Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Đức Trung1712103001NA2101A24/08/1996NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT22K-NA22T-CT24Bóng Đá Ngô Quốc Hưng5300
2NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 3 Lê Thị Thu Hoài19120
3NA24Dẫn Luận Ngôn Ngữ Nguyễn Thị Hà Anh2060
4NA23A-T-CHI3Trung Văn Cơ Sở 31700
5NA24-LIN3Dẫn Luận Ngôn Ngữ1900
6QT22K-NA22T-CT24-FOO3Bóng Đá4100

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 23/08/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChương 1. Tổng quan v ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
215h50 25/08/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
314h55 27/08/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài khoá, bài ...
407h00 30/08/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. T ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
515h50 01/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài tập, nghe ...
614h55 03/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
707h00 06/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3: Phân loại các ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
815h50 08/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 17: từ mới, ngữ p ...Lê Minh Khánh (2t, true)
Bùi Hải Ninh (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (2t, true)
914h55 10/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiNguyễn Đức Trung (3t, )
1007h00 13/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh2. Nguyên âm ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
1115h50 15/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 17: đọc, nghe ...
1214h55 17/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: từ mới, ngữ p ...Phan Thị Thảo (3t, )
1307h00 20/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhNguyên âm (tiếp) 3. ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
1415h50 22/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: bài tập ...Đàm Thị Minh Tâm (2t, )
1514h55 24/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: đọc hiểu, ngh ...
1607h00 27/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhPhụ âm (tiếp) 4. Các ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
1713h55 28/09/2021SANBONG3QT22K-NA22T-CT24
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1815h50 29/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
1914h55 01/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: bài khoá, bài ...
2007h00 04/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh5. Sự biến đổi ngữ âm ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
2113h55 05/10/2021SANBONG3QT22K-NA22T-CT24
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2215h50 06/10/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: nghe Bài 20: ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
2314h55 08/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
2407h00 11/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
2513h55 12/10/2021SANBONG3QT22K-NA22T-CT24
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2615h50 13/10/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: ngữ pháp, bài ...
2708h55 14/10/2021C3013NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: bài khoá, bài ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Nguyễn Đăng Huy (3t, )
2814h55 15/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: nghe đọc ...
2907h00 18/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh2. Các loại chữ viết ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Lê Thị Phương Lan (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
3013h55 19/10/2021SANBONG3QT22K-NA22T-CT24
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3115h50 20/10/2021A2012NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: từ mới, bài k ...
3208h55 21/10/2021C3013NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: luyện tập ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Nguyễn Anh Tiệp (3t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
3314h55 22/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: đọc hiểu, ngh ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đào Thị La (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
3407h00 25/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. Ý ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
3513h55 26/10/2021SANBONG3QT22K-NA22T-CT24
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3615h50 27/10/2021A2012NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: nghe Bài 22: ...
3714h55 29/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: ngữ pháp, bài ...Lê Minh Khánh (3t, )
3807h00 01/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Phạm Thị Quỳnh (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
3913h55 02/11/2021SANBONG3QT22K-NA22T-CT24
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4015h50 03/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: đọc hiểu ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
4114h55 05/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: nghe hiểu ...Lê Minh Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
4207h00 08/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
4313h55 09/11/2021SANBONG3QT22K-NA22T-CT24
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4415h50 10/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
4515h50 11/11/2021Sân vận động3QT22K-NA22T-CT24
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4614h55 12/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: bài khoá ...
4707h00 15/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChương 4. Ngữ pháp Bà ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
4813h55 16/11/2021SANBONG3QT22K-NA22T-CT24
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4915h50 17/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: bài tập ...
5014h55 19/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: nghe, đọc ...
5107h00 22/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Phương thức NP ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
Nguyễn Thùy Ngân (2t, )
5213h55 23/11/2021SANBONG3QT22K-NA22T-CT24
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5315h50 24/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
5414h55 26/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 24: bài khoá, bài ...
5507h00 29/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
5613h55 30/11/2021SANBONG3QT22K-NA22T-CT24
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5715h50 01/12/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
5807h55 02/12/2021Online4NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
5908h55 02/12/2021Online4NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
6014h55 03/12/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài