Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Vũ Thành1612104001XD2001D17/07/1994NamTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyXây Dựng Dân Dụng & Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1XD2001DKiến Trúc Công Nghiệp Nguyễn Thế Duy2300
2XD2001DKết Cấu Gạch Đá Gỗ Trần Dũng1430
3MOS32032-1Cơ học kết cấu P2 Bùi Ngọc Dung1000
4XD20D-NA21N-VH21Đường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc3300

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 03/03/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
208h55 03/03/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy
307h00 05/03/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần DũngNguyễn Công Minh (3t, false)
Lê Thanh Phong (3t, false)
Nguyễn Vũ Thành (3t, false)
Phạm Thế Anh (3t, false)
Trần Việt Anh (3t, false)
Đỗ Minh Hiếu (3t, false)
Nguyễn Quang Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đăng Hùng (3t, false)
Trần Tùng Mậu (3t, false)
409h50 05/03/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
507h00 07/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
608h55 07/04/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy
707h00 09/04/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng
809h50 09/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
907h00 10/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
1007h00 14/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1108h55 14/04/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy1.6. Các công cụ QLMT ...Bùi Thái Dương (1t, )
1207h00 16/04/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng
1309h50 16/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1407h00 17/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
1507h00 21/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1608h55 21/04/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy
1707h00 23/04/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng
1809h50 23/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1907h00 24/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
2007h00 28/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
2108h55 28/04/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
2207h00 30/04/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
2309h50 30/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
2407h00 01/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
2507h00 05/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
2608h55 05/05/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
2707h00 07/05/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
2809h50 07/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
2907h00 08/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
3007h00 12/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
3108h55 12/05/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
3207h00 14/05/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
3309h50 14/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
3407h00 15/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
3507h00 19/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
3608h55 19/05/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
3707h00 21/05/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
3809h50 21/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
3907h00 22/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
4007h00 26/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
4108h55 26/05/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
4207h00 28/05/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
4309h50 28/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
4407h00 29/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
4507h00 02/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
4608h55 02/06/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
4707h00 04/06/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
4809h50 04/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
4907h00 05/06/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
5007h00 09/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
5108h55 09/06/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
5207h00 11/06/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
5309h50 11/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
5407h00 12/06/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
5507h00 16/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
5608h55 16/06/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
5707h00 18/06/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
5809h50 18/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
5907h00 23/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
6008h55 23/06/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
6107h00 25/06/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
6209h50 25/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
6307h00 30/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
6408h55 30/06/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
6507h00 02/07/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
6609h50 02/07/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
6707h00 07/07/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
6808h55 07/07/2020B1033XD2001D
Kiến Trúc Công Nghiệp
Nguyễn Thế Duy ...
6907h00 09/07/2020B1033XD2001D
Kết Cấu Gạch Đá Gỗ
Trần Dũng ...
7009h50 09/07/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...