Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đỗ Nguyễn Mai Phương1712401015QT2101K27/06/1999NữTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2101KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Diệp2100
2QT2101KKiểm Toán Tài Chính 2 Trần Thị Thanh Thảo1900
3QT2101KKế Toán Quản Trị 2 Hòa Thị Thanh Hương2000
4XD20D-NA21N-VH21Đường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc3300
5QT21Luật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan4100
6QT21Kinh Tế Bảo Hiểm Cao Thị Hồng Hạnh3900
7QT21Nguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình4102

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoChương 6: Kiểm toán c ...
208h55 02/03/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpNhập môn Quản trị tài ...
307h00 03/03/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
407h00 03/03/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp1.2 Các nhân tố ảnh h ...
509h50 03/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
613h00 03/03/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.2 Khảo sát kiểm soá ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Vũ Đức Hợp (3t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
707h00 04/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
808h55 04/03/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t, true)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t, false)
Bùi Phương Quỳnh (3t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Tống Thị Thu Thảo (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
909h50 05/03/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1009h50 05/03/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...
1107h00 06/03/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngVũ Trường An (3t, true)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, true)
1209h50 06/03/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương1 (tiếp) 1.3 Cá ...Phạm Quỳnh Chi (2t, true)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, true)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, true)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
1307h00 06/04/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.3 Thực hiện các thử ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
1408h55 06/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 1 Chương 2 ...
1507h00 07/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1607h00 07/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.2 Giá trị tương lai ...
1709h50 07/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
1813h00 07/04/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
1907h00 08/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
2008h55 08/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương II: Bảo hiểm x ...Lê Bá Việt Đức (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
2109h50 09/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2209h50 09/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 2: Trình bày s ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
2307h00 10/04/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương
2409h50 10/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình
2507h00 13/04/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
2608h55 13/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.4 Tìm lãi suất 1 2 ...
2707h00 14/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2807h00 14/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...
2909h50 14/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
3013h00 14/04/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo6.4 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
3107h00 15/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
3208h55 15/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp Chươ ...
3309h50 16/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3409h50 16/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
3507h00 17/04/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh HươngNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
3609h50 17/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Các tham số ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
3707h00 20/04/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.2 Kiểm toán vốn vay ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
3808h55 20/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 3: Quản trị vố ...
3907h00 21/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4007h00 21/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Thực hiện đ ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Vũ Đức Hợp (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Đức Phương (3t, false)
Bùi Thị Thu Thủy (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
4109h50 21/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanPhạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
4213h00 21/04/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.3 Kiểm toán vốn chủ ...Ngô Bạch Diệp (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
4307h00 22/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanPhạm Thị Bình (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
4408h55 22/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
4509h50 23/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4609h50 23/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 3 (tiếp) 3.3. ...Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
4707h00 24/04/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương
4809h50 24/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Điều tra ch ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
4907h00 27/04/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo7.4 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
5008h55 27/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 1 Chương 4: ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
5107h00 28/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
5207h00 28/04/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.2 Nhu cầu vốn ngắn ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
5309h50 28/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
5413h00 28/04/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 1 Chương 8: ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Thành Dương (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
5507h00 29/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
5608h55 29/04/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp Chươn ...Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Thị Bình (3t, false)
Lê Bá Việt Đức (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, true)
Phạm Thành Dương (3t, true)
5709h50 30/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
5809h50 30/04/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
5907h00 01/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
6009h50 01/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
6107h00 04/05/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.2 Kiểm toán chi phí ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
6208h55 04/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.4 Quản trị vốn tiền ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
6307h00 05/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
6407h00 05/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tậ ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
6509h50 05/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
6613h00 05/05/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.3 Kiểm toán chi phí ...
6707h00 06/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Vũ Hữu Lâm (2t, false)
6808h55 06/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương v: tiếp ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đỗ Nguyễn Mai Phương (3t, true)
Trần Công Minh (1t, )
6909h50 07/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
7009h50 07/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình4.2. Điều tra chọn mẫ ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Bá Việt Đức (2t, true)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (1t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (1t, false)
7107h00 08/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
7209h50 08/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
7309h50 08/05/2020C1022QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
7407h00 11/05/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
7508h55 11/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.1 Chi phí kinh doan ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
7607h00 12/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
7707h00 12/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.3 Lợi nhuận và phân ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
7809h50 12/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
7913h00 12/05/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
8007h00 13/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
8108h55 13/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChươngV: tiếp Thảo lu ...Phạm Thị Bình (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Phạm Thị Anh Thư (3t, false)
8209h50 14/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
8309h50 14/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, true)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, true)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, true)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
8407h00 15/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
8509h50 15/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Dãy số thời ...Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
8607h00 18/05/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
8708h55 18/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 2 Bài tập ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
8807h00 19/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
8907h00 19/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Chương 6: Q ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
9009h50 19/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
9113h00 19/05/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...Ngô Thị Khánh Lương (3t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (3t, false)
Bùi Phương Quỳnh (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
9207h00 20/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
9308h55 20/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, true)
9409h50 21/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
9509h50 21/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số 7.1. ...Trần Minh Hiếu (2t, true)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
9607h00 22/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
9709h50 22/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7: Chỉ số (tiế ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
9807h00 25/05/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo8.5 Bài tập thực hành ...
9908h55 25/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp6.3 Chi phí và thu nh ...Phạm Thành Dương (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Nguyễn Đức Phương (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, false)
10007h00 26/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
10107h00 26/05/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1 Thảo luận ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Đức Phương (3t, false)
10209h50 26/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
10313h00 26/05/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh Thảo9.2 Tổng hợp kết quả ...Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t, false)
Bùi Phương Quỳnh (3t, false)
10407h00 27/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Phan Thị Thu Hường (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
10508h55 27/05/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhThảo luận: tiếp ...Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, true)
10609h50 28/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
10709h50 28/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 7 (tiếp) 7.3.H ...Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
10807h00 29/05/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
10909h50 29/05/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
11007h00 01/06/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
11108h55 01/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp7.2 Cổ phiếu, trái ph ...
11207h00 02/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
11307h00 02/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp7.5 Giá trị công cụ n ...
11409h50 02/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
11513h00 02/06/2020C1023QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
11607h00 03/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
11708h55 03/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
11809h50 04/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
11909h50 04/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
12007h00 05/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
12109h50 05/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
12207h00 08/06/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
12308h55 08/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
12407h00 09/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
12507h00 09/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
12609h50 09/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
12707h00 10/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
12808h55 10/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
12909h50 11/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
13009h50 11/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
13107h00 12/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
13209h50 12/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
13307h00 15/06/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
13408h55 15/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
13507h00 16/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
13607h00 16/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
13709h50 16/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
13807h00 17/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
13908h55 17/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
14009h50 18/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
14109h50 18/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
14207h00 19/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
14309h50 19/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
14407h00 22/06/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
14508h55 22/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
14607h00 23/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
14707h00 23/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
14809h50 23/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
14907h00 24/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
15008h55 24/06/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
15109h50 25/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
15209h50 25/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
15307h00 26/06/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
15409h50 26/06/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
15507h00 29/06/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
15608h55 29/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
15707h00 30/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
15807h00 30/06/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
15909h50 30/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
16007h00 01/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
16108h55 01/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
16209h50 02/07/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
16309h50 02/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
16407h00 03/07/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
16509h50 03/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
16607h00 06/07/2020C1012QT2101K
Kiểm Toán Tài Chính 2
Trần Thị Thanh ThảoBài tập tổng hợp ...
16708h55 06/07/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
16807h00 07/07/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
16907h00 07/07/2020C1013QT2101K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp ...
17009h50 07/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
17107h00 08/07/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan ...
17208h55 08/07/2020C1013QT21
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng Hạnh ...
17309h50 09/07/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
17409h50 09/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...
17507h00 10/07/2020C1013QT2101K
Kế Toán Quản Trị 2
Hòa Thị Thanh Hương ...
17609h50 10/07/2020C1012QT21
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình ...