Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25N-MTin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy03028vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (70%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Hoàng An2112407005QT2501M
80.0%
20.0%
2400.00
2Nguyễn Minh Ánh2112407010QT2501M
0.0%
100.0%
000.00
3Nguyễn Thị Quỳnh Chi2112407019QT2501M
0.0%
100.0%
000.00
4Phạm Hồng Chương2112407004QT2501M
13.33%
86.67%
400.00
5Nguyễn Thị Ngọc Diễm2112407008QT2501M
6.67%
93.33%
2000
6Nguyễn Tấn Dũng2112407007QT2501M
80.0%
20.0%
2400.00
7Bùi Khánh Dương2112402004QT2501N
46.67%
53.33%
1400.00
8Phạm Tiến Đạt2112402003QT2501N
6.67%
93.33%
200.00
9Nguyễn Xuân Hải2112407029QT2501M
33.33%
66.67%
1000.00
10Nguyễn Thị Thu Hằng2112407011QT2501M
6.67%
93.33%
200.00
11Nguyễn Đức Hiếu2112407003QT2501M
26.67%
73.33%
800.00
12Trương Dịu Hương2112407024QT2501M
6.67%
93.33%
200.00
13Nguyễn Quang Khải2112402011QT2501N
13.33%
86.67%
400.00
14Trần Văn Khải2112402015QT2501N
86.67%
13.329999999999998%
2600.00
15Nguyễn Diệu Linh2112407025QT2501M
0.0%
100.0%
0000
16Vũ Thị Huyền Linh2112407020QT2501M
6.67%
93.33%
2000
17Vũ Thị Phương Linh2112755013QT2501N
40.0%
60.0%
1200.00
18Đặng Thị Thùy Linh2112407002QT2501M
13.33%
86.67%
400.00
19Lưu Phúc Lộc2112407015QT2501M
0.0%
100.0%
000.00
20Vũ Hương Mai2112407021QT2501M
0.0%
100.0%
0000
21Đinh Phượng Xuân Mai2112402005QT2501N
6.67%
93.33%
200.00
22Vũ Sao Mai2112402010QT2501N
6.67%
93.33%
2000
23Lưu Thị Thanh Mai2112407016QT2501M
46.67%
53.33%
1400.00
24Nguyễn Nhật Minh2112402002QT2501N
0.0%
100.0%
000.00
25Nguyễn Thảo Nguyên2112407022QT2501M
0.0%
100.0%
0000
26Đỗ Lê Minh Nhật2112407001QT2501M
53.33%
46.67%
1600.00
27Nguyễn Thị Thanh Nhung2112407018QT2501M
0.0%
100.0%
0000
28Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
86.67%
13.329999999999998%
2600.00
29Nguyễn Mai Phương2112407026QT2501M
20.0%
80.0%
600.00
30Bùi Thị Phương1812753003NA2201N
6.67%
93.33%
200.00
31Dương Thu Phương2112407017QT2501M
80.0%
20.0%
2400.00
32Nguyễn Minh Quân2112402008QT2501N
73.33%
26.67%
2200.00
33Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
86.67%
13.329999999999998%
2600.00
34Nguyễn Quý Thành2112407023QT2501M
6.67%
93.33%
200.00
35Nguyễn Hoàng Anh Thư2112402014QT2501N
20.0%
80.0%
600.00
36Lê Thị Minh Trang2112402012QT2501N
6.67%
93.33%
2000
37Đinh Thị Quỳnh Trang2112407009QT2501M
26.67%
73.33%
800.00
38Trần Thị Minh Tú2112407012QT2501M
6.67%
93.33%
200.00
39Nguyễn Hoàng Việt2112407027QT2501M
80.0%
20.0%
2400.00

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 18/02/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010
1-Tạo bảng tính đầu tiên.
208h55 25/02/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
2-Quản lý bảng tính.
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
308h55 04/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
3-Định dạng và In ấn.
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (2t, true)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, true)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, true)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, true)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
408h55 11/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
4-Công thức và bảng tính trong Excel
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
508h55 18/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5-Các Hàm trong Excel
5.1.Các Hàm đơn giản
5.2.Hàm điều kiện IF
Phạm Tiến Đạt (2t, true)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, true)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, true)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Bùi Khánh Dương (2t, true)
Lê Thị Minh Trang (2t, true)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, true)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (2t, false)
Vũ Sao Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Trần Thị Minh Tú (2t, false)
608h55 25/03/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.3.Hàm tìm kiếm VLOOKUP
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Bùi Thị Phương (2t, true)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, true)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
708h55 01/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.4.Hàm tìm kiếm HLOOKUP.
Nguyễn Mai Phương (2t, true)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
808h55 08/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.5.Hàm tính toán điều kiện: (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF)
Bài tập.
Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Bùi Khánh Dương (2t, true)
Nguyễn Xuân Hải (2t, true)
Trần Thị Minh Tú (2t, true)
Phạm Hồng Chương (2t, true)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
908h55 15/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.6.Hàm tính toán nhiều điều kiện (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS)
Bài tập.
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
1008h55 22/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
6-Sắp xếp và lọc dữ liệu
6.1.Sắp xếp bảng tính
6.2.Lọc dữ liệu AutoFilter và AdvancedFilter
Bài tập
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, true)
Phạm Tiến Đạt (2t, true)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, true)
Bùi Thị Phương (2t, true)
Nguyễn Diệu Linh (2t, true)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Trương Dịu Hương (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Quý Thành (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
1108h55 29/04/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
7-Thống kê dữ liệu bằng Subtotal và PivotTable
Bài tập
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, true)
Trần Thị Minh Tú (2t, true)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Phạm Tiến Đạt (2t, true)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
1208h55 06/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
8-Biểu đồ và hình vẽ
8.1. Biểu đồ
8.2.Chuyển đổi dạng tệp bảng tính
8.3. Hình ảnh, chữ nghệ thuật và hình vẽ
Kiểm tra
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, true)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, true)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, true)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Mai Phương (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, true)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
1308h55 13/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Microsoft Office PowerPoint 2010
1-Tạo bản trình chiếu đầu tiên
2-Làm việc với text trong PowerPoint
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Quang Khải (2t, true)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
1408h55 20/05/2022PMGV2QT25N-M
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
3-Chèn hình ảnh và vẽ hình
4-Điều chỉnh giao diện của bản trình chiếu
5-Biểu đồ
Lưu Thị Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Trần Văn Khải (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Dương Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Nguyễn Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Xuân Hải (2t, false)
Bùi Thị Phương (2t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (2t, true)

Lịch trình dự kiến