Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Hải1408C70001VHC110130/11/1994NữTín chỉKhóa 18Cao Đẳng Chính QuyViệt Nam Học (văn Hóa Du Lịch)

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL23-MT23Kỹ Năng Giao Tiếp Tạ Thu Thúy1100
2DL-QT23M-NTin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy3700
3QT22N-MAnh Văn Cơ Sở 4 Trần Thị Ngọc Liên2601

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
209h50 04/03/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
309h50 05/03/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
413h00 05/03/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft O ...
509h50 06/03/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
608h55 06/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Cao Văn Thăng (1t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
709h50 08/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
809h50 09/04/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
913h00 09/04/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.3. Định ...
1009h50 10/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1108h55 13/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
1209h50 15/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1309h50 16/04/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
1413h00 16/04/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5. Các h ...
1509h50 17/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1608h55 20/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1709h50 22/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Việt Anh (1t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1809h50 23/04/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
1913h00 23/04/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.3. Hàm ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Diệp Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Lê Trần Đại Phúc (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Quyết Tiến (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, false)
2009h50 24/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2108h55 27/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
2209h50 29/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (1t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2309h50 30/04/2020B2012DL23-MT23
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy ...
2413h00 30/04/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.6. Sắp x ...
2509h50 01/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2608h55 04/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Việt Anh (3t, )
Nguyễn Văn Dương (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
Phạm Quốc Hưng (3t, )
Lê Quốc Khánh (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
2709h50 06/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Việt Anh (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Cao Văn Thăng (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2813h00 07/05/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.6. Hàm ...Mạc Thị Hồng Anh (3t, true)
Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Diệp Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Hải (3t, true)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Phạm Sĩ Anh Kiệt (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Quyết Tiến (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, true)
2909h50 08/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3008h55 11/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Trần Huy Long (3t, )
3109h50 13/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Nguyễn Trung Đức (1t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3213h00 14/05/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.6. Sắp x ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Quyết Tiến (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, true)
3309h50 15/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
Ngô Trung Hiếu (2t, )
3408h55 18/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
3509h50 20/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
Nghiêm Thanh Mai (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
3613h00 21/05/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.7. Thống ...Mạc Thị Hồng Anh (3t, true)
Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Quyết Tiến (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, false)
3709h50 22/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3808h55 25/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
3909h50 27/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Phạm Quyết Tiến (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
4013h00 28/05/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.8. Biểu ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Quyết Tiến (3t, false)
Tô Đức Trường (3t, true)
4109h50 29/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
4208h55 01/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
4309h50 03/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
4413h00 04/06/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 6: Microsoft O ...
4509h50 05/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
4608h55 08/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
4709h50 10/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
4813h55 11/06/2020A1033DL-QT23M-N
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
4909h50 12/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5008h55 15/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5109h50 17/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5209h50 19/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5308h55 22/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5409h50 24/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5509h50 26/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5608h55 29/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5709h50 01/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5809h50 03/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5908h55 06/07/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
6009h50 08/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
6109h50 10/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...