Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Hoàng Đình Cường2112102031DC250116/08/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC2501Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động Nguyễn Đoàn Phong2200
2DC2501Trang Bị Điện 1 Nguyễn Đoàn Phong2200
3DC2501Điều Khiển Số Nguyễn Văn Dương2200
4DC2501An Toàn Điện Đỗ Anh Dũng2200
5DC2501Máy Điện II Nguyễn Đoàn Phong2200
6DC2501Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp Đỗ Anh Dũng2200
7DC2501Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp Đỗ Anh Dũng2200
8DC2501Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển Đoàn Hữu Chức2200
9DC2501Giáo Dục Công Dân Sinh Viên2200
10DC2501Lịch Sử Đảng2200
11DC2501-BED33021Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động2200
12DC2501-CSM33021Trang Bị Điện 12200
13DC2501-DCO33021Điều Khiển Số2200
14DC2501-ELS31011An Toàn Điện2200
15DC2501-EMA33022Máy Điện II2200
16DC2501-ICS33021Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp2200
17DC2501-IRC34021Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp2200
18DC2501-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển2200
19DC25-PL25-VPH3Lịch Sử Đảng3400
20LGHEP-TH-CES3Giáo Dục Công Dân Sinh Viên11500
21DC25-PL25Lịch Sử Đảng Phạm Thị Thu Trang3400
22LGHEP-THGiáo Dục Công Dân Sinh Viên Phạm Thị Thanh Huyền11500

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/08/2023C3023DC2501
Điều Khiển Số
Nguyễn Văn Dương
209h50 14/08/2023C3022DC2501
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
307h00 15/08/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
408h55 15/08/2023B2053DC25-PL25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
507h00 16/08/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcMở đầu Chương 1. Giới ...Nguyễn Xuân Long (3t, )
Vũ Quang Hưng (3t, )
609h50 16/08/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
707h00 17/08/2023C3023DC2501
Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
809h50 17/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
907h00 18/08/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
1008h55 18/08/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
1107h00 21/08/2023C3023DC2501
Điều Khiển Số
Nguyễn Văn Dương
1209h50 21/08/2023C3022DC2501
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
1307h00 22/08/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
1408h55 22/08/2023B2053DC25-PL25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
1507h00 23/08/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcChương 2. Kiến trúc c ...Nguyễn Hữu Sơn (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Tô Thanh Tùng (3t, )
Đinh Phạm Công Minh (3t, )
Phan Mạnh Hùng (3t, )
1609h50 23/08/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
1713h55 23/08/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcChương 3. Lập trình c ...Nguyễn Thái Mạnh (3t, )
Đinh Phạm Công Minh (3t, )
Phan Mạnh Hùng (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
1807h00 24/08/2023C3023DC2501
Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
1909h50 24/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
2007h00 25/08/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
2108h55 25/08/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
2207h00 28/08/2023C3023DC2501
Điều Khiển Số
Nguyễn Văn Dương
2309h50 28/08/2023C3022DC2501
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
2407h00 29/08/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
2508h55 29/08/2023B2053DC25-PL25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
2607h00 30/08/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcChương 3. Lập trình c ...Đinh Phạm Công Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Tô Thanh Tùng (3t, )
2709h50 30/08/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
2813h55 30/08/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcChương 4. Tools và đi ...Nguyễn Xuân Dương (3t, )
Vũ Quang Hưng (3t, )
Đinh Phạm Công Minh (3t, )
Tô Thanh Tùng (3t, )
2907h00 31/08/2023C3023DC2501
Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
3009h50 31/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
3107h00 01/09/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
3208h55 01/09/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
3307h00 04/09/2023C3023DC2501
Điều Khiển Số
Nguyễn Văn Dương
3409h50 04/09/2023C3022DC2501
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
3507h00 05/09/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
3608h55 05/09/2023B2053DC25-PL25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
3707h00 06/09/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Điều khiển ...Lê Việt Hoàng (3t, )
Nguyễn Xuân Long (3t, )
Đinh Phạm Công Minh (3t, )
Vũ Khánh Tùng (3t, )
3809h50 06/09/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
3907h00 07/09/2023C3023DC2501
Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
4009h50 07/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
4107h00 08/09/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
4208h55 08/09/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
4307h00 09/09/2023D2035DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Điều khiển ...Đinh Phạm Công Minh (5t, )
4407h00 11/09/2023C3023DC2501
Điều Khiển Số
Nguyễn Văn Dương
4509h50 11/09/2023C3022DC2501
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
4607h00 12/09/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
4708h55 12/09/2023B2053DC25-PL25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
4807h00 13/09/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu Chức
4909h50 13/09/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
5007h00 14/09/2023C3023DC2501
Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
5109h50 14/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
5207h00 15/09/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
5308h55 15/09/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
5407h00 16/09/2023D2035DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu ChứcChương 7. Các bộ định ...
5507h00 18/09/2023C3023DC2501
Điều Khiển Số
Nguyễn Văn Dương
5609h50 18/09/2023C3022DC2501
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
5707h00 19/09/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
5808h55 19/09/2023B2053DC25-PL25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
5907h00 20/09/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu Chức
6009h50 20/09/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
6107h00 21/09/2023C3023DC2501
Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
6209h50 21/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
6307h00 22/09/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
6408h55 22/09/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
6507h00 25/09/2023C3023DC2501
Điều Khiển Số
Nguyễn Văn Dương
6609h50 25/09/2023C3022DC2501
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
6707h00 26/09/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
6808h55 26/09/2023B2053DC25-PL25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
6907h00 27/09/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu Chức
7009h50 27/09/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
7107h00 28/09/2023C3023DC2501
Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
7209h50 28/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
7307h00 29/09/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
7408h55 29/09/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
7507h00 02/10/2023C3023DC2501
Điều Khiển Số
Nguyễn Văn Dương
7609h50 02/10/2023C3022DC2501
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
7707h00 03/10/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
7808h55 03/10/2023B2053DC25-PL25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
7907h00 04/10/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu Chức
8009h50 04/10/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
8107h00 05/10/2023C3023DC2501
Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
8209h50 05/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
8307h00 06/10/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
8408h55 06/10/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
8507h00 09/10/2023C3023DC2501
Điều Khiển Số
Nguyễn Văn Dương
8609h50 09/10/2023C3022DC2501
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
8707h00 10/10/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
8808h55 10/10/2023B2053DC25-PL25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
8907h00 11/10/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu Chức
9009h50 11/10/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
9107h00 12/10/2023C3023DC2501
Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
9209h50 12/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
9307h00 13/10/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
9408h55 13/10/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
9507h00 16/10/2023C3023DC2501
Điều Khiển Số
Nguyễn Văn Dương
9609h50 16/10/2023C3022DC2501
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
9707h00 17/10/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
9808h55 17/10/2023B2053DC25-PL25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
9907h00 18/10/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu Chức
10009h50 18/10/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
10107h00 19/10/2023C3023DC2501
Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
10209h50 19/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
10307h00 20/10/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
10408h55 20/10/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
10507h00 24/10/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
10608h55 24/10/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
10707h00 25/10/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu Chức
10809h50 25/10/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
10907h55 26/10/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
11009h50 26/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
11107h00 31/10/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
11208h55 31/10/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
11307h00 01/11/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu Chức
11409h50 01/11/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
11507h55 02/11/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
11609h50 02/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
11707h00 07/11/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
11808h55 07/11/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
11907h00 08/11/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu Chức
12009h50 08/11/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
12107h55 09/11/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
12209h50 09/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
12307h00 14/11/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
12408h55 14/11/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
12507h00 15/11/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu Chức
12609h50 15/11/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
12707h55 16/11/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
12809h50 16/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
12907h00 21/11/2023C3022DC2501
Trang Bị Điện 1
Nguyễn Đoàn Phong
13008h55 21/11/2023C3022DC2501
Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp
Đỗ Anh Dũng
13107h00 22/11/2023C3023DC2501
Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển
Đoàn Hữu Chức
13209h50 22/11/2023C3022DC2501
Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động
Nguyễn Đoàn Phong
13307h55 23/11/2023C3022DC2501
Máy Điện II
Nguyễn Đoàn Phong
13409h50 23/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền