Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Vũ Anh Hùng1971016001Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2501CQuản Lý Dự Án Phần Mềm253345
2CT2601Cơ Sở Dữ Liệu243858
3CT2601Lập Trình Hướng Đối Tượng243446

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h50 15/01/2024B1032CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngGiới thiệu môn học CH ...Đã hoàn thành
213h00 16/01/2024B1032CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...Đã hoàn thành
307h00 18/01/2024B1033CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 2: MÔ HÌNH LIÊ ...Đã hoàn thành
413h55 18/01/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Q ...Hoàng Hữu Cường (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Đã hoàn thành
507h00 19/01/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 2: LỚP ĐỐI TƯỢ ...Đã hoàn thành
609h50 22/01/2024B1032CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng2.4. Hàm, hàm bạn, lớ ...Lê Đức Anh (2t)
Phạm Hữu Dương (2t)
Hà Quốc Huy (2t)
Đã hoàn thành
713h00 23/01/2024B1032CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh Hùng2.2. Các bước xây dựn ...Hà Quốc Huy (2t)
Phạm Hữu Dương (2t)
Đã hoàn thành
807h00 25/01/2024B1033CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh Hùng2.3. Phân tích hồ sơ ...Phạm Hữu Dương (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Hữu Toàn (3t)
Đã hoàn thành
913h55 25/01/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng1.4. Phân loại dự án ...Đã hoàn thành
1007h00 26/01/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng2.7. Lớp thành viên ...Lê Thị Mai Anh (3t)
Phạm Hữu Dương (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Đỗ Tuấn Long (3t)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t)
Phạm Ngọc Trâm (3t)
Đã hoàn thành
1109h50 29/01/2024B1032CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
1213h00 30/01/2024B1032CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh Hùng2.3.2. Xác định các t ...Phạm Hữu Dương (2t)
Nguyễn Việt Hoàng (2t)
Vũ Thượng Khanh (2t)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (2t)
Đã hoàn thành
1307h00 01/02/2024B1033CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh Hùng2.3.3. Xác định các m ...Lê Đức Anh (3t)
Lê Thị Mai Anh (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Phạm Hữu Dương (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thúy Hường (3t)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t)
Đã hoàn thành
1413h55 01/02/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH DỰ ...Đoàn Duy Linh (3t)
Cù Văn Tú (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Hoàng Đình Hiệp (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Đã hoàn thành
1507h00 02/02/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngBài tập thực hành 1 ( ...Phạm Hữu Dương (3t)
Quản Thành Đạt (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t)
Hoàng Việt Trung (3t)
Đã hoàn thành
1609h50 19/02/2024B1032CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng3.2. Các nguyên tắc c ...Lê Đức Anh (2t)
Phạm Hữu Dương (2t)
Hoàng Duy Thành (2t)
Đã hoàn thành
1713h00 20/02/2024B1032CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh Hùng2.3.4. Vẽ biểu đồ mô ...Phạm Hữu Dương (2t)
Đã hoàn thành
1807h00 22/02/2024B1033CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh Hùng2.3.5. Chuẩn hóa và t ...Lê Đức Anh (3t)
Lê Thị Mai Anh (3t)
Phạm Hữu Dương (3t)
Quản Thành Đạt (3t)
Phạm Ngọc Trâm (3t)
Đã hoàn thành
1913h55 22/02/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.5. Phân tích dự án ...Đã hoàn thành
2007h00 23/02/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng3.3. Các giới hạn của ...Lê Đức Anh (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Phạm Hữu Dương (3t)
Trịnh Doãn Hoàng (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Hà Quốc Huy (3t)
Đã hoàn thành
2109h50 26/02/2024B1032CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng3.5. Đa năng hóa toán ...Lê Đức Anh (2t)
Phạm Hữu Dương (2t)
Quản Thành Đạt (2t)
Đã hoàn thành
2213h00 27/02/2024B1032CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 3: MÔ HÌNH QUA ...Phạm Hữu Dương (2t)
Đã hoàn thành
2307h00 29/02/2024B1033CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh Hùng3.3. Chuyển đổi từ mô ...Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Phạm Hữu Dương (3t)
Quản Thành Đạt (3t)
Đỗ Tuấn Long (3t)
Đã hoàn thành
2413h55 29/02/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.8. Kế hoạch truyền ...Phạm Thành Lâm (3t)
Đã hoàn thành
2507h00 01/03/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng3.5. Đa năng hóa toán ...Phạm Hữu Dương (3t)
Trần Hữu Toàn (3t)
Đã hoàn thành
2609h50 04/03/2024B1032CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng3.6. Đa năng hóa toán ...Phạm Hữu Dương (2t)
Quản Thành Đạt (2t)
Vũ Minh Hiếu (2t)
Hoàng Việt Trung (2t)
Đã hoàn thành
2713h00 05/03/2024B1032CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh Hùng ...Được chấp nhận
2807h00 07/03/2024B1033CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh Hùng3.3. Chuyển đổi từ mô ...Lê Đức Anh (3t)
Phạm Hữu Dương (3t)
Quản Thành Đạt (3t)
Hà Quốc Huy (3t)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t)
Đã hoàn thành
2913h55 07/03/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠC ...Phạm Thành Lâm (3t)
Đã hoàn thành
3007h00 08/03/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng3.7. Đa năng hóa toán ...Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t)
Phạm Hữu Dương (3t)
Phạm Đỗ Thế Hải (3t)
Hà Quốc Huy (3t)
Đã hoàn thành
3113h55 14/03/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình lập k ...Phạm Vũ Huy (3t)
Đoàn Duy Linh (3t)
Đã hoàn thành
3213h55 21/03/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.5. Bảng phân rã côn ...Đoàn Quốc Anh (3t)
Đoàn Duy Linh (3t)
Đã hoàn thành
3313h55 28/03/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngBài tập Báo cáo bài đ ...Cù Văn Tú (3t)
Đã hoàn thành
3408h55 01/04/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 4: TÍNH KẾ THỪ ...Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Phạm Hữu Dương (3t)
Quản Thành Đạt (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Hà Quốc Huy (3t)
Đã hoàn thành
3513h00 02/04/2024B1033CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh Hùng3.3. Chuyển đổi từ mô ...Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Nguyễn Vũ Dũng (3t)
Phạm Hữu Dương (3t)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t)
Đã hoàn thành
3613h55 04/04/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 4: QUẢN LÝ RỦI ...Đã hoàn thành
3707h00 05/04/2024B1032CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh Hùng3.3. Chuyển đổi từ mô ...Nguyễn Đình Trường (2t)
Phạm Hữu Dương (2t)
Đỗ Tuấn Long (2t)
Hoàng Việt Trung (2t)
Đã hoàn thành
3808h55 08/04/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng4.2. Kế thừa đơn (tiế ...Phạm Hữu Dương (3t)
Trịnh Doãn Hoàng (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Đã hoàn thành
3913h00 09/04/2024B1033CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 4: ĐẠI SỐ QUAN ...Phạm Hữu Dương (3t)
Đã hoàn thành
4013h55 11/04/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng4.3. Tiến trình quản ...Phạm Vũ Huy (3t)
Đã hoàn thành
4107h00 12/04/2024B1032CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh Hùng4.3. Các phép toán qu ...Quản Thành Đạt (2t)
Nguyễn Việt Hoàng (2t)
Đã hoàn thành
4208h55 15/04/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4313h00 16/04/2024B1033CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4413h55 18/04/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4507h00 19/04/2024B1032CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4608h55 22/04/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4713h00 23/04/2024B1033CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4813h55 25/04/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
4907h00 26/04/2024B1032CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
5008h55 29/04/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
5113h00 30/04/2024B1033CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
5213h55 02/05/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
5307h00 03/05/2024B1032CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
5408h55 06/05/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
5513h00 07/05/2024B1033CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
5613h55 09/05/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận
5707h00 10/05/2024B1032CT2601
Cơ Sở Dữ Liệu
Vũ Anh HùngĐược chấp nhận