Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đinh Thị Thanh Hằng1912751002NA2301A10/07/2000NữNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA22A-NA23A-TVăn Học Anh - Mỹ Nguyễn Thị Thu Huyền3000
2NA23Phiên Dịch Cơ Bản Đào Thị Lan Hương2400
3NA23Biên Dịch Cơ Bản Phan Thị Mai Hương2400
4NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 3 Lê Thị Thu Hoài1990
5NA2201Ngữ Âm Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa3610
6NA2201-PNP33021Ngữ Âm Tiếng Anh3600
7NA22A-NA23A-T-ABL3Văn Học Anh - Mỹ2900
8NA2301AVăn Học Anh - Mỹ1200
9NA2301ATrung Văn Cơ Sở 31200
10NA2301APhiên Dịch Cơ Bản1200
11NA2301ABiên Dịch Cơ Bản1200
12NA2301ANgữ Âm Tiếng Anh1200
13NA23A-T-CHI3Trung Văn Cơ Sở 31700
14NA23-EBI3Phiên Dịch Cơ Bản2300
15NA23-EBT3Biên Dịch Cơ Bản2300
16FAE31011-1Thể dục Aerobics Nguyễn Thị Nhung4200
17NA25Viết 1 Bùi Thị Mai Anh4300
18NA25Đọc 1 Nguyễn Thị HuyềnA4400
19NA25Nghe 1 Nguyễn Thị Phương Thu4337

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 23/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
213h00 23/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânVũ Thị Điểm (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
308h55 25/08/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIntroduction I. I ...Đồng Đức Minh (3t, )
415h50 25/08/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
513h00 26/08/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
608h55 27/08/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
714h55 27/08/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài khoá, bài ...
813h00 30/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
913h00 30/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
1008h55 01/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 1. The Produ ...Đồng Đức Minh (3t, )
1115h50 01/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài tập, nghe ...
1213h00 02/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
1308h55 03/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
1414h55 03/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
1513h00 06/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
1613h00 06/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
1708h55 08/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaB. Vowels I. Defini ...
1815h50 08/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 17: từ mới, ngữ p ...Lê Minh Khánh (2t, true)
Bùi Hải Ninh (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (2t, true)
1913h00 09/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
2008h55 10/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
2114h55 10/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiNguyễn Đức Trung (3t, )
2213h00 13/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
2313h00 13/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
2408h55 15/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIV. Dip thongs 1. Def ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
2515h50 15/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 17: đọc, nghe ...
2613h00 16/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
2708h55 17/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
2814h55 17/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: từ mới, ngữ p ...Phan Thị Thảo (3t, )
2913h00 20/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
3013h00 20/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
3108h55 22/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Phương Thảo (1t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
3215h50 22/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: bài tập ...Đàm Thị Minh Tâm (2t, )
3313h00 23/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
3408h55 24/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
3514h55 24/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: đọc hiểu, ngh ...
3613h00 27/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
3713h00 27/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
3815h50 27/09/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
3913h00 28/09/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
4015h50 28/09/2021C3042NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 1 ...
4108h55 29/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Phan Thị Thảo (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
4213h00 29/09/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 2 ...Phạm Thị Phương Anh (3t, false)
4315h50 29/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
4407h55 30/09/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
4513h00 30/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
4614h55 30/09/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
4708h55 01/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
4813h00 01/10/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
4914h55 01/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: bài khoá, bài ...
5007h55 02/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
5113h00 04/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
5213h00 04/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
5315h50 04/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
5413h00 05/10/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
5515h50 05/10/2021C3042NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 3 ...
5608h55 06/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
5713h00 06/10/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 4 ...
5815h50 06/10/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: nghe Bài 20: ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
5907h55 07/10/2021C1043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
6013h00 07/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
6114h55 07/10/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
6208h55 08/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
6313h00 08/10/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
6414h55 08/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
6507h55 09/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
6613h00 11/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
6713h00 11/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
6815h50 11/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
6907h55 12/10/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 5 ...Nguyễn Văn Cường (3t, false)
7013h00 12/10/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
7115h50 12/10/2021C3042NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 6 ...Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
7208h55 13/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t, )
7313h00 13/10/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 7 ...Trần Ngọc Duyên (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
7415h50 13/10/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: ngữ pháp, bài ...
7508h55 14/10/2021C3013NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: bài khoá, bài ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Nguyễn Đăng Huy (3t, )
7613h00 14/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
7714h55 14/10/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
7808h55 15/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
7913h00 15/10/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
8014h55 15/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: nghe đọc ...
8107h55 16/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
8207h55 18/10/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 8 ...Phạm Hải Dương (3t, false)
8313h00 18/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
8413h00 18/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
8515h50 18/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
8607h55 19/10/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuTEST 1 ...Đỗ Anh Đức (3t, false)
8713h00 19/10/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
8815h50 19/10/2021C3042NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 9 ...
8908h55 20/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 4. Syllables ...Đồng Đức Minh (3t, )
9013h00 20/10/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 10 ...Phạm Khánh Giang (3t, false)
Đinh Thị Thanh Hằng (3t, false)
9115h50 20/10/2021A2012NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: từ mới, bài k ...
9208h55 21/10/2021C3013NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: luyện tập ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Nguyễn Anh Tiệp (3t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
9313h00 21/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
9414h55 21/10/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
9508h55 22/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
9613h00 22/10/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
9714h55 22/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: đọc hiểu, ngh ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đào Thị La (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
9807h55 23/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
9913h00 25/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
10013h00 25/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
10115h50 25/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
10213h00 26/10/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
10314h55 26/10/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 11 ...
10415h50 26/10/2021C3042NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 12 ...
10508h55 27/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t, )
10613h00 27/10/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 13 ...Bùi Việt Hưng (3t, false)
Nguyễn Nhật Minh (3t, false)
10715h50 27/10/2021A2012NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: nghe Bài 22: ...
10813h00 28/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
10914h55 28/10/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
11008h55 29/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
11113h00 29/10/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
11214h55 29/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: ngữ pháp, bài ...Lê Minh Khánh (3t, )
11307h55 30/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
11413h00 01/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
11513h00 01/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
11615h50 01/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
11707h55 02/11/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 14 ...
11813h00 02/11/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
11915h50 02/11/2021C3042NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 15 ...
12008h55 03/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
12113h00 03/11/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 16 ...Phạm Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (3t, false)
12215h50 03/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: đọc hiểu ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
12313h00 04/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
12414h55 04/11/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
12508h55 05/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Jane Eyre Abo ...
12613h00 05/11/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
12714h55 05/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: nghe hiểu ...Lê Minh Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
12807h55 06/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
12913h00 08/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
13013h00 08/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
13115h50 08/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
13213h00 09/11/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
13315h50 09/11/2021C3042NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 17 ...
13408h55 10/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (2t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
13513h00 10/11/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 18 ...Đào Thanh Nhung (3t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
13615h50 10/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
13713h00 11/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
13814h55 11/11/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
13908h55 12/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Jane Eyre( co ...
14013h00 12/11/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
14114h55 12/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: bài khoá ...
14207h55 13/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
14313h00 15/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
14413h00 15/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
14515h50 15/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
14607h55 16/11/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 19 ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Gia Long (3t, false)
14713h00 16/11/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
14815h50 16/11/2021C3042NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
14908h55 17/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (3t, )
15013h00 17/11/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 20 ...Đào Vân Như (3t, false)
15115h50 17/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: bài tập ...
15213h00 18/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
15314h55 18/11/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
15408h55 19/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
15513h00 19/11/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
15614h55 19/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: nghe, đọc ...
15707h55 20/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
15813h00 22/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
15913h00 22/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
16015h50 22/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
16108h55 23/11/2021C3042NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương ThuTEST 2 ...
16213h00 23/11/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
16315h50 23/11/2021C3042NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
16408h55 24/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...
16513h00 24/11/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
16615h50 24/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
16707h55 25/11/2021C3045NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
16813h00 25/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
16914h55 25/11/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
17008h55 26/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
17113h00 26/11/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
17214h55 26/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 24: bài khoá, bài ...
17307h55 27/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
17413h00 29/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
17513h00 29/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
17615h50 29/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
17713h00 30/11/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
17815h50 30/11/2021C3042NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
17908h55 01/12/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...
18013h00 01/12/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
18115h50 01/12/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
18207h55 02/12/2021C1044NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
18313h00 02/12/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
18414h55 02/12/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh
18508h55 03/12/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
18608h55 03/12/2021C3043NA25
Nghe 1
Nguyễn Thị Phương Thu
18713h00 03/12/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
18814h55 03/12/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
18907h55 04/12/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung