Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Xuân Quân1912102003DC230111/01/2001NamNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC2301Máy Điện Nguyễn Đoàn Phong800
2DC2301Anh Văn Chuyên Ngành Nguyễn Thị Hoa800
3DC2301Điện Tử Công Suất Nguyễn Văn Dương1800
4CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt Nam Đỗ Thị An6900
5CT-MT-NA-VH22-DC23Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4800
6DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động Nguyễn Văn Dương1740

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 25/01/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 1. Mô tả toán ...Vũ Tuấn Anh (2t, false)
Bùi Đình Khôi (2t, false)
Nguyễn Quyền Linh (2t, false)
Cao Thành Minh (2t, false)
Nguyễn Văn Nam (2t, false)
Phan Minh Phú (2t, false)
Bùi Xuân Quân (2t, false)
208h55 25/01/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
307h00 26/01/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanchương 1: những vấn đ ...Đỗ Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Phạm Song Hai (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
409h50 26/01/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
513h00 26/01/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 1. Các phần tử ...
607h00 27/01/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 1: Reading: Con ...
708h55 27/01/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
807h00 28/01/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 1: (cont) Readin ...
908h55 28/01/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1007h00 29/01/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương ...
1109h50 29/01/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
1207h00 01/02/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
1308h55 01/02/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1407h00 02/02/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1509h50 02/02/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1613h00 02/02/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
1707h00 03/02/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 1: (cont) Readin ...
1808h55 03/02/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1907h00 04/02/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 1: (cont) Readin ...
2008h55 04/02/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2107h00 05/02/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
2209h50 05/02/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
2307h00 01/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
2408h55 01/03/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2507h00 02/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2609h50 02/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2713h00 02/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
2807h00 03/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 2:Circuit elemen ...
2908h55 03/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3007h00 04/03/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 2:Circuit elemen ...
3108h55 04/03/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
3207h00 05/03/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
3309h50 05/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
3407h00 08/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương1.3. Các quy tắc biến ...Đào Quang Huy (2t, false)
Trần Trung Kiên (2t, false)
3508h55 08/03/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongTrần Trung Kiên (3t, false)
3607h00 09/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. chức năng của nhà ...Nguyễn Hữu Mạnh (3t, false)
Đồng Đức Minh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Đoàn Văn Nam (3t, false)
3709h50 09/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3813h00 09/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương1.5. Triac 1.6. Mạch ...
3907h00 10/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 3:The DC motor ...
4008h55 10/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4107h00 11/03/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 3:The DC motor ...
4208h55 11/03/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn PhongCao Thành Minh (3t, false)
4307h00 12/03/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 2. Các đặc tín ...Cao Thành Minh (3t, false)
Phan Minh Phú (3t, false)
4409h50 12/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 2. Chỉnh lưu 2 ...Phạm Đình Đại (2t, false)
4507h00 15/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương2.3. Đặc tính tần số ...
4608h55 15/03/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
4707h00 16/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Nhà nước CHXHCN v ...Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Nguyễn Tiến Thành (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo (3t, false)
4809h50 16/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4913h00 16/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.3. Chỉnh ...Phạm Đình Đại (3t, false)
5007h00 17/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 3:The DC motor ...
5108h55 17/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5207h00 18/03/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaACHIVEMENT TEST ...
5308h55 18/03/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
5407h00 19/03/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương2.4. Các khâu động họ ...Nguyễn Minh Hiếu (3t, false)
5509h50 19/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.3. Chỉnh lưu cầu 1 ...Phạm Đình Đại (2t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (2t, false)
5607h00 22/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 2 Làm ...
5708h55 22/03/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
5807h00 23/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 2: Những vấn đ ...Phan Văn Toàn (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
Nguyễn Tiến Thành (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Đỗ Hoàng Anh (3t, false)
5909h50 23/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6013h00 23/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài Tập 2.5. Chỉnh lư ...Phạm Đình Đại (3t, false)
6107h00 24/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 4: The cathode ...
6208h55 24/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6307h00 25/03/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 4: The cathode ...
6408h55 25/03/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
6507h00 26/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 3. Khảo sát tí ...
6609h50 26/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
6707h00 29/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương3.3. Các tiêu chuẩn ổ ...
6808h55 29/03/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
6907h00 30/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật xHCN ...Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
7009h50 30/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7113h00 30/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.5. Chỉnh lưu tia 3 ...Phạm Đình Đại (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
7207h00 31/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 4: The cathode ...
7308h55 31/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7407h00 01/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 5: The moving - ...
7508h55 01/04/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
7607h00 02/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương3.5. Phương pháp quỹ ...
7709h50 02/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.6. Chỉnh lư ...Phạm Đình Đại (2t, false)
7807h00 05/04/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 3 Chươ ...
7908h55 05/04/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
8007h00 06/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII. quy phạm pháp lu ...Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
8109h50 06/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8213h00 06/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.6. Chỉnh lưu cầu 3 ...Phạm Đình Đại (3t, false)
8307h00 07/04/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 5: The moving - ...
8408h55 07/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8507h00 08/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 5: The moving - ...
8608h55 08/04/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
8707h00 09/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.2. Khảo sát chất lư ...
8809h50 09/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.7. Chỉnh lư ...Phạm Đình Đại (2t, false)
8907h00 12/04/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.4. Đánh giá chất lư ...Đặng Quang Phong (2t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (2t, false)
Đinh Trung Hiếu (2t, false)
9008h55 12/04/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
9107h00 13/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Quan hệ pháp luật ...
9209h50 13/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
9313h00 13/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.7. Chỉnh lưu cầu 3 ...Phạm Đình Đại (3t, false)
9407h00 14/04/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 6:Semicoductor d ...
9508h55 14/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
9607h00 15/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 6:Semicoductor d ...
9708h55 15/04/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
9807h00 16/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
9909h50 16/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 3. Băm ...Phạm Đình Đại (2t, false)
10007h00 19/04/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngLàm bài đánh giá 2 Ch ...Bùi Xuân Quân (2t, false)
10108h55 19/04/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
10207h00 20/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10309h50 20/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10413h00 20/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương3.2. Băm áp song song ...Phạm Đình Đại (3t, false)
10507h00 21/04/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 6:Semicoductor d ...
10608h55 21/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10707h00 22/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 7: Safety at wor ...
10808h55 22/04/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
10907h00 23/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.2. Các phương pháp ...
11009h50 23/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 4. Điề ...Phạm Đình Đại (2t, false)
11107h00 26/04/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.4. Tổng hợp hệ thốn ...
11208h55 26/04/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
11307h00 27/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanđánh giá 1 Chương 3: ...
11409h50 27/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11513h00 27/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương4.2. Điều chỉnh điện ...Phạm Đình Đại (3t, false)
11607h00 28/04/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 8: Applying for ...
11708h55 28/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11807h00 29/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Hoa
11908h55 29/04/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
12007h00 30/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
12109h50 30/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
12207h00 03/05/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 5 ...
12308h55 03/05/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
12407h00 04/05/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 4: Hệ thống ph ...
12509h50 04/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12613h00 04/05/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 5. Biế ...Phạm Đình Đại (3t, false)
12707h00 05/05/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Hoa
12808h55 05/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12907h00 06/05/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Hoa
13008h55 06/05/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
13107h00 07/05/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 5 Chươ ...
13209h50 07/05/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.2. Biến tần 1 pha d ...Phạm Đình Đại (2t, false)
13307h00 10/05/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương6.2. Mô tả toán học t ...Đặng Quang Phong (2t, false)
13408h55 10/05/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
13507h00 11/05/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
13609h50 11/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
13713h00 11/05/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 5.3. Biến tần ...Phạm Đình Đại (3t, false)
13807h00 12/05/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Hoa
13908h55 12/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
14007h00 13/05/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Hoa
14108h55 13/05/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
14207h00 14/05/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương6.3. Mô tả toán học h ...
14309h50 14/05/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.4. Biến tần cầu 1 p ...Phạm Đình Đại (2t, false)
14407h00 17/05/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 6 ...Đặng Quang Phong (2t, false)
14508h55 17/05/2021B1023DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
14607h00 18/05/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
14709h50 18/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
14813h00 18/05/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
14907h00 19/05/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Hoa
15008h55 19/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
15107h00 20/05/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Hoa
15208h55 20/05/2021B1053DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
15307h00 21/05/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 7. Phân tích, ...Trần Trung Kiên (3t, false)
15409h50 21/05/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 5.5. Biến tần ...Phạm Đình Đại (2t, false)
15507h00 24/05/2021Online3DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
15607h00 27/05/2021online3DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
15707h00 28/05/2021Zoom2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.5. Biến tần cầu 3 p ...Phạm Đình Đại (2t, false)
15808h55 28/05/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
15908h55 28/05/2021Zoon2DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương7.3. Khảo sát chất lư ...
16007h00 31/05/2021Online3DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
16107h00 01/06/2021Zoom2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Phạm Đình Đại (2t, false)
16208h55 01/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
16308h55 01/06/2021Zoon2DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương7.4. Tổng hợp hệ thốn ...Phan Minh Phú (2t, false)
16407h00 02/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 6. Ghép các va ...Phạm Đình Đại (2t, false)
16508h55 02/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
16608h55 02/06/2021Zoon2DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 7 ...
16707h00 03/06/20213DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
16807h00 04/06/20213DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
16907h00 04/06/2021Zoom3DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 6. Ghép các va ...Phạm Đình Đại (3t, false)
17009h50 04/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
17109h50 04/06/2021Zoon2DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngLàm bài đánh giá 3 Tổ ...
17207h00 05/06/20213DC2301
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong