SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
35107h00 15/01/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
35209h50 15/01/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
35307h00 18/01/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
35407h00 22/01/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
35509h50 22/01/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
35607h00 23/01/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
35707h00 25/01/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
35809h50 26/01/20242C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thị Phương Dung (2t)
Nguyễn Quang Dũng (2t)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Quang Phúc (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
Phạm Văn Tuấn Anh (2t)
Mai Huyền Trang (2t)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t)
35907h00 29/01/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
36009h50 29/01/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
36107h00 30/01/20243C203QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thị Phương Dung (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Nguyễn Quang Phúc (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Vũ Duy Linh (3t)
Phạm Tiến Công (3t)
Vũ Văn Quân (3t)
Nguyễn Tấn Quang (3t)
Mai Huyền Trang (3t)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t)
36207h00 01/02/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
36307h00 19/02/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
36409h50 19/02/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
36507h00 22/02/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
36607h00 23/02/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
36707h00 26/02/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
36809h50 26/02/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
36907h00 29/02/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
37007h00 01/03/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
37107h00 04/03/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
37209h50 04/03/20242C203QT2601KQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
37307h00 07/03/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
37407h00 08/03/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
37507h00 15/03/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
37607h00 22/03/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
37707h00 29/03/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
37808h55 01/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
37907h00 02/04/20243C203QT26L-MThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
38009h50 03/04/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (2t)
38107h00 04/04/20243C203QT26K,NThị Trường Chứng KhoánCao Thị Thu
38207h00 05/04/20243C203QT2501NQuản Trị Chiến LượcPhạm Thị NgaVũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Vũ Sao Mai (3t)
38308h55 08/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
38409h50 10/04/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
38508h55 15/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngTrần Nguyễn Phương Linh (3t)
Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
38609h50 17/04/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (2t)
38708h55 22/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
38809h50 24/04/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (2t)
38908h55 29/04/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
Bùi Thị Bến (3t)
Ngô Thị Vinh Hoa (3t)
Vũ Yến Nhi (3t)
Nguyễn Quốc Việt (3t)
39009h50 01/05/20242C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy Hồng
39108h55 06/05/20243C203QT2601KKiểm Toán Căn BảnNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Mai Phương Anh (3t)
Trần Nguyễn Phương Linh (3t)
Nguyễn Hương Giang (3t)