Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đoàn Thị Thu2212756020NA2601C02/04/2004NữTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh - Trung

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2601CĐọc Tiếng Trung 2 Lê Thị Thu Hoài1500
2NA2601CNgữ Pháp Tiếng Trung Hồ Thị Thu Trang1500
3NA2601CViết Tiếng Trung 2 Lê Thị Thu Hoài1500
4NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao Hồ Thị Thu Trang1500
5NA2601CCầu Lông1500
6NA2601CNghe Tiếng Anh 31500
7NA2601CGiáo Dục Quốc Phòng1500
8NA2601CĐọc Tiếng Anh 31500
9NA2601CNói Tiếng Anh 31500
10NA2601CViết Tiếng Anh 31500
11NA26Đọc Tiếng Anh 3 Nguyễn Thị HuyềnA3500
12NA26Nói Tiếng Anh 3 Phạm Thị Thúy3500
13NA26Viết Tiếng Anh 3 Nguyễn Thị Thu Hương3500
14NA26Nghe Tiếng Anh 3 Đặng Thị Vân3508
15NA26C-QT26KCầu Lông Nguyễn Thị Nhung3300

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
208h55 15/01/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
313h55 15/01/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
408h55 16/01/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
507h00 17/01/2024C1023NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu Trang
609h50 17/01/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
713h55 18/01/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânUnit 1 What do you sa ...Đỗ Thu Hạ (3t, )
Lê Diệu Linh (3t, )
Trần Đức Phúc (3t, )
Đào Thị Xuyến (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
Phạm Thị Huyền Trang (1t, )
809h50 19/01/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
913h00 19/01/2024C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
1015h50 19/01/2024C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
1107h00 22/01/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
1208h55 22/01/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
1313h55 22/01/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
1408h55 23/01/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
1513h55 23/01/2024b2033NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
1607h00 24/01/2024C1023NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu Trang
1709h50 24/01/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
1813h55 25/01/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânSights and sounds ...Lê Diệu Linh (3t, )
Nguyễn Thị Phương Linh (3t, )
Đinh Thị Mai Phương (3t, )
Nguyễn Đình Vũ (3t, )
Trương Thị Hải Yến (3t, )
1909h50 26/01/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
2013h00 26/01/2024C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
2115h50 26/01/2024C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
2207h00 29/01/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
2308h55 29/01/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
2413h55 29/01/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
2508h55 30/01/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
2607h00 31/01/2024C1023NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu Trang
2709h50 31/01/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
2813h55 01/02/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânDating ...Đỗ Thu Hạ (3t, )
Lê Diệu Linh (3t, )
Hoàng Thị Kim Ngân (3t, )
Phạm Thị Thanh Xuân (3t, )
Vũ Thị Phương Thảo (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
2909h50 02/02/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
3013h00 02/02/2024C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
3115h50 02/02/2024C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
3207h00 19/02/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
3308h55 19/02/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
3413h55 19/02/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
3508h55 20/02/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
3607h00 21/02/2024C1023NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu Trang
3709h50 21/02/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
3813h00 22/02/20241NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânLê Diệu Linh (1t, )
Lục Anh Tú (1t, )
Nguyễn Đình Vũ (1t, )
3913h55 22/02/20241NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị Vân
4013h55 22/02/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânCommunication and cul ...Lê Diệu Linh (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
Nguyễn Đình Vũ (3t, )
4109h50 23/02/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
4213h00 23/02/2024C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
4315h50 23/02/2024C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
4407h00 26/02/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
4508h55 26/02/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
4613h55 26/02/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
4708h55 27/02/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
4807h00 28/02/2024C1023NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu Trang
4909h50 28/02/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
5013h55 29/02/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânThe Internet ...
5109h50 01/03/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
5213h00 01/03/2024C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
5315h50 01/03/2024C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
5413h00 02/03/20244NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị Vân
5507h00 04/03/2024C1012NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
5608h55 04/03/2024C1013NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
5713h55 04/03/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
5808h55 05/03/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
5907h00 06/03/2024C1023NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu Trang
6009h50 06/03/2024C1012NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
6113h55 07/03/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânSuperstitions ...Lê Diệu Linh (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
Hà Thị Hậu (3t, )
6209h50 08/03/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
6313h00 08/03/2024C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
6415h50 08/03/2024C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
6507h00 01/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
6609h50 01/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
6713h55 01/04/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
6808h55 02/04/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu TrangLại Điền Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Bảo Hà (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
6907h00 03/04/2024C1022NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangPhạm Thị Thanh Xuân (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
7008h55 03/04/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
7113h55 04/04/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânManners ...
7209h50 05/04/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
7313h00 05/04/2024C1022NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
7414h55 05/04/2024C1023NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
7513h00 06/04/20244NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị Vânachievement test ...Lê Diệu Linh (4t, )
Lục Anh Tú (4t, )
Trần Đức Phúc (4t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (4t, )
7607h00 08/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
7709h50 08/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
7813h55 08/04/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
7908h55 09/04/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
8007h00 10/04/2024C1022NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu TrangLại Điền Vân Anh (2t, false)
Đoàn Thị Phương Thảo (1t, )
8108h55 10/04/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
8213h55 11/04/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânNatural health ...Lại Điền Vân Anh (3t, )
Lê Diệu Linh (3t, )
Hoàng Thị Kim Ngân (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
Nguyễn Thị Thuỳ Linh (1t, )
Nguyễn Đình Vũ (1t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
Trần Đức Phúc (3t, )
8309h50 12/04/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
8413h00 12/04/2024C1022NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
8514h55 12/04/2024C1023NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
8613h00 13/04/20244NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânAchievement test ...Trần Đức Phúc (4t, )
Lê Diệu Linh (4t, )
Lục Anh Tú (4t, )
8707h00 15/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
8809h50 15/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
8913h55 15/04/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
9008h55 16/04/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
9107h00 17/04/2024C1022NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu Trang
9208h55 17/04/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
9313h55 18/04/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânScience trivia ...
9409h50 19/04/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
9513h00 19/04/2024C1022NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
9614h55 19/04/2024C1023NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
9707h00 22/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
9809h50 22/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
9913h55 22/04/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
10008h55 23/04/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
10107h00 24/04/2024C1022NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu Trang
10208h55 24/04/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
10313h55 25/04/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânScience trivia ...
10409h50 26/04/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
10513h00 26/04/2024C1022NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
10614h55 26/04/2024C1023NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
10707h00 29/04/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
10809h50 29/04/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
10913h55 29/04/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
11008h55 30/04/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
11107h00 01/05/2024C1022NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu Trang
11208h55 01/05/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
11313h55 02/05/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị VânAdvertising ...
11409h50 03/05/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
11513h00 03/05/2024C1022NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
11614h55 03/05/2024C1023NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
11707h00 06/05/2024C1013NA26
Viết Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị Thu Hương
11809h50 06/05/2024C1012NA26
Nói Tiếng Anh 3
Phạm Thị Thúy
11913h55 06/05/2024NHATAP13NA26C-QT26K
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
12008h55 07/05/2024C1023NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
12107h00 08/05/2024C1022NA2601C
Ngữ Pháp Tiếng Trung
Hồ Thị Thu Trang
12208h55 08/05/2024C1013NA26
Đọc Tiếng Anh 3
Nguyễn Thị HuyềnA
12313h55 09/05/2024C1013NA26
Nghe Tiếng Anh 3
Đặng Thị Vân
12409h50 10/05/2024C1022NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung Nâng Cao
Hồ Thị Thu Trang
12513h00 10/05/2024C1022NA2601C
Đọc Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài
12614h55 10/05/2024C1023NA2601C
Viết Tiếng Trung 2
Lê Thị Thu Hoài