Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Ngô Thị Khánh Huyền1512753038NA1901A02/02/1997NữTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA22A-TTrung Văn 4 Lê Thị Thu Hoài2700

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 15/09/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
213h00 17/09/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
313h00 22/09/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
413h00 24/09/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
513h00 29/09/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
613h00 01/10/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
713h00 06/10/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
813h00 08/10/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
913h00 13/10/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
1013h00 15/10/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
1113h00 20/10/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
1213h00 22/10/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
1313h00 27/10/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
1413h00 29/10/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
1513h00 03/11/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
1613h00 05/11/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
1713h00 10/11/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
1813h00 12/11/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
1913h00 17/11/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
2013h00 19/11/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
2113h00 24/11/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
2213h00 26/11/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
2313h00 01/12/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
2413h00 03/12/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
2513h00 08/12/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
2613h00 10/12/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
2713h00 15/12/2020B1034NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
2813h00 17/12/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài