Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Âu Thùy Vân2012752004NA2401T11/01/2002NữNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyTiếng Anh Thương Mại

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2401TVăn Học Anh - Mỹ500
2NA2401TQuản Trị Học500
3NA2401TTrung Văn Cơ Sở 3500
4NA2401TPhiên Dịch Cơ Bản500
5NA2401TBiên Dịch Cơ Bản500
6NA2401TQuản Trị Nhân Sự500
7NA2401TNgữ Âm Tiếng Anh500
8NA24A-T-ABL3Văn Học Anh - Mỹ900
9NA24A-T-CHI3Trung Văn Cơ Sở 3900
10NA24-EBI3Phiên Dịch Cơ Bản1300
11NA24-EBT3Biên Dịch Cơ Bản1300
12NA24-PNP3Ngữ Âm Tiếng Anh1300
13QT23-QT24NM-NA-HRA3Quản Trị Nhân Sự3100
14QT25NM-NA24T-ADM3Quản Trị Học3700
15NA24Phiên Dịch Cơ Bản Đào Thị Lan Hương1300
16NA24A-TVăn Học Anh - Mỹ Nguyễn Thị Thu Huyền900
17NA24Ngữ Âm Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1309
18NA24Biên Dịch Cơ Bản Đặng Thị Vân1316
19NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 3 Hồ Thị Thu Trang Lê Thị Thu Hoài1101
20QT23-QT24NM-NAQuản Trị Nhân Sự Nguyễn Thị Hoàng Đan3760
21QT25NM-NA24TQuản Trị Học Nguyễn Văn Thụ Nguyễn Thị Diệp4030

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/08/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
209h50 15/08/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
308h55 16/08/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNgô Thị Hiền (1t, )
Lê Thị Phương Lan (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
413h00 16/08/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânIntroduction ...Ngô Thị Hiền (3t, )
Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
507h00 17/08/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanTuần 1 Từ 15/08/2022 ...Nguyễn Lam Hạnh (1t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
Phạm Huy Hoàng (1t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (1t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Tạ Thị Uyên Nhi (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (1t, )
607h00 18/08/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
708h55 18/08/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
807h00 19/08/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị DiệpGIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG M ...
907h00 22/08/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
1009h50 22/08/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
1108h55 23/08/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNgô Thị Hiền (3t, )
1213h00 23/08/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
1307h00 24/08/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan 1.6 Các lý thuyết về ...Vũ Thị Điểm (1t, )
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Âu Thùy Vân (1t, )
Nguyễn Trọng Vĩ (3t, false)
1407h00 25/08/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
1508h55 25/08/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
1607h00 26/08/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
1707h00 27/08/2022C1012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
1807h00 29/08/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Phương Lan (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
1909h50 29/08/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
2009h50 29/08/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
2108h55 30/08/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2213h00 30/08/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânText analysis ...Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
2307h00 31/08/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Bầu không khí vă ...Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Tô Quang Vinh (1t, )
Nguyễn Trọng Vĩ (3t, false)
2407h00 01/09/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
2508h55 01/09/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
2607h00 02/09/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp
2707h00 05/09/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
2809h50 05/09/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
2907h55 06/09/2022C1011NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
3008h55 06/09/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3113h00 06/09/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânText analysis ...Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Ngô Thị Hiền (3t, )
3207h00 07/09/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Trần Duy Hưng (1t, )
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
3307h00 08/09/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
3408h55 08/09/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
3513h55 08/09/2022C1014NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânTranslation methods ...Lê Thị Phương Lan (4t, )
Ngô Thị Hiền (4t, )
Vương Thanh Hiền (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Đinh Thị Thùy Linh (4t, )
3607h00 09/09/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp1.2. Quản trị viên+ B ...
3713h00 09/09/2022C1033NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
3807h00 12/09/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
3909h50 12/09/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
4008h55 13/09/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4113h00 13/09/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânTranslation methods ...Lê Thị Phương Lan (3t, )
Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
4207h00 14/09/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Nguyễn Thuận Anh (3t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Tô Quang Vinh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
4307h00 15/09/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
4408h55 15/09/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
4507h00 16/09/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp1.4.Đối tượng, nội ...
4607h00 19/09/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
4709h50 19/09/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
4808h55 20/09/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4913h00 20/09/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânTranslation Procedure ...Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
5007h00 21/09/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Âu Thùy Vân (1t, )
5107h00 22/09/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
5208h55 22/09/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
5307h00 23/09/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp2.2. Các nguyên tắc ...
5413h55 23/09/2022C2013NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
5507h00 26/09/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
5609h50 26/09/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
5708h55 27/09/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5813h00 27/09/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânTranslation Procedure ...
5907h00 28/09/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...Trần Duy Hưng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Âu Thùy Vân (1t, )
6013h55 28/09/2022C2013NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
6107h00 29/09/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
6208h55 29/09/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
6313h00 29/09/2022C1044NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânNguyễn Thùy Linh (4t, )
Đinh Thị Thùy Linh (4t, )
6407h00 30/09/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp3.1 Quyết định quả ...
6507h00 03/10/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
6609h50 03/10/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
6708h55 04/10/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6813h00 04/10/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânMid term test ...Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
6907h00 05/10/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Âu Thùy Vân (3t, false)
Vương Thị Thanh Thảo (3t, false)
7007h00 06/10/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
7108h55 06/10/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
7207h00 07/10/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp3.2.Hệ thống thông ...
7307h00 10/10/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
7409h50 10/10/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
7508h55 11/10/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
7613h00 11/10/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânEquivalence in transl ...Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
7707h00 12/10/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Các phương pháp ...Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
7807h00 13/10/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
7908h55 13/10/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
8007h00 14/10/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp4.2 . Lập kế hoạch ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Ngô Thị Hiền (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
8107h00 17/10/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
8209h50 17/10/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
8308h55 18/10/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8413h00 18/10/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânEquivalence in transl ...Ngô Thị Hiền (3t, )
Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
8507h00 19/10/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGV Hà Nội dạy ...
8607h00 20/10/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
8708h55 20/10/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
8807h00 21/10/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp4.3 . Lập kế hoạch ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Ngô Thị Hiền (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
8913h55 21/10/2022C2013NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
9007h00 24/10/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
9109h50 24/10/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
9208h55 25/10/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9313h00 25/10/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vântranslation errors ...Ngô Thị Hiền (3t, )
Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Âu Thùy Vân (1t, )
9407h00 26/10/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Ngô Thị Hiền (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
9507h00 27/10/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
9608h55 27/10/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
9713h00 27/10/20224NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vântranslation errors ...Nguyễn Hồng Hạnh (1t, )
9807h00 28/10/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị DiệpChương 5: Chức năng ...Trương Dịu Hương (3t, false)
9913h55 28/10/2022C2013NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
10013h55 28/10/2022c1033QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ5.2. Thiết kế cơ câ ...
10107h00 31/10/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
10209h50 31/10/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
10313h55 31/10/2022c1033QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Văn ThụChương 6: lãnh đạo ...Trương Dịu Hương (3t, false)
10408h55 01/11/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10513h00 01/11/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vântranslation errors ...
10607h00 02/11/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Đặng Đức Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Hồng Quân (3t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Ngô Thị Hiền (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Trần Duy Hưng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
10707h00 03/11/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
10808h55 03/11/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
10907h00 04/11/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp6.2. Các phương phá ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Ngô Thị Hiền (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
11007h00 07/11/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
11109h50 07/11/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
11208h55 08/11/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
11313h00 08/11/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vântranslation quality a ...Ngô Thị Hiền (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
11407h00 09/11/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, false)
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Phạm Hồng Quân (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, false)
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Ngô Thị Hiền (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Nguyễn Thị Thu Hồng (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
11507h00 10/11/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
11608h55 10/11/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
11713h00 10/11/2022C1023NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânRevision ...Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Ngô Thị Hiền (3t, )
Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
11807h00 11/11/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp6.4. Giao tiếp và đ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Ngô Thị Hiền (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, true)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
11907h00 14/11/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
12009h50 14/11/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
12114h55 14/11/2022C1012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
12208h55 15/11/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12313h00 15/11/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânRevision ...
12407h00 16/11/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
12507h00 17/11/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
12608h55 17/11/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
12707h00 18/11/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị Diệp7.3 Các hình thức kiể ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Ngô Thị Hiền (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
Âu Thùy Vân (3t, false)
12813h00 18/11/2022C1025NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
12907h00 21/11/2022C2013NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
13007h55 21/11/2022C2014NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
13109h50 21/11/2022C2012NA24A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
13208h55 22/11/2022C2013NA24
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
13313h00 22/11/2022C1013NA24
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânRevision ...
13407h00 23/11/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh ...Ngô Thị Hiền (3t, false)
13507h00 24/11/2022C2012NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Hồ Thị Thu Trang
13608h55 24/11/2022C2013NA24
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
13707h00 25/11/2022C3043QT25NM-NA24T
Quản Trị Học
Nguyễn Thị DiệpĐG1: Thu thập thông t ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Ngô Thị Hiền (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trương Dịu Hương (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Nguyễn Diệu Linh (3t, true)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, true)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Phạm Anh Tuấn (3t, false)
13807h55 30/11/2022C3034QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan