SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20107h00 15/01/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
20207h00 16/01/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim Oanh
20307h00 22/01/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
20407h00 23/01/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim Oanh
20507h00 29/01/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
20607h00 30/01/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim Oanh
20707h00 19/02/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
20807h00 20/02/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhĐỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Lê Thanh Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Phương Anh (2t)
20907h00 26/02/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
21007h00 27/02/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
Nguyễn Phương Anh (3t)
Nguyễn Vũ Hà (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
21107h00 04/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
21207h00 05/03/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim Oanh
21308h55 11/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
21408h55 18/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
21508h55 25/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
21607h00 01/04/20242C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
21707h55 06/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
21807h00 08/04/20242C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
21907h55 13/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
22007h00 15/04/20242C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
22107h55 20/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
22207h00 22/04/20242C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
22307h55 27/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
22407h00 29/04/20242C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (2t)
22507h55 04/05/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
22607h55 11/05/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu