Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA23Bơi Lội Ngô Bá Thắng0300vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Lê Thị Mai Anh1912753006NA2301N
0.0%
100.0%
00000
2Kim Văn Dinh1412102101DC1901
0.0%
100.0%
00000
3Đào Thị Thùy Dung1912771012NA2301A
0.0%
100.0%
00000
4Vũ Thị Điểm1912752003NA2301T
0.0%
100.0%
00000
5Nguyễn Văn Hải1912753009NA2301N
0.0%
100.0%
00000
6Hoàng Trọng Hiếu1912771017NA2301A
0.0%
100.0%
00000
7Nguyễn Đăng Huy1912771010NA2301A
0.0%
100.0%
00000
8Cao Thị Thanh Huyền1912753003NA2301N
0.0%
100.0%
00000
9Lê Minh Khánh1912771003NA2301A
0.0%
100.0%
00000
10Đào Thị La1912771008NA2301A
0.0%
100.0%
00000
11Trần Nhật Ly1912771001NA2301A
0.0%
100.0%
00000
12Vũ Thị Mai1912753002NA2301N
0.0%
100.0%
00000
13Vũ Hà My1912771005NA2301A
0.0%
100.0%
00000
14Bùi Thế Nam1912753004NA2301T
0.0%
100.0%
00000
15Đào Thế Nam1912771011NA2301A
0.0%
100.0%
00000
16Nguyễn Thị Nguyệt1912753008NA2301N
0.0%
100.0%
00000
17Bùi Hải Ninh1912752007NA2301T
0.0%
100.0%
00000
18Nguyễn Thị Thu Phương1912771015NA2301A
0.0%
100.0%
00000
19Nguyễn Thị Như Quỳnh1912753007NA2301N
0.0%
100.0%
00000
20Phạm Thị Quỳnh1912771016NA2301A
0.0%
100.0%
00000
21Nguyễn Hoàng Sơn1912752004NA2301T
0.0%
100.0%
00000
22Sý Thầu Bảo Sơn1512753071NA2201
0.0%
100.0%
00000
23Đàm Thị Minh Tâm1912771002NA2301A
0.0%
100.0%
00000
24Phan Thị Thảo1912752006NA2301T
0.0%
100.0%
00000
25Phạm Thị Phương Thảo1912753001NA2301N
0.0%
100.0%
00000
26Bùi Thị Xuân Thùy1912771018NA2301A
0.0%
100.0%
00000
27Nguyễn Anh Tiệp1912752005NA2301T
0.0%
100.0%
00000
28Hoàng Thanh Trường1912752001NA2301T
0.0%
100.0%
00000
29Lê Thị Thảo Vân1912771007NA2301A
0.0%
100.0%
00000
30Nguyễn Thị Thùy Vân1912752002NA2301T
0.0%
100.0%
00000
31Nguyễn Thế Việt1612753002NA2001
0.0%
100.0%
00000
32Đỗ Thị Yến1412101103QT1901K
0.0%
100.0%
00000
33Bùi Thị Hải Yến1712752001NA2301N
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng

Lịch trình dự kiến