Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Bảo Hân2012402005QT2401N18/09/2002NữNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2401NQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp600
2QT2401NVăn Bản Học600
3QT2401NThương Mại Điện Tử600
4QT2401NThanh Toán Quốc Tế600
5QT2401NQuản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp900
6QT2401NQuản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi600
7QT2401NLịch Sử Đảng600
8QT2401N-PAO33031Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp600
9QT2401N-STM33031Quản Trị Chiến Lược600
10QT24-ECO3Thương Mại Điện Tử2800
11QT24M-N-QT26M-L-DOC3Văn Bản Học5600
12QT24-MT24-NA24T-VPH3Lịch Sử Đảng3900
13QT24N-M-BFA3Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp1400
14QT24N-M-RMC3Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi1400
15QT24N-NA24T-IPA3Thanh Toán Quốc Tế1000
16QT24Thương Mại Điện Tử Nguyễn Văn Thụ2900
17QT24M-N,QT26M-LVăn Bản Học Nguyễn Thị Hà Anh6000
18QT24-MT24-NA24TLịch Sử Đảng Nguyễn Văn Cốc3600
19QT24N,MQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Cao Thị Thu1400
20QT24N,MQuản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi Nguyễn Thị Hoàng Đan1700
21QT24N-NA24TThanh Toán Quốc Tế Phạm Thị Nga1000
22QT2401NQuản Trị Chiến Lược Phạm Thị Nga660

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 06/02/2023C2023QT24-MT24-NA24T
Lịch Sử Đảng
Nguyễn Văn Cốc
207h00 07/02/2023C2023QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Tuấn Anh (1t, )
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Trần Duy Hưng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
309h50 07/02/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN T ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
413h00 07/02/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...
507h55 08/02/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
613h00 08/02/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần C ...Trần Thị Kiều Anh (2t, )
Phạm Quỳnh Anh (2t, )
Tăng Tùng Dương (2t, )
Vũ Như Huệ (2t, )
Phạm Đức Lương (2t, )
707h55 09/02/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học ...Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
808h55 13/02/2023C2023QT24-MT24-NA24T
Lịch Sử Đảng
Nguyễn Văn Cốc
907h00 14/02/2023C2023QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.2. Sự tồn tại khách ...Trần Duy Hưng (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
1009h50 14/02/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn Thụ1.2. Khái niệm và đặc ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
1113h00 14/02/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaII. Ngoại hối III. Tỉ ...
1207h55 15/02/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
1313h00 15/02/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (Tiếp) Bài 2. T ...Trần Thị Kiều Anh (2t, )
Nguyễn Thùy Dương (2t, )
Vũ Xuân Minh (2t, )
Phạm Duy Nam (2t, )
Đào Phương Thảo (2t, )
1407h55 16/02/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga1.2 nội dung cơ bản c ...
1508h55 20/02/2023C2023QT24-MT24-NA24T
Lịch Sử Đảng
Nguyễn Văn Cốc
1607h00 21/02/2023C2023QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Nguyên tắc, mục ...Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
1709h50 21/02/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn Thụ1.4 Các yếu tố cản tr ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
1813h00 21/02/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIII. Tỉ giá hối đoái ...Ngô Thị Hiền (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, true)
1907h55 22/02/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
2013h00 22/02/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (Tiếp) ...Lê Việt Anh (2t, )
Nguyễn Khánh Duy (2t, )
Tăng Tùng Dương (2t, )
Lê Thị Khánh Linh (2t, )
Phạm Đức Lương (2t, )
Lã Duy Sáng (2t, )
Nguyễn Thị Thanh Thảo (2t, )
Hồ Thăng Trọng (2t, )
Lê Minh Trúc (2t, )
2107h55 23/02/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga2.2 Mục tiêu chiến lư ...Nguyễn Bảo Hân (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
2208h55 27/02/2023C2023QT24-MT24-NA24T
Lịch Sử Đảng
Nguyễn Văn Cốc
2307h00 28/02/2023C2023QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.6. Tiến trình quản ...Nguyễn Phạm Hoàng Anh (1t, )
Trần Duy Hưng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Ngô Minh Tuấn (3t, false)
2409h50 28/02/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 2: NỀN TẢNG CÔ ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
2513h00 28/02/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIV. Thị trường hối đo ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
2607h55 01/03/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
2713h00 01/03/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Kỹ thuật soạn ...Phạm Quỳnh Anh (2t, )
Phạm Văn Chuẩn (2t, )
Đặng Nam Cường (2t, )
Vũ Thị Trà Giang (2t, )
Vũ Như Huệ (2t, )
Phạm Đức Lương (2t, )
Nguyễn Quang Minh (2t, )
Trần Anh Quyên (2t, )
Bùi Thị Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Thanh Thảo (2t, )
Lê Thị Huyền Trang (2t, )
2807h55 02/03/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga3.2 Phân tích môi trư ...Nguyễn Bảo Hân (3t, true)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (3t, true)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
2908h55 06/03/2023C2023QT24-MT24-NA24T
Lịch Sử Đảng
Nguyễn Văn Cốc
3007h00 07/03/2023C2023QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Các thành phần c ...Nguyễn Phạm Hoàng Anh (3t, false)
Hoàng Quốc Công (1t, )
Ngô Minh Tuấn (3t, false)
3109h50 07/03/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn Thụ2.2 Trang mạng (websi ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
3213h00 07/03/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIV. Thị trường hối đo ...
3307h55 08/03/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
3413h00 08/03/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 4. Quy trình soạn ...Trần Thị Kiều Anh (2t, )
Phạm Văn Chuẩn (2t, )
Tăng Tùng Dương (2t, )
Vũ Thị Trà Giang (2t, )
Nguyễn Minh Hà (2t, )
Phạm Đức Lương (2t, )
Nguyễn Quang Minh (2t, )
Phạm Bảo Ngọc (2t, )
Trần Anh Quyên (2t, )
Ngô Phạm Công Sâm (2t, )
Vũ Ngọc Trung (2t, )
Lê Minh Trúc (2t, )
Nguyễn Tùng Dương (2t, )
3507h55 09/03/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga3.3 Phân tích môi trư ...Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
3608h55 13/03/2023C2023QT24-MT24-NA24T
Lịch Sử Đảng
Nguyễn Văn Cốc
3707h00 14/03/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3.Các phương pháp n ...Nguyễn Thị Thu Hương (3t, false)
3809h50 14/03/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn ThụXây dựng website TMĐT ...
3913h00 14/03/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaĐánh giá 1 ...
4007h55 15/03/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
4113h00 15/03/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
4207h55 16/03/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga4.2 Tạo lợi thế cạnh ...Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (3t, false)
4308h55 20/03/2023C2023QT24-MT24-NA24T
Lịch Sử Đảng
Nguyễn Văn Cốc
4407h00 21/03/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3: Đo lường rủ ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Phạm Hoàng Anh (3t, false)
Ngô Minh Tuấn (1t, )
4509h50 21/03/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn Thụ3.1 Thương mại điện t ...Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
4613h00 21/03/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương 2. Các phương ...
4707h55 22/03/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
4813h00 22/03/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
4907h55 23/03/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga ...
5008h55 27/03/2023C2023QT24-MT24-NA24T
Lịch Sử Đảng
Nguyễn Văn Cốc
5107h00 28/03/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.3. Các phương pháp ...
5209h50 28/03/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn Thụ3.2 Thương mại điện t ...
5313h00 28/03/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaII. Sec (cheque) III. ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
5407h55 29/03/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
5513h00 29/03/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
5607h55 30/03/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaĐG2: Thuyết trình Ch ...
5708h55 03/04/2023C2023QT24-MT24-NA24T
Lịch Sử Đảng
Nguyễn Văn Cốc
5807h00 04/04/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.3. Các phương pháp ...
5909h50 04/04/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn ThụĐánh giá số 1 CHƯƠNG ...
6013h00 04/04/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaBài tập chương 2 ...
6107h55 05/04/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
6213h00 05/04/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
6307h55 06/04/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga5.1. Cơ sở và mô hình ...
6408h55 10/04/2023C2023QT24-MT24-NA24T
Lịch Sử Đảng
Nguyễn Văn Cốc
6507h00 11/04/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chuỗi rủi ro 4.3 ...
6609h50 11/04/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn Thụ4.2 Các khía cạnh của ...
6713h00 11/04/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaĐánh giá 2 ...
6807h55 12/04/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
6913h00 12/04/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
7007h55 13/04/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga
7107h00 18/04/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Các kỹ thuật kiể ...
7209h50 18/04/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn Thụ4.4 Một số giải pháp ...
7313h00 18/04/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương 3. Các điều ki ...
7407h55 19/04/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
7513h00 19/04/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
7607h55 20/04/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga
7707h00 25/04/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Mục đích của tài ...
7809h50 25/04/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn Thụ5.2 Thanh toán điện t ...
7913h00 25/04/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaI. Điều kiện về tiền ...
8007h55 26/04/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
8113h00 26/04/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
8207h55 27/04/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga
8307h00 02/05/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phân loại tài tr ...
8409h50 02/05/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn Thụ
8513h00 02/05/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIV. Điều kiện phương ...
8607h55 03/05/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
8713h00 03/05/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
8807h55 04/05/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga
8907h00 09/05/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 6: Một số rủi ...
9009h50 09/05/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn Thụ
9113h00 09/05/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIV. Điều kiện phương ...
9207h55 10/05/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
9313h00 10/05/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
9407h55 11/05/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga
9507h00 16/05/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Rủi Ro Và Thay Đổi
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3 Rủi ro tài sản 6. ...
9609h50 16/05/2023B1052QT24
Thương Mại Điện Tử
Nguyễn Văn Thụ
9713h00 16/05/2023C1022QT24N-NA24T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIV. Điều kiện phương ...
9807h55 17/05/2023B1013QT24N,M
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
9913h00 17/05/2023D2012QT24M-N,QT26M-L
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh
10007h55 18/05/2023C2023QT2401N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga