Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đỗ Xuân Toàn2012111015CT2401C11/11/1986NamTín chỉKhóa 24Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2401CTrí Tuệ Nhân Tạo Nguyễn Thị Xuân Hương1200
2CT2401CQuản Trị Mạng Phùng Anh Tuấn1100
3CT2401CLập Trình Mã Nguồn Mở Đỗ Văn Tuyên1100
4CT2401CQuản Lý Dự Án Phần Mềm Vũ Anh Hùng1100
5CT2401CLập Trình Trực Quan Nguyễn Thị Xuân Hương1100
6CT2401C-AIN33031Trí Tuệ Nhân Tạo1100
7CT2401C-IPR33031Xử Lý Ảnh1100
8CT2401C-NMA33031Quản Trị Mạng1100
9CT2401C-POS33031Lập Trình Mã Nguồn Mở1100
10CT2401C-SPM33031Quản Lý Dự Án Phần Mềm1100
11CT2401C-SWP33021Đồ Án Môn Học Phần Mềm1500
12CT2401C-VPR33031Lập Trình Trực Quan1100
13CT2401CXử Lý Ảnh Đặng Quang Huy1400
14CT2401CĐồ Án Môn Học Phần Mềm Vũ Anh Hùng1200

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 06/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang HuyChương 1: Tổng quan v ...
208h55 07/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ...
313h55 07/02/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngGiao đề tài thực tế c ...
407h00 08/02/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
507h00 09/02/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
613h55 09/02/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Q ...
713h55 10/02/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
807h55 13/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
908h55 14/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên1.3 Ứng dụng của phần ...
1013h55 14/02/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên P ...
1107h00 15/02/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
1207h00 16/02/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
1313h55 16/02/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng1.4. Phân loại dự án ...
1413h55 17/02/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
1507h55 20/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Viết Hồng (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
1608h55 21/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU ...Vũ Tiến Tâm (3t, )
Nguyễn Viết Thái (3t, )
1713h55 21/02/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên P ...Nguyễn Viết Hồng (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Vũ Tiến Tâm (2t, false)
Nguyễn Quốc Thụ (2t, false)
1807h00 22/02/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
1907h00 23/02/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
2013h55 23/02/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH DỰ ...Trịnh Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Viết Hồng (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
2113h55 24/02/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
2207h55 27/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Đỗ Xuân Toàn (3t, true)
Trần Hải Thành (3t, true)
Trịnh Hoàng Anh (1t, false)
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Đào Anh Ngọc (2t, false)
2308h55 28/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.4 Nhúng mã PHP vào ...Trần Hải Thành (3t, )
2413h55 28/02/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên P ...Trần Hải Thành (2t, false)
2507h00 01/03/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngTrần Hải Thành (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trịnh Hoàng Anh (3t, false)
2607h00 02/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngTrịnh Hoàng Anh (3t, false)
Đào Anh Ngọc (3t, false)
Trần Hải Thành (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
2713h55 02/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.5. Phân tích dự án ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Hải Thành (3t, false)
2813h55 03/03/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
2907h55 06/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Lê Duy Quang (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
Trịnh Hoàng Anh (3t, false)
3008h55 07/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.7 Hướng dẫn lấy dữ ...
3113h55 07/03/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Nguyễn Viết Hồng (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
3207h00 08/03/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
3307h00 09/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
3413h55 09/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.8. Kế hoạch truyền ...Đào Anh Ngọc (3t, false)
3513h55 10/03/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
3607h55 13/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
3708h55 14/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên
3813h55 14/03/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Viết Thái (2t, false)
3907h00 15/03/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
4007h00 16/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Viết Thái (3t, false)
Nguyễn Quốc Thụ (3t, true)
Vũ Tiến Tâm (3t, true)
4113h55 16/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠC ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Đào Anh Ngọc (3t, false)
4213h55 17/03/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
4307h55 20/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Đinh Văn Phóng (3t, true)
Lê Duy Quang (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, true)
Vũ Tiến Tâm (1t, false)
Trịnh Hoàng Anh (1t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (1t, false)
Đào Anh Ngọc (1t, false)
4408h55 21/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên
4513h55 21/03/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...
4607h00 22/03/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
4707h00 23/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
4813h55 23/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình lập k ...
4913h55 24/03/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
5007h55 27/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiêp ...) Chương 4: ...
5108h55 28/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên
5213h55 28/03/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
5307h00 29/03/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
5407h00 30/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
5513h55 30/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
5613h55 31/03/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
5707h55 03/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
5808h55 04/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên
5913h55 04/04/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
6007h00 05/04/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
6107h00 06/04/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
6213h55 06/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
6313h55 07/04/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
6407h55 10/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
6508h55 11/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên
6613h55 11/04/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
6707h00 12/04/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
6807h00 13/04/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
6913h55 13/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
7013h55 14/04/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
7107h55 17/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
7208h55 18/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên
7313h55 18/04/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
7407h00 19/04/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
7507h00 20/04/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
7613h55 20/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
7713h55 21/04/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
7807h55 24/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
7908h55 25/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên
8013h55 25/04/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
8107h00 26/04/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
8207h00 27/04/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
8313h55 27/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
8413h55 28/04/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
8507h55 01/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
8608h55 02/05/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên
8713h55 02/05/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
8807h00 03/05/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
8907h00 04/05/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
9013h55 04/05/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
9113h55 05/05/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
9207h55 08/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
9308h55 09/05/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên
9413h55 09/05/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
9507h00 10/05/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
9607h00 11/05/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
9713h55 11/05/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
9813h55 12/05/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
9907h55 15/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
10008h55 16/05/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên
10113h55 16/05/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
10207h00 17/05/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
10307h00 18/05/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
10413h55 18/05/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
10513h55 19/05/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn