Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đồng Văn Hiếu1812102003DC220125/10/2000NamNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC2201Điều Khiển Số Nguyễn Văn Dương800
2DC2201Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện Đoàn Hữu Chức800
3DC2201Thực Tập Công Nhân Phạm Đức Thuận908
4CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt Nam Đỗ Thị An6900
5DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động Nguyễn Văn Dương1700
6DC2301Điện Tử Công Suất Nguyễn Văn Dương1800
7DC2201Điều Khiển Logic Và Plc Phạm Đức Thuận907

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 25/01/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 1. Mô tả toán ...Vũ Tuấn Anh (2t, false)
Bùi Đình Khôi (2t, false)
Nguyễn Quyền Linh (2t, false)
Cao Thành Minh (2t, false)
Nguyễn Văn Nam (2t, false)
Phan Minh Phú (2t, false)
Bùi Xuân Quân (2t, false)
208h55 25/01/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnPHẦN I. ĐIỀU KHIỂN LO ...
307h00 26/01/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 1: Lắp mạch điện ...
409h50 26/01/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
513h00 26/01/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 1. Các phần tử ...
607h00 27/01/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận1.3 Các phương pháp b ...
708h55 27/01/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
807h00 28/01/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 1: Lắp mạch điện ...
907h00 29/01/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương ...
1009h50 29/01/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
1113h00 29/01/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu Chức
1207h00 01/02/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
1308h55 01/02/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
1407h00 02/02/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức Thuận
1509h50 02/02/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1613h00 02/02/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
1708h55 03/02/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1807h00 04/02/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức Thuận
1907h00 05/02/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
2009h50 05/02/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
2113h00 05/02/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu Chức
2207h00 01/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
2308h55 01/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
2407h00 02/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức Thuận
2509h50 02/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2613h00 02/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
2707h00 03/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
2808h55 03/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2907h00 04/03/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức Thuận
3007h00 05/03/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
3109h50 05/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
3213h00 05/03/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu Chức
3307h00 08/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương1.3. Các quy tắc biến ...Đào Quang Huy (2t, false)
Trần Trung Kiên (2t, false)
3408h55 08/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận1.4 Phương pháp tối t ...
3507h00 09/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 2: Lắp mạch điện ...
3609h50 09/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3713h00 09/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương1.5. Triac 1.6. Mạch ...
3807h00 10/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận1.4.3 Phương pháp Quy ...
3908h55 10/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4007h00 11/03/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 2: Lắp mạch điện ...
4107h00 12/03/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 2. Các đặc tín ...Cao Thành Minh (3t, false)
Phan Minh Phú (3t, false)
4209h50 12/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 2. Chỉnh lưu 2 ...Phạm Đình Đại (2t, false)
4313h00 12/03/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu ChứcMở đầu Chương 1. Các ...Bùi Đình Khôi (3t, )
4407h00 15/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương2.3. Đặc tính tần số ...
4508h55 15/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnChương II. Tổng hợp v ...
4607h00 16/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 3: Lắp mạch điện ...
4709h50 16/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4813h00 16/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.3. Chỉnh ...Phạm Đình Đại (3t, false)
4907h00 17/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3 Các phương pháp t ...Phạm Đình Đại (2t, false)
5008h55 17/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5107h00 18/03/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 3: Lắp mạch điện ...
5207h00 19/03/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương2.4. Các khâu động họ ...Nguyễn Minh Hiếu (3t, false)
5309h50 19/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.3. Chỉnh lưu cầu 1 ...Phạm Đình Đại (2t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (2t, false)
5413h00 19/03/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu ChứcChương 3 Các kiểu dự ...Phan Minh Phú (3t, )
5507h00 22/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 2 Làm ...
5608h55 22/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.1 Phương pháp ma ...
5707h00 23/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 4: Lắp mạch điện ...
5809h50 23/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5913h00 23/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài Tập 2.5. Chỉnh lư ...Phạm Đình Đại (3t, false)
6007h00 24/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.2 Phương pháp hàm ...
6108h55 24/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6207h00 25/03/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 4: Lắp mạch điện ...
6307h00 26/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 3. Khảo sát tí ...
6409h50 26/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
6513h00 26/03/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu ChứcChương 4 Lệnh điều ki ...
6607h00 29/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương3.3. Các tiêu chuẩn ổ ...
6708h55 29/03/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.2 Phương pháp hàm ...Phạm Đình Đại (3t, false)
6807h00 30/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 5: Lắp mạch đảo c ...Đặng Quang Phong (3t, false)
6909h50 30/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7013h00 30/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.5. Chỉnh lưu tia 3 ...Phạm Đình Đại (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
7107h00 31/03/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.3 Phương pháp mạn ...Phạm Đình Đại (2t, false)
7208h55 31/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7307h00 01/04/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 5: Lắp mạch đảo c ...
7407h00 02/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương3.5. Phương pháp quỹ ...
7509h50 02/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.6. Chỉnh lư ...Phạm Đình Đại (2t, false)
7613h00 02/04/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu ChứcChương 4 Lệnh điều ki ...
7707h00 05/04/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 3 Chươ ...
7808h55 05/04/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.3 Phương pháp mạn ...Phạm Đình Đại (3t, false)
7907h00 06/04/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 6: Lắp mạch điện ...
8009h50 06/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8113h00 06/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.6. Chỉnh lưu cầu 3 ...Phạm Đình Đại (3t, false)
8207h00 07/04/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnPHẦN II. PLC Chương I ...Phạm Đình Đại (2t, false)
8308h55 07/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8407h00 08/04/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 6: Lắp mạch điện ...
8507h00 09/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.2. Khảo sát chất lư ...
8609h50 09/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.7. Chỉnh lư ...Phạm Đình Đại (2t, false)
8713h00 09/04/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Matlab tron ...
8807h00 12/04/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.4. Đánh giá chất lư ...Đặng Quang Phong (2t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (2t, false)
Đinh Trung Hiếu (2t, false)
8908h55 12/04/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
9007h00 13/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 7: Lắp mạch điện ...
9109h50 13/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
9213h00 13/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.7. Chỉnh lưu cầu 3 ...Phạm Đình Đại (3t, false)
9307h00 14/04/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận3.3 Phần cứng 3.4 Họ ...Phạm Đình Đại (2t, false)
9408h55 14/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
9507h00 15/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 7: Lắp mạch điện ...
9607h00 16/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
9709h50 16/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 3. Băm ...Phạm Đình Đại (2t, false)
9813h00 16/04/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Matlab tron ...
9907h00 19/04/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngLàm bài đánh giá 2 Ch ...Bùi Xuân Quân (2t, false)
10008h55 19/04/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận3.5 Module CPU 3.6 Cá ...Phạm Đình Đại (3t, false)
10107h00 20/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 8: Lắp mạch điện ...
10209h50 20/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10313h00 20/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương3.2. Băm áp song song ...Phạm Đình Đại (3t, false)
10407h00 21/04/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
10508h55 21/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10607h00 22/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 8: Lắp mạch điện ...
10707h00 23/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.2. Các phương pháp ...
10809h50 23/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 4. Điề ...Phạm Đình Đại (2t, false)
10913h00 23/04/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Matlab tron ...
11007h00 24/04/2021B2023DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận4.1 Ngôn ngữ lập trìn ...
11109h50 24/04/2021D3032DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 9: Lắp mạch điện ...
11213h00 24/04/2021D3034DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 9: Lắp mạch điện ...
11307h00 26/04/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.4. Tổng hợp hệ thốn ...
11408h55 26/04/2021B1033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận4.2.4 Điều khiển than ...Phạm Đình Đại (3t, false)
11507h00 27/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 10: Lắp mạch điện ...
11609h50 27/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11713h00 27/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương4.2. Điều chỉnh điện ...Phạm Đình Đại (3t, false)
11807h00 28/04/2021B1032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận4.2.6 Điều khiển mức ...Phạm Đình Đại (2t, false)
11908h55 28/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12007h00 29/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức Thuận
12107h00 30/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
12209h50 30/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
12313h00 30/04/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu Chức
12407h00 03/05/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 5 ...
12508h55 03/05/2021D3033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (3t, false)
12607h00 04/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 10: Lắp mạch điện ...
12709h50 04/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12813h00 04/05/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 5. Biế ...Phạm Đình Đại (3t, false)
12907h00 05/05/2021D3032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (2t, false)
13008h55 05/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
13107h00 06/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 11: Đấu công tơ b ...
13207h00 07/05/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 5 Chươ ...
13309h50 07/05/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.2. Biến tần 1 pha d ...Phạm Đình Đại (2t, false)
13413h00 07/05/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Matlab tron ...
13515h50 07/05/2021D2032DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu ChứcChương 6. Xây dựng cá ...
13607h00 10/05/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương6.2. Mô tả toán học t ...Đặng Quang Phong (2t, false)
13708h55 10/05/2021D3033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (3t, false)
13807h00 11/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 12: Lắp mạch đảo ...
13909h50 11/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
14013h00 11/05/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 5.3. Biến tần ...Phạm Đình Đại (3t, false)
14107h00 12/05/2021D3032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (2t, false)
14208h55 12/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
14313h55 12/05/2021D2034DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu ChứcChương 6. Xây dựng cá ...
14407h00 13/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnKiểm tra ...
14507h00 14/05/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương6.3. Mô tả toán học h ...
14609h50 14/05/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.4. Biến tần cầu 1 p ...Phạm Đình Đại (2t, false)
14713h00 14/05/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu Chức ...
14813h00 14/05/2021D3032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (2t, false)
14914h55 14/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 13: Lắp mạch điện ...
15007h00 17/05/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 6 ...Đặng Quang Phong (2t, false)
15108h55 17/05/2021D3033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận- THỰC HÀNH - THI HẾT ...Phạm Đình Đại (3t, false)
15207h00 18/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức Thuận
15309h50 18/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
15413h00 18/05/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
15507h00 19/05/2021D3032DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
15608h55 19/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
15707h00 20/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 14: Khởi động độn ...
15807h00 21/05/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 7. Phân tích, ...Trần Trung Kiên (3t, false)
15909h50 21/05/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 5.5. Biến tần ...Phạm Đình Đại (2t, false)
16013h00 21/05/2021B1033DC2201
Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật Điện
Đoàn Hữu Chức
16108h55 24/05/2021D3033DC2201
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Phạm Đình Đại (3t, false)
16207h00 25/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 14: Khởi động độn ...
16307h00 27/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 15: Lắp mạch bảo ...
16407h00 28/05/2021Zoom2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.5. Biến tần cầu 3 p ...Phạm Đình Đại (2t, false)
16508h55 28/05/2021Zoon2DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương7.3. Khảo sát chất lư ...
16608h55 28/05/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
16707h00 01/06/2021Zoom2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Phạm Đình Đại (2t, false)
16808h55 01/06/2021Zoon2DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương7.4. Tổng hợp hệ thốn ...Phan Minh Phú (2t, false)
16908h55 01/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
17007h00 02/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 6. Ghép các va ...Phạm Đình Đại (2t, false)
17108h55 02/06/2021Zoon2DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 7 ...
17208h55 02/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
17307h00 04/06/2021Zoom3DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 6. Ghép các va ...Phạm Đình Đại (3t, false)
17409h50 04/06/2021Zoon2DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngLàm bài đánh giá 3 Tổ ...
17509h50 04/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương