Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Hùng Thế2212102002DC260117/12/2004NamTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC2601Thí Nghiệm Mạch Điện Đỗ Anh Dũng1800
2DC2601Ngôn Ngữ Lập Trình C Đoàn Hữu Chức1800
3DC2601Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện Phạm Đức Thuận1800
4DC2601Kỹ Thuật Mạch Điện Tử Đỗ Anh Dũng1800
5DC2601An Toàn Điện Đỗ Anh Dũng1800
6DC2601Thực Hành Điện Tử 1 Đỗ Anh Dũng1800
7DC2601Toán Cao Cấp 3 Hoàng Hải Vân1800
8DC2601Kỹ Thuật Cảm Biến Đỗ Anh Dũng1800
9DC2601Giáo Dục Công Dân Sinh Viên1800
10DC2601Anh Văn Cơ Sở 31900
11DC2601Pháp Luât Đại Cương1800
12DC2601Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học1800
13DC2601Bơi Lội1800
14DC2601-BEE32010Thí Nghiệm Mạch Điện1800
15DC2601-CPL32021Ngôn Ngữ Lập Trình C2300
16DC2601-EAM32031Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện1800
17DC2601-ECT32020Kỹ Thuật Mạch Điện Tử1800
18DC2601-ELS32020An Toàn Điện1800
19DC2601-EPR32011Thực Hành Điện Tử 11800
20DC2601-LAW31021Pháp Luât Đại Cương1800
21DC2601-MAT31023Toán Cao Cấp 31800
22DC2601-SET32020Kỹ Thuật Cảm Biến1800
23DC26-DL25,26-NA25M-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học3600
24DC26-MT26-ENG3Anh Văn Cơ Sở 32300
25DC26-MT26-SWI3Bơi Lội2900
26LGHEP-TH-CES3Giáo Dục Công Dân Sinh Viên11500
27DC26-DL25,26-NA25MChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng3500
28DC26-MT26Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Hoa2100
29DC26-MT26Bơi Lội Ngô Quốc Hưng2100
30LGHEP-THGiáo Dục Công Dân Sinh Viên Phạm Thị Thanh Huyền11500

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/08/2023C3033DC2601
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử
Đỗ Anh Dũng
209h50 14/08/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
307h00 15/08/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
408h55 15/08/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
513h55 15/08/2023BEBOI3DC26-MT26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
607h00 16/08/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
708h55 16/08/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
807h00 17/08/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức ThuậnChương 1. Những khái ...Trịnh Xuân Thành (3t, false)
Nguyễn Minh Hải (3t, false)
Trần Khánh Huy (3t, false)
909h50 17/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
1013h55 17/08/2023BEBOI3DC26-MT26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1107h00 18/08/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu ChứcMở đầu Chương 1. Các ...Nguyễn Minh Hải (2t, )
Trịnh Xuân Thành (2t, )
Nguyễn Tuấn Chinh (2t, )
Bùi Văn Giỏi (2t, )
1208h55 18/08/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1307h00 21/08/2023C3033DC2601
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử
Đỗ Anh Dũng
1409h50 21/08/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
1507h00 22/08/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
1608h55 22/08/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
1713h55 22/08/2023BEBOI3DC26-MT26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1807h00 23/08/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
1908h55 23/08/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
2007h00 24/08/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận1.3.Vật liệu cách điệ ...Trịnh Xuân Thành (3t, false)
2109h50 24/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
2213h55 24/08/2023BEBOI3DC26-MT26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2307h00 25/08/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu Chức1.3. Các toán tử Chươ ...Nguyễn Tuấn Chinh (2t, )
Bùi Văn Giỏi (2t, )
Nguyễn Minh Hải (2t, )
Trịnh Xuân Thành (2t, )
Lê Thành Trung (2t, )
2408h55 25/08/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2507h00 28/08/2023C3033DC2601
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử
Đỗ Anh Dũng
2609h50 28/08/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
2707h00 29/08/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
2808h55 29/08/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
2913h55 29/08/2023BEBOI3DC26-MT26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
3007h00 30/08/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
3108h55 30/08/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
3207h00 31/08/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận1.4.Vật liệu bán dẫn ...Trịnh Xuân Thành (3t, false)
3309h50 31/08/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
3413h55 31/08/2023BEBOI3DC26-MT26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
3507h00 01/09/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu Chức2.2. Xuất dữ liệu ra ...
3608h55 01/09/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3707h00 04/09/2023C3033DC2601
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử
Đỗ Anh Dũng
3809h50 04/09/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
3907h00 05/09/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
4008h55 05/09/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
4113h55 05/09/2023BEBOI3DC26-MT26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
4207h00 06/09/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
4308h55 06/09/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
4407h00 07/09/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận- Kiểm tra 1 tiết Chư ...Trịnh Xuân Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân An (3t, true)
4509h50 07/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
4613h55 07/09/2023BEBOI3DC26-MT26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
4707h00 08/09/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu ChứcChương 3 Cấu trúc rẽ ...Trịnh Xuân Thành (2t, )
Phạm Quốc Huy (2t, )
4808h55 08/09/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4907h00 11/09/2023C3033DC2601
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử
Đỗ Anh Dũng
5009h50 11/09/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
5107h00 12/09/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
5208h55 12/09/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
5313h55 12/09/2023BEBOI3DC26-MT26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
5407h00 13/09/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
5508h55 13/09/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
5607h00 14/09/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận2.3. Hồ quang điện xo ...Nguyễn Minh Hải (3t, false)
Trịnh Xuân Thành (3t, false)
5709h50 14/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
5813h55 14/09/2023BEBOI3DC26-MT26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
5907h00 15/09/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu ChứcChương 3. Cấu trúc rẽ ...Nguyễn Minh Hải (2t, )
Bùi Văn Giỏi (2t, )
Phạm Quốc Huy (2t, )
6008h55 15/09/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6107h00 18/09/2023C3033DC2601
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử
Đỗ Anh Dũng
6209h50 18/09/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânBùi Văn Giỏi (2t, false)
Nguyễn Minh Hải (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Trịnh Xuân Thành (2t, false)
Nguyễn Tuấn Chinh (1t, false)
6313h55 18/09/2023c3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận3.2. Điện trở tiếp xú ...Nguyễn Minh Hải (3t, false)
Trịnh Xuân Thành (3t, false)
Lê Thành Trung (3t, false)
6407h00 19/09/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
6508h55 19/09/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
6607h00 20/09/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
6708h55 20/09/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
6807h00 21/09/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
6909h50 21/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
7007h00 22/09/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu ChứcChương 3. Cấu trúc rẽ ...Bùi Đức Hoàng (2t, )
Trịnh Xuân Thành (2t, )
Trần Khánh Huy (2t, )
Bùi Văn Giỏi (2t, )
7108h55 22/09/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7207h00 25/09/2023C3033DC2601
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử
Đỗ Anh Dũng
7309h50 25/09/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânBùi Văn Giỏi (2t, false)
Nguyễn Minh Hải (2t, false)
Phạm Quốc Huy (2t, false)
Trịnh Xuân Thành (2t, false)
Trần Khánh Huy (1t, false)
7413h55 25/09/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
7507h00 26/09/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
7608h55 26/09/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7707h00 27/09/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7808h55 27/09/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
7907h00 28/09/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
8009h50 28/09/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
8107h00 29/09/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu Chức
8208h55 29/09/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8307h00 02/10/2023C3033DC2601
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử
Đỗ Anh Dũng
8409h50 02/10/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
8513h55 02/10/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
8607h00 03/10/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
8708h55 03/10/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
8807h00 04/10/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
8908h55 04/10/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
9007h00 05/10/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
9109h50 05/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
9207h00 06/10/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu Chức
9308h55 06/10/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9407h00 09/10/2023C3033DC2601
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử
Đỗ Anh Dũng
9509h50 09/10/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
9613h55 09/10/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
9707h00 10/10/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
9808h55 10/10/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
9907h00 11/10/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
10008h55 11/10/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
10107h00 12/10/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
10209h50 12/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
10307h00 13/10/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu Chức
10408h55 13/10/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10507h00 16/10/2023C3033DC2601
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử
Đỗ Anh Dũng
10609h50 16/10/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
10713h55 16/10/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
10807h00 17/10/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
10908h55 17/10/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
11007h00 18/10/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
11108h55 18/10/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
11207h00 19/10/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
11309h50 19/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
11407h00 20/10/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu Chức
11508h55 20/10/2023B1033DC26-DL25,26-NA25M
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
11607h00 23/10/2023D3013DC2601
Thí Nghiệm Mạch Điện
Đỗ Anh Dũng
11709h50 23/10/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
11813h55 23/10/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
11907h00 24/10/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
12008h55 24/10/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
12107h00 25/10/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
12208h55 25/10/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
12307h00 26/10/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
12409h50 26/10/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
12507h00 27/10/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu Chức
12608h55 27/10/2023D3013DC2601
Thực Hành Điện Tử 1
Đỗ Anh Dũng
12707h00 30/10/2023D3013DC2601
Thí Nghiệm Mạch Điện
Đỗ Anh Dũng
12809h50 30/10/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
12913h55 30/10/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
13007h00 31/10/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
13108h55 31/10/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
13207h00 01/11/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
13308h55 01/11/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
13407h00 02/11/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
13509h50 02/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
13607h00 03/11/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu Chức
13708h55 03/11/2023D3013DC2601
Thực Hành Điện Tử 1
Đỗ Anh Dũng
13807h00 06/11/2023D3013DC2601
Thí Nghiệm Mạch Điện
Đỗ Anh Dũng
13909h50 06/11/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
14013h55 06/11/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
14107h00 07/11/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
14208h55 07/11/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
14307h00 08/11/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
14408h55 08/11/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
14507h00 09/11/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
14609h50 09/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
14707h00 10/11/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu Chức
14808h55 10/11/2023D3013DC2601
Thực Hành Điện Tử 1
Đỗ Anh Dũng
14907h00 13/11/2023D3013DC2601
Thí Nghiệm Mạch Điện
Đỗ Anh Dũng
15009h50 13/11/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
15113h55 13/11/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
15207h00 14/11/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
15308h55 14/11/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
15407h00 15/11/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
15508h55 15/11/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
15607h00 16/11/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
15709h50 16/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
15807h00 17/11/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu Chức
15908h55 17/11/2023D3013DC2601
Thực Hành Điện Tử 1
Đỗ Anh Dũng
16007h00 20/11/2023D3013DC2601
Thí Nghiệm Mạch Điện
Đỗ Anh Dũng
16109h50 20/11/2023C3032DC2601
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
16207h00 21/11/2023C3032DC2601
Kỹ Thuật Cảm Biến
Đỗ Anh Dũng
16308h55 21/11/2023C3033DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
16407h00 22/11/2023C3032DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
16508h55 22/11/2023C3032DC2601
An Toàn Điện
Đỗ Anh Dũng
16607h00 23/11/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận
16709h50 23/11/2023C3042LGHEP-TH
Giáo Dục Công Dân Sinh Viên
Phạm Thị Thanh Huyền
16807h00 24/11/2023D2012DC2601
Ngôn Ngữ Lập Trình C
Đoàn Hữu Chức
16908h55 24/11/2023D3013DC2601
Thực Hành Điện Tử 1
Đỗ Anh Dũng
17013h55 24/11/2023C3033DC2601
Vật Liệu Điện Và Khí Cụ Điện
Phạm Đức Thuận