Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Cao Văn Long2112405006DL250129/03/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyQuản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL2501Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn Vũ Thị Thanh Hương500
2DL2501Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch Lê Trường Sơn500
3DL2501Quản Trị Học500
4DL2501Anh Văn Chuyên Ngành500
5DL2501Tư Tưởng Hồ Chí Minh500
6DL2501Tâm Lý Học Du Lịch500
7DL2501Thực Tập Chuyên Đề500
8DL2501Lịch Sử Đảng500
9DL25,26-MT26-PL26Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nhật2600
10DL25-26Anh Văn Chuyên Ngành Đào Thị Thanh Mai1300
11DL25-NA25Lịch Sử Đảng Phạm Thị Thu Trang3600
12QT26K,N-DL25Quản Trị Học Nguyễn Văn Thụ4600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 15/01/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
209h50 16/01/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
307h55 17/01/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
409h50 17/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
507h00 19/01/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
609h50 19/01/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngPHẦN MỞ ĐẦU (2t) Khái ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
707h55 22/01/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
809h50 23/01/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
907h55 24/01/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
1009h50 24/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
1107h00 26/01/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
1209h50 26/01/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Nghiệp vụ l ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
1307h55 29/01/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
1409h50 30/01/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
1507h55 31/01/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
1609h50 31/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
1707h00 02/02/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
1809h50 02/02/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương1.2. Nghiệp vụ lễ tân ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
1907h55 19/02/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
2009h50 20/02/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
2107h55 21/02/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
2209h50 21/02/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
2307h00 23/02/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
2409h50 23/02/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngBài tập (1t) Thảo luậ ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
2507h55 26/02/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
2609h50 27/02/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
2707h55 28/02/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
2809h50 28/02/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
2907h00 01/03/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
3009h50 01/03/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (1t) Bài tậ ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
3107h55 04/03/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
3209h50 05/03/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
3307h55 06/03/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
3409h50 06/03/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
3507h00 08/03/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
3609h50 08/03/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngThảo luận (1t) Bài tậ ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
3707h00 13/03/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
3808h55 13/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
3907h00 14/03/2024D1023DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 2 Nghiệp vụ nh ...Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
4007h55 15/03/2024D1024DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2.1.1.Các kỹ thuật ...Nguyễn Xuân Anh (4t, false)
Đỗ Trọng Khang (4t, false)
4107h00 20/03/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
4208h55 20/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
4307h00 21/03/2024D1023DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2.1.2. Bày bàn ăn T ...Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
4407h55 22/03/2024D1024DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2.2.1.Nhận đặt bàn ...Nguyễn Xuân Anh (4t, false)
Đỗ Trọng Khang (4t, false)
4507h00 27/03/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
4608h55 27/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
4707h00 28/03/2024D1023DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2.2.3.Đón khách Thự ...Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
4807h55 29/03/2024D1024DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương2.2.3.4.Phục vụ bữa ă ...Nguyễn Xuân Anh (4t, false)
Đỗ Trọng Khang (4t, false)
Lưu Văn Cường (4t, false)
4907h55 01/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
5008h55 02/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
5107h00 03/04/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
5208h55 03/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
5309h50 05/04/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngChương 3: Nghiệp vụ b ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
5407h00 06/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
5507h55 08/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
5608h55 09/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
5707h00 10/04/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
5808h55 10/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
5909h50 12/04/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương3.2.2.Trải ga giường ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
6007h00 13/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
6107h55 15/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
6208h55 16/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
6307h00 17/04/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
6408h55 17/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
6509h50 19/04/2024D1024DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngĐG3 : Nghiệp vụ buồng ...Nguyễn Xuân Anh (4t, false)
Đỗ Trọng Khang (4t, false)
6607h00 20/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
6707h55 22/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
6808h55 22/04/20242DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngMở, rót, nếm thử rượu ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
6908h55 23/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
7007h00 24/04/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
7108h55 24/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
7209h50 26/04/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh HươngĐG4 : Nghiệp vụ bar ( ...Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
7307h00 27/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
7407h55 29/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
7508h55 30/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
7607h00 01/05/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
7708h55 01/05/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
7809h50 03/05/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương ...
7907h00 04/05/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
8007h55 06/05/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
8108h55 07/05/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
8207h00 08/05/2024D1022DL2501
Tổ Chức Hoạt Động Teambuilding Trong Du Lịch
Lê Trường Sơn
8308h55 08/05/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
8409h50 10/05/2024D1022DL2501
Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn
Vũ Thị Thanh Hương ...
8507h00 11/05/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật