Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Minh Quân2112402008QT2501N16/03/2000NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2501NQuản Trị Học900
2QT2501NCầu Lông900
3QT2501NLuật Kinh Tế900
4QT2501NAnh Văn Cơ Sở 3900
5QT2501NMarketing Căn Bản900
6QT2501NXác Suất Thống Kê900
7QT2501NChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học900
8QT2501NLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ900
9QT25-ELA3Luật Kinh Tế5300
10QT25N-M-BAD3Cầu Lông3200
11QT25N-M-ENG3Anh Văn Cơ Sở 33200
12QT25N-M-MAR3Marketing Căn Bản3200
13QT25NM-NA24T-ADM3Quản Trị Học3700
14QT25-SPT3Xác Suất Thống Kê5300
15QT25-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học5300
16QT25-TFM3Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ5300
17QT25Xác Suất Thống Kê Hoàng Hải Vân5300
18QT25Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng5300
19QT25Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga5300
20QT25N-MCầu Lông Phạm Thị Hường3200
21QT25N-MMarketing Căn Bản Lê Thị Nam Phương3200
22QT25N-MAnh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Hoa3230
23QT25NM-NA24TQuản Trị Học Nguyễn Thị Diệp3700
24QT25Luật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan5330

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/08/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânVũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Trần Diệu Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Phạm Kiều Minh (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Lê Thị Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Lê Thanh Mai (1t, false)
Trương Dịu Hương (1t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, false)
Nguyễn Hải Châu (1t, false)
Nguyễn Phương Anh (1t, false)
Nguyễn Minh Ánh (1t, false)
209h50 15/08/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
307h00 16/08/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaNguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Trần Thị Minh Tú (3t, false)
413h55 16/08/20223QT25N-M
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
507h00 17/08/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lanchương 1: Pháp luật v ...Trần Diệu Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
609h50 17/08/2022C2042QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
707h00 18/08/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
809h50 18/08/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
907h00 19/08/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
1009h50 19/08/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
1107h00 22/08/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
1209h50 22/08/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1307h00 23/08/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
1413h55 23/08/20223QT25N-M
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1507h00 24/08/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
1609h50 24/08/2022C2042QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
1707h00 25/08/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
1809h50 25/08/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
1907h00 26/08/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
2009h50 26/08/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
2107h00 29/08/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
2209h50 29/08/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2307h00 30/08/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
2413h55 30/08/20223QT25N-M
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2507h00 31/08/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
2609h50 31/08/2022C2042QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
2707h00 01/09/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
2809h50 01/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
2907h00 02/09/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
3009h50 02/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
3107h00 05/09/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
3209h50 05/09/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3307h00 06/09/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
3413h55 06/09/20223QT25N-M
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3507h00 07/09/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
3609h50 07/09/2022C2042QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
3707h00 08/09/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
3809h50 08/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
3907h00 09/09/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
4009h50 09/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
4107h00 12/09/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
4209h50 12/09/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4307h00 13/09/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
4413h55 13/09/20223QT25N-M
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4507h00 14/09/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
4609h50 14/09/2022C2042QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
4707h00 15/09/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
4809h50 15/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
4907h00 16/09/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
5009h50 16/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
5107h00 19/09/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
5209h50 19/09/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5307h00 20/09/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
5413h55 20/09/20223QT25N-M
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5507h00 21/09/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
5609h50 21/09/2022C2042QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
5707h00 22/09/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
5809h50 22/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
5907h00 23/09/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
6009h50 23/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
6107h00 26/09/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
6209h50 26/09/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6307h00 27/09/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
6413h55 27/09/20223QT25N-M
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6507h00 28/09/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
6609h50 28/09/2022C2042QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
6707h00 29/09/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
6809h50 29/09/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
6907h00 30/09/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
7009h50 30/09/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
7107h00 03/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
7209h50 03/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7307h00 04/10/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7413h55 04/10/20223QT25N-M
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7507h00 05/10/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
7609h50 05/10/2022C2042QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7707h00 06/10/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
7809h50 06/10/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
7907h00 07/10/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
8009h50 07/10/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
8107h00 10/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
8209h50 10/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8307h00 11/10/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
8413h55 11/10/20223QT25N-M
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8507h00 12/10/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
8609h50 12/10/2022C2042QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
8707h00 13/10/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
8809h50 13/10/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
8907h00 14/10/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
9009h50 14/10/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
9107h00 17/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
9209h50 17/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9307h00 18/10/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
9413h55 18/10/20223QT25N-M
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
9507h00 19/10/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
9609h50 19/10/2022C2042QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
9707h00 20/10/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
9809h50 20/10/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
9907h00 21/10/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
10009h50 21/10/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
10107h00 24/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
10209h50 24/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10307h00 25/10/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
10407h00 26/10/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
10509h50 26/10/2022A2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
10607h00 27/10/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
10709h50 27/10/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
10807h00 28/10/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
10909h50 28/10/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
11007h00 31/10/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
11109h50 31/10/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
11207h00 01/11/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
11307h00 02/11/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
11409h50 02/11/2022A2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
11507h00 03/11/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
11609h50 03/11/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
11707h00 04/11/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
11809h50 04/11/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
11907h00 07/11/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
12009h50 07/11/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
12107h00 08/11/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
12207h00 09/11/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
12309h50 09/11/2022A2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
12407h00 10/11/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
12509h50 10/11/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
12607h00 11/11/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
12709h50 11/11/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
12807h00 14/11/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
12909h50 14/11/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
13007h00 15/11/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
13107h00 16/11/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
13209h50 16/11/2022A2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
13307h00 17/11/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
13409h50 17/11/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
13507h00 18/11/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
13609h50 18/11/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
13707h00 21/11/2022C2043QT25
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
13809h50 21/11/2022C2042QT25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
13907h00 22/11/2022C2043QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
14007h00 23/11/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
14109h50 23/11/2022A2012QT25N-M
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
14207h00 24/11/2022C3043QT25N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
14309h50 24/11/2022C2042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga
14407h00 25/11/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
14509h50 25/11/2022C3042QT25
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga