Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Duy Hưng2012402004QT2401N02/12/1996NamNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL24-QT24Quản Trị Học Cao Thị Hồng Hạnh4330
2QT24N-KKinh Tế Bảo Hiểm Cao Thị Hồng Hạnh2420
3QT24N-M-KChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng3200
4QT24N-M-KMarketing Căn Bản Lê Thị Nam Phương3830
5QT24N-M-KVăn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh Phạm Thị Kim Oanh3204
6QT22M-QT23Thương Mại Điện Tử Trần Thị Thanh Thảo4520
7QT2301NKiểm Toán Căn Bản Phạm Thị Kim Oanh1700
8QT23N-MLý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh Nguyễn Thị Hoàng Đan2300
9QT2301NQuản Trị Nhân Sự Nguyễn Thị Hoàng Đan1800
10DL24-QT24-ADM3Quản Trị Học4200
11QT22M-QT23-ECO3Thương Mại Điện Tử4500
12QT2301N-BAU32031Kiểm Toán Căn Bản1700
13QT2301N-HRA33031Quản Trị Nhân Sự1800
14QT23N-M-GTB3Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh2300
15QT2401NQuản Trị Học600
16QT2401NVăn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh600
17QT2401NAnh Văn Cơ Sở 3600
18QT2401NKinh Tế Bảo Hiểm600
19QT2401NMarketing Căn Bản600
20QT2401NToán Thống Kê Và Xử Lý Dữ Liệu600
21QT2401NXác Suất Thống Kê600
22QT2401NChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học600
23QT24N-K-INE3Kinh Tế Bảo Hiểm2300
24QT24N-M-K-CBE3Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh3100
25QT24N-M-K-ENG3Anh Văn Cơ Sở 33400
26QT24N-M-K-MAR3Marketing Căn Bản3600
27QT24N-M-K-SPT3Xác Suất Thống Kê3300
28QT24N-M-K-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học3100
29QT24N-M-KAnh Văn Cơ Sở 3 Bùi Thị Tuyết Mai3520
30QT24N-M-KXác Suất Thống Kê Hoàng Hải Vân3490
31NA22T-QT23KLuật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan4030

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 23/08/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lanchương 1: những vấn đ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
207h00 24/08/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
308h55 24/08/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngGiới thiệu đề cương c ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
413h00 24/08/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...
514h55 24/08/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhGiới thiệu học phần C ...
607h00 25/08/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...
713h00 25/08/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh ThảoCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ...
814h55 25/08/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...
907h00 26/08/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhChương 1. Tổng quan v ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
1008h55 26/08/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...
1107h00 27/08/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
1207h00 28/08/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
1313h00 30/08/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp chương 2:Pháp lu ...
1407h00 31/08/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
1508h55 31/08/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 2- Hệ thống th ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
1613h00 31/08/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3 Biểu diễn trò chơ ...Bùi Huy Hùng (1t, )
Nguyễn Đức Lâm (2t, false)
1714h55 31/08/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh1.3. Chức năng kiểm t ...
1807h00 01/09/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp Chương ...
1913h00 01/09/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo1.2. Khái niệm và đặc ...
2014h55 01/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.6 Các lý thuyết về ...Nguyễn Đức Lâm (3t, false)
Bùi Huy Hùng (1t, )
2107h00 02/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
2208h55 02/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh
2307h00 03/09/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
2407h00 04/09/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
2513h00 06/09/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
2607h00 07/09/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
2708h55 07/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 3- Tác động củ ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
2813h00 07/09/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.5 Cân băng chiến lư ...Bùi Huy Hùng (1t, false)
2914h55 07/09/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.1. Tổ chức kiểm toá ...
3007h00 08/09/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 2: tiếp Chương ...Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
3113h00 08/09/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo1.4 Các yếu tố cản tr ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Huy (2t, true)
3214h55 08/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Bầu không khí vă ...
3307h00 09/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh1.4. Các nhân tố tác ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
3408h55 09/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Bích (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
3507h00 10/09/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
3607h00 11/09/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
3713h00 13/09/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiép ...
3807h00 14/09/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiLê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
3908h55 14/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.2. Tác động của môi ...
4013h00 14/09/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Các nội dun ...
4114h55 14/09/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.2. Tổ chức kiểm toá ...
4207h00 15/09/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp Chương ...Đỗ Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
4313h00 15/09/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh ThảoCHƯƠNG 2: NỀN TẢNG CÔ ...Đào Kim Dung (2t, true)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
4414h55 15/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Bùi Huy Hùng (1t, )
4507h00 16/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.1.3. Khái niệm về đ ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
4608h55 16/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp Chương ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
4707h00 17/09/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
4807h00 18/09/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
4913h00 20/09/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lanbài 2: địa vị pháp l ...
5007h00 21/09/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
5108h55 21/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngĐG1 Chương 4 - Hành v ...
5213h00 21/09/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan 2.2. Chiến lược cạn ...
5314h55 21/09/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.1. Gian lận và sai ...
5407h00 22/09/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 4: tiếp ...Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thu Thảo (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
5513h00 22/09/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo2.2 Trang mạng (websi ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (1t, false)
Lê Minh Hiếu (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Bùi Huy Hùng (1t, false)
5614h55 22/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...
5707h00 23/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2. Các vấn đề đạo đ ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
5808h55 23/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 2: tiếp Chương ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
5907h00 24/09/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiĐinh Văn Thái Toàn (3t, )
6007h00 25/09/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
6113h00 27/09/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIII. Công ty cổ phần ...
6207h00 28/09/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Đức Huy (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
6308h55 28/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.3. Các yếu tố ảnh h ...
6413h00 28/09/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Chiếm lĩnh thị t ...Bùi Huy Hùng (2t, false)
6514h55 28/09/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Trọng yếu 3.3. R ...
6607h00 29/09/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: thảo luận chế độ ...
6708h55 29/09/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6813h00 29/09/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo2.4 Xây dựng website ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Nguyễn Duy Hưng (2t, true)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, true)
Nguyễn Thành Trung (2t, true)
6914h55 29/09/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Bùi Huy Hùng (3t, false)
7007h00 30/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2.2. Nhân diện các ...Nguyễn Văn Hùng (2t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
7108h55 30/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp ...Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (3t, true)
Trần Phương Thảo (3t, false)
7207h00 01/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Hằng Nga (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Nguyễn Quỳnh Phương (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
7307h00 02/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânKhoa Thị Hồng Ngọc (1t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Lê Việt Anh (1t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, false)
7413h00 04/10/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIV. công ty hợp danh ...
7507h00 05/10/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
7608h55 05/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.4. Quá trình thông ...Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
7713h00 05/10/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan 2.4. Hướng đến sự ...
7814h55 05/10/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.3. Rủi ro 3.4. Cơ s ...Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
7907h00 06/10/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: tiếp ...Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
8008h55 06/10/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8113h00 06/10/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo3.1 Thương mại điện t ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, true)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (2t, true)
Nguyễn Thành Trung (2t, true)
8214h55 06/10/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...
8307h00 07/10/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2.3. Một số công cụ ...Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
8408h55 07/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp Chương ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
8507h00 08/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
8607h00 09/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, )
Lê Việt Anh (2t, )
Nguyễn Đức Hiếu (2t, )
Nguyễn Bá Hoàng (2t, )
Trần Duy Hưng (2t, )
Nguyễn Thị Diệu Linh (2t, )
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, )
Ngô Phạm Công Sâm (2t, )
Nguyễn Thu Thảo (2t, )
Hoàng Ngọc Thạch (2t, )
Đinh Văn Thái Toàn (2t, )
8713h00 11/10/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương 3: Pháp luật v ...
8807h00 12/10/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNgô Phạm Công Sâm (1t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Tuấn Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
8908h55 12/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương5.1. Phân đoạn thị tr ...
9013h00 12/10/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Ứng dụng lý ...
9114h55 12/10/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.5. Bằng chứng kiểm ...Vũ Đức Mạnh (3t, false)
9207h00 13/10/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: tiếp ...Tô Quang Vinh (2t, false)
9308h55 13/10/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9413h00 13/10/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo3.2 Thương mại điện t ...
9514h55 13/10/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...
9607h00 14/10/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhChương 3: Văn hóa doa ...Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
9708h55 14/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
9807h00 15/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
9907h00 16/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânLê Mai Anh (3t, true)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (3t, true)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
Nguyễn Văn Hùng (1t, false)
Đàm Thị Như Phương (1t, false)
Nguyễn Hằng Nga (1t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (1t, false)
Lê Việt Anh (1t, false)
10013h00 18/10/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanĐánh giá 1 Chương IV: ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Hoàng Thị Phương Chinh (3t, false)
10107h00 19/10/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Đức Huy (1t, )
Nguyễn Văn Hùng (1t, )
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
10208h55 19/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 6- Lập kế hoạc ...Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
10313h00 19/10/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Biến thế yếu thà ...Vũ Mai Lâm (2t, false)
Bùi Huy Hùng (1t, )
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
10414h55 19/10/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.6. Hệ thống kiểm so ...
10507h00 20/10/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: tiếp Chương V: b ...Tô Quang Vinh (2t, false)
10608h55 20/10/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10713h00 20/10/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh ThảoKiểm tra CHƯƠNG 4: AN ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, true)
Hoàng Thị Phương Chinh (2t, true)
Nguyễn Thị Dương (2t, true)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Anh (1t, false)
Phạm Huy Hoàng (1t, false)
Nguyễn Xuân Huy (2t, true)
10814h55 20/10/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Các phương pháp ...
10907h00 21/10/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Văn hóa doanh ng ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
11008h55 21/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, true)
Nguyễn Bảo Hân (3t, true)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
11107h00 22/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
11207h00 23/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Huy (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Hằng Nga (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Lê Việt Anh (1t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (1t, false)
Vũ Thị Trang Ngân (1t, false)
Trần Duy Hưng (1t, false)
Nguyễn Quỳnh Phương (1t, false)
Đỗ Vân Anh (1t, false)
Lê Mai Anh (1t, false)
Nguyễn Bảo Hân (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Tô Quang Vinh (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
11313h00 25/10/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
11407h00 26/10/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiLê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Duy Hưng (1t, )
Trần Duy Hưng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
11508h55 26/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 7- Chiến lược ...
11613h00 26/10/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.3. Giành chiến thắn ...
11714h55 26/10/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh4.1. Phương pháp kiểm ...Bùi Huy Hùng (3t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (3t, false)
Lê Tùng Dương (3t, false)
11807h00 27/10/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp ...Tô Quang Vinh (2t, false)
11908h55 27/10/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
12013h00 27/10/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo4.2 Các khía cạnh của ...
12114h55 27/10/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Bùi Huy Hùng (1t, )
12207h00 28/10/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh3.2.3. Các yếu tố cấu ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
12308h55 28/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 5: Chiến lược ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
12407h00 29/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
12507h00 30/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (1t, false)
Lê Việt Anh (1t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Tô Quang Vinh (1t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
12607h00 01/11/2021C1043DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 5: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, true)
12713h00 01/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
12807h00 02/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
12908h55 02/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương7.4. Quyết định về ch ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
13013h00 02/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.5. Hợp tác là con đ ...
13114h55 02/11/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Phương pháp chọn ...Nguyễn Hương Giang (3t, false)
13207h00 03/11/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 6: Bảo hiểm TN ...Tô Quang Vinh (2t, false)
13308h55 03/11/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
13413h00 03/11/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo4.4 Một số giải pháp ...
13514h55 03/11/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...
13607h00 04/11/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh3.2.4. Một số dạng vă ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
13708h55 04/11/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 6: Lãnh đạo ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
13807h00 05/11/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Bảo Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Đỗ Vân Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Thị Thu Hồng (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
13907h00 06/11/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânLê Mai Anh (3t, true)
Đỗ Vân Anh (3t, true)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đàm Thị Như Phương (3t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
Tô Quang Vinh (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (3t, true)
14013h00 08/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
14107h00 09/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (2t, )
Đỗ Vân Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, )
Nguyễn Văn Hùng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
14208h55 09/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 8- Chiến lược ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
14313h00 09/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Sách lược trước ...Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Nguyễn Đức Lâm (1t, )
14414h55 09/11/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh5.3. Phương pháp chọn ...
14507h00 10/11/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 6 : tiếp Chươn ...Tô Quang Vinh (2t, false)
14608h55 10/11/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
14713h00 10/11/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo5.2 Thanh toán điện t ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dương (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, true)
Phạm Thu Hà (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Xuân Huy (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Vũ Mai Lâm (2t, true)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
14814h55 10/11/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...
14907h00 11/11/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra Chuơng 4: Tr ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
15008h55 11/11/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 6: tiếp ...Trần Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
15107h00 12/11/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Đỗ Vân Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
15207h00 13/11/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (3t, true)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
Đàm Thị Như Phương (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (1t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
Hoàng Ngọc Thạch (1t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (1t, true)
Lê Mai Anh (1t, false)
15313h00 15/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương V; Pháp luật v ...
15407h00 16/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Văn Hùng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (2t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
15508h55 16/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương8.2. Tiến trình xác đ ...
15613h00 16/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.8. Tránh thiệt chọn ...
15714h55 16/11/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh6.2. Tổ chức quá trìn ...
15807h00 17/11/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 7: tiếp ...Tô Quang Vinh (2t, false)
15908h55 17/11/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
16013h00 17/11/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo5.3 Thanh toán điện t ...Nguyễn Thị Dương (2t, false)
16114h55 17/11/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...
16207h00 18/11/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh4.1.2. Các lợi ích kh ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
16308h55 18/11/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh
16407h00 19/11/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
16507h00 20/11/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
16607h00 22/11/2021C1043DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 6: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
16713h00 22/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương VI: Pháp ...
16807h00 23/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hùng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
16908h55 23/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương9.3. Lựa chọn và quản ...Nguyễn Anh Tiệp (2t, )
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
17013h00 23/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.10. Từ nhẫn nhịn đế ...
17114h55 23/11/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...
17207h00 24/11/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 8:Bảo hiểm con ...Tô Quang Vinh (2t, false)
17308h55 24/11/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
17413h00 24/11/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo6.3 Quảng cáo trên In ...Nguyễn Thị Dương (2t, false)
17514h55 24/11/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh ...Vũ Mai Lâm (3t, false)
17607h00 25/11/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh4.2.2. Đặc điểm cơ bả ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
17708h55 25/11/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 7: kiểm tra Đg ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
17807h00 26/11/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Đỗ Vân Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Duy Hưng (1t, )
Trần Duy Hưng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, )
Lã Thái Trung (3t, )
17907h00 27/11/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
18013h00 29/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
18107h00 30/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
18208h55 30/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương10.3. Các phương pháp ...Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
18313h00 30/11/2021C2012QT23N-M
Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.12. Đề cao tinh thầ ...
18414h55 30/11/2021C2013QT2301N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhBài tập kiểm toán ...
18507h00 01/12/2021D2012QT24N-K
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Hồng HạnhChương 8: tiếp Đánh g ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
18608h55 01/12/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
18713h00 01/12/2021C2012QT22M-QT23
Thương Mại Điện Tử
Trần Thị Thanh Thảo6.5 Một số sai lầm th ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dương (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
18814h55 01/12/2021C2013QT2301N
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan9.4. Thảo luận “Quan ...
18907h00 02/12/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
19008h55 02/12/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh
19113h00 02/12/2021online2QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
19213h55 02/12/20212QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
19307h00 03/12/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
19407h00 04/12/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTrần Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
19507h00 04/12/2021online- đk thêm t41QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
19613h00 04/12/20211QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
19709h50 07/12/2021c2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
19807h55 11/12/20213QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
19913h00 11/12/20212QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân