Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT23-24Đánh Giá Tác Động Môi Trường Nguyễn T Mai Linh04515vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Vũ Thị Chầm2012301004MT2401
0%
100.0%
0000
2Đặng Thị Thạch Thảo2012301003MT2401
0%
100.0%
0000
3Phạm Văn Tiệp Thắng1912301003MT2301
0%
100.0%
0000
4Lê Thu Trang1912301005MT2301
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 17/08/2022C2023MT23-24
Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhGiới thiệu đề cương chi tiết môn học
Chương 1: Tổng quan về ĐTM
1.1. Khái niệm về ĐTM
1.2. Lịch sử ra đời và phát triển ĐTM
208h55 24/08/2022C2023MT23-24
Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh1.2. Lịch sử ra đời và phát triển ĐTM (tiếp)
1.3. Mục đích và đối tượng của ĐTM (TL)
1.4. Cơ quan thực thi ĐTM
308h55 31/08/2022C2023MT23-24
Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhChương 2. Các văn bản pháp quy liên quan đối với ĐTM
2.1. Vai trò của các văn bản Luật liên quan đến ĐTM
2.2. Các công cụ quản lý môi trường liên quan đến ĐTM
2.3. Những tồn tại của ĐTM hiện nay (TL)
408h55 07/09/2022C2023MT23-24
Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhChương 3: Quy trình thực hiện ĐTM
3.1. Quy trình chung thực hiện ĐTM và vai trò của ĐTM trong vòng đời của Dự án
3.2. Lược duyệt vấn đề
3.3. Xác định phạm vi ảnh hưởng của dự án
3.4. Phân tích đánh giá tác động
508h55 14/09/2022C2023MT23-24
Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.4. Phân tích đánh giá tác động (TL)
3.5. Các biện pháp giảm thiểu tác động (TL)

Lịch trình dự kiến