
6NA22A-TDịch Nghe 3 Đào Thị Lan Hương2000
7NA22A-TDịch Viết 3 Đặng Thị Vân1974
8NA2201Văn Học Anh - Mỹ1200
9NA2201Dịch Nghe 31200
10NA2201Dịch Viết 31200
11NA2201-ABC33021Văn Hóa Anh-mỹ1300
12NA2201-CCS33021Giao Thoa Văn Hóa1200
13NA2201-PNP33021Ngữ Âm Tiếng Anh3600
14NA2201-PRG33021Ngữ Dụng Học1200
15NA22A-NA23A-T-ABL3Văn Học Anh - Mỹ2900
16NA22A-T-ITE3Dịch Nghe 32000
17NA22A-T-TRA3Dịch Viết 31900

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 23/08/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
207h00 24/08/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânIntroduction to Trans ...Nguyễn Thế Dương (1t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
308h55 24/08/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSelf- study for final ...Đồng Đức Minh (3t, )
407h00 25/08/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
508h55 25/08/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIntroduction I. I ...Đồng Đức Minh (3t, )
607h00 26/08/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânIntroduction to Trans ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
708h55 26/08/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
808h55 27/08/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
913h55 27/08/2021online4NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Nguyễn Thế Dương (4t, )
Đồng Đức Minh (4t, )
1008h55 30/08/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
1107h00 31/08/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Nguyễn Phương Thảo (1t, )
Nguyễn Thị Thảo (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
1208h55 31/08/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSelf- study for final ...Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Thế Dương (1t, )
1307h00 01/09/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
1408h55 01/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 1. The Produ ...Đồng Đức Minh (3t, )
1507h00 02/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị Vân
1608h55 02/09/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
1708h55 03/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
1808h55 06/09/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
1907h00 07/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Trần Thị Thu Phương (2t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
2008h55 07/09/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaCulture impacts on no ...Nguyễn Thế Dương (3t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
2107h00 08/09/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
2208h55 08/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaB. Vowels I. Defini ...
2307h00 09/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Nguyễn Thị Thảo (1t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
2408h55 09/09/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
2508h55 10/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
2608h55 13/09/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
2707h00 14/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
2808h55 14/09/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...
2907h00 15/09/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
3008h55 15/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIV. Dip thongs 1. Def ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
3107h00 16/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
Trần Thị Thu Phương (1t, )
3208h55 16/09/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
3308h55 17/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
3408h55 20/09/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
3507h00 21/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
3608h55 21/09/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t, )
3707h00 22/09/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
3808h55 22/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Phương Thảo (1t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
3907h00 23/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Sý Thầu Bảo Sơn (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
4008h55 23/09/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
4108h55 24/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
4208h55 27/09/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
4307h00 28/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 3: Business, In ...Đồng Đức Minh (2t, )
Lê Thị Ngọc Hà (2t, )
Nguyễn Thị Thảo (2t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (2t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, )
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, )
4408h55 28/09/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, )
Nguyễn Thị Thảo (3t, )
4507h00 29/09/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
4608h55 29/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Phan Thị Thảo (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
4707h00 30/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 3: Business, In ...Đồng Đức Minh (2t, )
4808h55 30/09/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
4908h55 01/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
5008h55 04/10/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
5107h00 05/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 3: Business, In ...Đồng Đức Minh (2t, )
5208h55 05/10/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t, )
5307h00 06/10/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
5408h55 06/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
5507h00 07/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 3: Business, In ...Phạm Phương Thảo (2t, )
5608h55 07/10/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
5708h55 08/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
5808h55 11/10/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
5907h00 12/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânMid-term test + check ...Đồng Đức Minh (2t, )
Phan Thị Hồng Minh (2t, )
6008h55 12/10/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t, )
6107h00 13/10/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
6208h55 13/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t, )
6307h00 14/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânMid-term test + check ...Nguyễn Thị Hải Yến (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
6408h55 14/10/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
6508h55 15/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
6608h55 18/10/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
6707h00 19/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...
6808h55 19/10/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t, )
6907h00 20/10/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
7008h55 20/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 4. Syllables ...Đồng Đức Minh (3t, )
7107h00 21/10/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
7207h00 21/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Đồng Đức Minh (2t, )
7309h50 21/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânĐồng Đức Minh (2t, )
7407h00 22/10/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
7508h55 22/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
7608h55 25/10/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
7707h00 26/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Đồng Đức Minh (2t, )
Trần Thị Thu Phương (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
7808h55 26/10/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t, )
7907h00 27/10/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
8008h55 27/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t, )
8107h00 28/10/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
8207h00 28/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...
8309h50 28/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânNguyễn Thế Dương (2t, )
Nguyễn Phương Thảo (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
8407h00 29/10/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
8508h55 29/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
8608h55 01/11/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
8707h00 02/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
8808h55 02/11/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t, )
8907h00 03/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
9008h55 03/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
9107h00 04/11/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
9207h00 04/11/2021C1013NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânĐồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
9309h50 04/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânNguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
Nguyễn Thị Ninh (2t, )
9407h00 05/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
9508h55 05/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Jane Eyre Abo ...
9608h55 08/11/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
9707h00 09/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...Hà Mai Trang (1t, )
Nguyễn Thị Kiều (2t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (2t, )
Nguyễn Thị Thảo (1t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
9808h55 09/11/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t, )
9907h00 10/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
10008h55 10/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (2t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
10107h00 11/11/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
10209h50 11/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị Vân
10307h00 12/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
10408h55 12/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Jane Eyre( co ...
10513h55 12/11/2021C1024NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânĐồng Đức Minh (4t, )
Nguyễn Phương Thảo (4t, )
Nguyễn Thế Dương (4t, )
Lê Thị Ngọc Hà (4t, )
10608h55 15/11/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
10707h00 16/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...
10808h55 16/11/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t, )
10907h00 17/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
11008h55 17/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (3t, )
11107h00 18/11/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
11209h50 18/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânNguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
11307h00 19/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
11408h55 19/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
11513h00 19/11/20213NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị Vân
11608h55 22/11/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
11707h00 23/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
Lê Thị Ngọc Hà (2t, )
11808h55 23/11/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTopic Orientation for ...Đồng Đức Minh (3t, )
11913h55 23/11/20213NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânRevision ...Đồng Đức Minh (3t, )
12007h00 24/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
12108h55 24/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...
12207h00 25/11/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
12309h50 25/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị Vân
12407h00 26/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
12508h55 26/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
12608h55 29/11/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan Hương
12707h00 30/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị Vân
12808h55 30/11/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSelf- study for final ...Đồng Đức Minh (3t, )
12907h00 01/12/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
13008h55 01/12/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
13107h00 02/12/2021C1013NA2201
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc Liên
13209h50 02/12/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị Vân
13307h00 03/12/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai Hương
13408h55 03/12/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền