Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Thị Anh Thư1712401032QT2101K09/02/1996NữTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1ENG32053-1Anh văn cơ sở 3 Đặng Thị Vân1900

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 25/03/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
213h00 26/03/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
313h00 01/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
413h00 02/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
513h00 08/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
613h00 09/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
713h00 15/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
813h00 16/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
913h00 22/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1013h00 23/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1113h00 29/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1213h00 30/04/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1313h00 06/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1413h00 07/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1513h00 13/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1613h00 14/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1713h00 20/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1813h00 21/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
1913h00 27/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân
2013h00 28/05/2020C1014ENG32053-1
Anh văn cơ sở 3
Đặng Thị Vân