Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Ngô Phạm Công Sâm2012407002QT2401M11/11/2001NamNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyMarketing

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL24-QT24Quản Trị Học Cao Thị Hồng Hạnh43180
2QT24N-M-KChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng3200
3QT24N-M-KAnh Văn Cơ Sở 3 Bùi Thị Tuyết Mai35100
4QT24N-M-KVăn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh Phạm Thị Kim Oanh3242
5QT24N-M-KMarketing Căn Bản Lê Thị Nam Phương3860
6DL24-QT24-ADM3Quản Trị Học4200
7QT2401MQuản Trị Học900
8QT2401MVăn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh900
9QT2401MAnh Văn Cơ Sở 3900
10QT2401MMarketing Căn Bản900
11QT2401MToán Thống Kê Và Xử Lý Dữ Liệu900
12QT2401MXác Suất Thống Kê900
13QT2401MChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học900
14QT24N-M-K-CBE3Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh3100
15QT24N-M-K-ENG3Anh Văn Cơ Sở 33400
16QT24N-M-K-MAR3Marketing Căn Bản3600
17QT24N-M-K-SPT3Xác Suất Thống Kê3300
18QT24N-M-K-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học3100
19QT24N-M-KXác Suất Thống Kê Hoàng Hải Vân34100
20NA22T-QT23KLuật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan4030

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 23/08/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lanchương 1: những vấn đ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
207h00 24/08/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
308h55 24/08/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngGiới thiệu đề cương c ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
407h00 26/08/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhChương 1. Tổng quan v ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
508h55 26/08/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...
607h00 27/08/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
707h00 28/08/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
813h00 30/08/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp chương 2:Pháp lu ...
907h00 31/08/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
1008h55 31/08/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 2- Hệ thống th ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
1107h00 02/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
1208h55 02/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh
1307h00 03/09/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
1407h00 04/09/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
1513h00 06/09/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
1607h00 07/09/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
1708h55 07/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 3- Tác động củ ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
1807h00 09/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh1.4. Các nhân tố tác ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
1908h55 09/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Bích (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
2007h00 10/09/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
2107h00 11/09/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
2213h00 13/09/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiép ...
2307h00 14/09/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiLê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
2408h55 14/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.2. Tác động của môi ...
2507h00 16/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.1.3. Khái niệm về đ ...Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
2608h55 16/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp Chương ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
2707h00 17/09/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
2807h00 18/09/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
2913h00 20/09/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lanbài 2: địa vị pháp l ...
3007h00 21/09/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
3108h55 21/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngĐG1 Chương 4 - Hành v ...
3207h00 23/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2. Các vấn đề đạo đ ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
3308h55 23/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 2: tiếp Chương ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
3407h00 24/09/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiĐinh Văn Thái Toàn (3t, )
3507h00 25/09/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
3613h00 27/09/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIII. Công ty cổ phần ...
3707h00 28/09/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Đức Huy (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
3808h55 28/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.3. Các yếu tố ảnh h ...
3908h55 29/09/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4007h00 30/09/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2.2. Nhân diện các ...Nguyễn Văn Hùng (2t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
Trần Phương Thảo (2t, false)
4108h55 30/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp ...Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (3t, true)
Trần Phương Thảo (3t, false)
4207h00 01/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Hằng Nga (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Nguyễn Quỳnh Phương (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
4307h00 02/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânKhoa Thị Hồng Ngọc (1t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Lê Việt Anh (1t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, false)
4413h00 04/10/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIV. công ty hợp danh ...
4507h00 05/10/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
4608h55 05/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.4. Quá trình thông ...Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
4708h55 06/10/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4807h00 07/10/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh2.2.3. Một số công cụ ...Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
4908h55 07/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp Chương ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
5007h00 08/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
5107h00 09/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, )
Lê Việt Anh (2t, )
Nguyễn Đức Hiếu (2t, )
Nguyễn Bá Hoàng (2t, )
Trần Duy Hưng (2t, )
Nguyễn Thị Diệu Linh (2t, )
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, )
Ngô Phạm Công Sâm (2t, )
Nguyễn Thu Thảo (2t, )
Hoàng Ngọc Thạch (2t, )
Đinh Văn Thái Toàn (2t, )
5213h00 11/10/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương 3: Pháp luật v ...
5307h00 12/10/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNgô Phạm Công Sâm (1t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Tuấn Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
5408h55 12/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương5.1. Phân đoạn thị tr ...
5508h55 13/10/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5607h00 14/10/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhChương 3: Văn hóa doa ...Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
5708h55 14/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
5807h00 15/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
5907h00 16/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânLê Mai Anh (3t, true)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (3t, true)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
Nguyễn Văn Hùng (1t, false)
Đàm Thị Như Phương (1t, false)
Nguyễn Hằng Nga (1t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (1t, false)
Lê Việt Anh (1t, false)
6013h00 18/10/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanĐánh giá 1 Chương IV: ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Hoàng Thị Phương Chinh (3t, false)
6107h00 19/10/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Đức Huy (1t, )
Nguyễn Văn Hùng (1t, )
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
6208h55 19/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 6- Lập kế hoạc ...Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
6308h55 20/10/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6407h00 21/10/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Văn hóa doanh ng ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
6508h55 21/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, true)
Nguyễn Bảo Hân (3t, true)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
6607h00 22/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
6707h00 23/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Huy (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Hằng Nga (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Lê Việt Anh (1t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (1t, false)
Vũ Thị Trang Ngân (1t, false)
Trần Duy Hưng (1t, false)
Nguyễn Quỳnh Phương (1t, false)
Đỗ Vân Anh (1t, false)
Lê Mai Anh (1t, false)
Nguyễn Bảo Hân (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Tô Quang Vinh (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
6813h00 25/10/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
6907h00 26/10/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiLê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Duy Hưng (1t, )
Trần Duy Hưng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
7008h55 26/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 7- Chiến lược ...
7108h55 27/10/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7207h00 28/10/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh3.2.3. Các yếu tố cấu ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
7308h55 28/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 5: Chiến lược ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
7407h00 29/10/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
7507h00 30/10/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (1t, false)
Lê Việt Anh (1t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Tô Quang Vinh (1t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
7607h00 01/11/2021C1043DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 5: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, true)
7713h00 01/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
7807h00 02/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Khoa Thị Hồng Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
7908h55 02/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương7.4. Quyết định về ch ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
8008h55 03/11/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8107h00 04/11/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh3.2.4. Một số dạng vă ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
8208h55 04/11/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 6: Lãnh đạo ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
8307h00 05/11/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Bảo Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Đỗ Vân Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Thị Thu Hồng (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
8407h00 06/11/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânLê Mai Anh (3t, true)
Đỗ Vân Anh (3t, true)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đàm Thị Như Phương (3t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
Tô Quang Vinh (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (3t, true)
8513h00 08/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
8607h00 09/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (2t, )
Đỗ Vân Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, )
Nguyễn Văn Hùng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Hoàng Thị Ngọc Quyên (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
8708h55 09/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 8- Chiến lược ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
8808h55 10/11/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8907h00 11/11/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra Chuơng 4: Tr ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
9008h55 11/11/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 6: tiếp ...Trần Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
9107h00 12/11/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Đỗ Vân Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
9207h00 13/11/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (3t, true)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
Đàm Thị Như Phương (1t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (1t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (1t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (1t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, false)
Hoàng Ngọc Thạch (1t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (1t, true)
Lê Mai Anh (1t, false)
9313h00 15/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương V; Pháp luật v ...
9407h00 16/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Bá Hoàng (1t, )
Nguyễn Văn Hùng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (2t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Nguyễn Thị Hồng Trang (1t, )
Lã Thái Trung (2t, )
9508h55 16/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương8.2. Tiến trình xác đ ...
9608h55 17/11/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9707h00 18/11/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh4.1.2. Các lợi ích kh ...Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (2t, false)
9808h55 18/11/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh
9907h00 19/11/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
10007h00 20/11/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
10107h00 22/11/2021C1043DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 6: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
10213h00 22/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương VI: Pháp ...
10307h00 23/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hùng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Trần Phương Thảo (1t, )
Lã Thái Trung (1t, )
10408h55 23/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương9.3. Lựa chọn và quản ...Nguyễn Anh Tiệp (2t, )
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
10508h55 24/11/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10607h00 25/11/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh4.2.2. Đặc điểm cơ bả ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
10708h55 25/11/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 7: kiểm tra Đg ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
10807h00 26/11/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Đỗ Vân Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Duy Hưng (1t, )
Trần Duy Hưng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, )
Lã Thái Trung (3t, )
10907h00 27/11/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânNguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
11013h00 29/11/2021C2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
11107h00 30/11/2021C1042QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
11208h55 30/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương10.3. Các phương pháp ...Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
11308h55 01/12/2021D2013QT24N-M-K
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
11407h00 02/12/2021D2012QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
11508h55 02/12/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh
11613h00 02/12/2021online2QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Nguyễn Văn Hiếu (2t, false)
11713h55 02/12/20212QT24N-M-K
Văn Hóa Và Đạo Đức Kinh Doanh
Phạm Thị Kim Oanh
11807h00 03/12/2021D2013QT24N-M-K
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Tuyết Mai
11907h00 04/12/2021D2013QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTrần Duy Hưng (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
12007h00 04/12/2021online- đk thêm t41QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
12113h00 04/12/20211QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
12209h50 07/12/2021c2023NA22T-QT23K
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lan
12307h55 11/12/20213QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
12413h00 11/12/20212QT24N-M-K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân