Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DL23-DL24Nghiệp Vụ Lữ Hành (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo07575vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thuận Anh1912405004DL2301
2.67%
97.33%
20000
2Phạm Thị Ngọc Bích2012405007DL2401
2.67%
97.33%
20000
3Nguyễn Việt Đức2012405008DL2401
0.0%
100.0%
00000
4Đặng Đức Huy Hoàng1912901003DL2301
10.67%
89.33%
80000
5Nguyễn Thị Ngọc Huyền1912901004DL2301
2.67%
97.33%
20000
6Phạm Sỹ Anh Kiệt1912405002DL2301
6.67%
93.33%
50000
7Đinh Như Lượng2012102009DL2401
68.75%
31.25%
550000
8Đồng Xuân Lưu2012405003DL2401
18.67%
81.33%
140000
9Phạm Tuấn Minh1812601005VH2201
30.0%
70.0%
240000
10Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung1912405001DL2301
0.0%
100.0%
00000
11Phạm Hồng Quân1912601002DL2301
13.33%
86.67%
100000
12Đỗ Thị Quỳnh2012405005DL2401
0%
100.0%
0000
13Bùi Văn Sâm2012405002DL2401
0%
100.0%
0000
14Đỗ Thanh Thanh2012405009DL2401
40.0%
60.0%
320000
15Vương Thị Thanh Thảo1912601001DL2301
20.0%
80.0%
150000
16Hoàng Quốc Trung2012111010DL2401
10.67%
89.33%
80000
17Coóc Tiến Trung2012405004DL2401
20.0%
80.0%
160000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 15/02/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoGiới thiệu ĐCCT, phương pháp học và đánh giá môn học (1t)
Chương 1. Tổng quan về kinh doanh lữ hành
1.1. Kinh doanh lữ hành (2t)
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Phạm Hồng Quân (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
208h55 22/02/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.1. Kinh doanh lữ hành (2t)
1.2. Doanh nghiệp lữ hành (DNLH) - 1t
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
309h50 25/02/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ hành (DNLH) -2tVương Thị Thanh Thảo (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Thị Ngọc Bích (1t, )
408h55 01/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ hành (DNLH) - 1t
Giao nhiệm vụ bài đánh giá - 1t
Chương 2. Xây dựng và xác định giá của chương trình du lịch
2.1. Chương trình du lịch (CTDL) - 1t
Vương Thị Thanh Thảo (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
513h00 02/03/2022C1032DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du lịch (CTDL) 2t
609h50 04/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du lịch (CTDL) 2tĐinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2t, )
Phạm Hồng Quân (2t, )
Vương Thị Thanh Thảo (2t, )
708h55 08/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. (tiếp)
2.2. Xây dựng CTDL - 2t
Coóc Tiến Trung (3t, )
809h50 11/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL tiepCoóc Tiến Trung (2t, )
908h55 15/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. (tiếp)Đinh Như Lượng (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
1009h50 18/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. Xác định giá thành của CTDLĐinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
1108h55 22/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. (tiếp)( 2)
2.4. Xác định giá bán và điểm hòa vốn của CTDL (1)
1209h50 25/03/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Xác định giá bán và điểm hòa vốn của CTDL (1)
Chương 3. Tổ chức hoạt động xúc tiến bán chương trình du lịch
3.1. Tổ chức xúc tiến CTDL (1)
Đinh Như Lượng (2t, )
Đồng Xuân Lưu (2t, )
1308h55 29/03/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (tiếp) 2tĐinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
1409h50 01/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. (tiếp)- 1t
3.2. Tổ chức bán CTDL -1t
1508h55 05/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2 (tiếp) -3tĐinh Như Lượng (3t, )
Đồng Xuân Lưu (3t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
1609h50 08/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2 (tiếp) -2tĐinh Như Lượng (2t, )
1708h55 12/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
4.1. Giai đoạn chuẩn bị -3t
Đinh Như Lượng (3t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (3t, )
1808h55 19/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. Giai đoạn chuẩn bị - 3t

Phạm Hồng Quân (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
1909h50 22/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chức thực hiện CTDL 2tĐinh Như Lượng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Coóc Tiến Trung (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
2008h55 23/04/2022C1012DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chức thực hiện CTDL 2tPhạm Thị Ngọc Bích (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Hoàng Quốc Trung (2t, )
Phạm Hồng Quân (2t, )
Nguyễn Thuận Anh (2t, )
2108h55 26/04/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. (tiếp)Phạm Sỹ Anh Kiệt (2t, )
Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Coóc Tiến Trung (3t, )
2209h50 29/04/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Giai đoạn sau chuyến điĐinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
2308h55 03/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHướng dẫn thực hiện bài đánh giá 2
Chương 5. Hợp đồng du lịch và thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan hiện hành của Việt Nam
5.1. Hợp đồng du lịch
Đinh Như Lượng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
Hoàng Quốc Trung (3t, )
2409h50 06/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.1. Hợp đồng du lịch 1t
5.2. Thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan Việt Nam 1t
Đồng Xuân Lưu (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
2508h55 10/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2 (tiếp)Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
2609h50 13/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 (SV chuẩn bị bài đánh giá ở nhà)Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )
2708h55 17/05/2022C1043DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 SV chuẩn bị bài đánh giá ở nhà (3t)Đinh Như Lượng (3t, )
Đỗ Thanh Thanh (3t, )
2807h00 19/05/2022C1045DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảotrình bày bài đánh giá 1(5 tiết)Đinh Như Lượng (5t, )
Phạm Tuấn Minh (5t, )
Đỗ Thanh Thanh (5t, )
2909h50 20/05/2022C1042DL23-DL24
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 2
Tổng kết môn học
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đinh Như Lượng (2t, )
Đỗ Thanh Thanh (2t, )

Lịch trình dự kiến