Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Bùi Đức Tâm2112111046CT2501C18/03/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2501CKiến Trúc Máy Tính Đặng Quang Huy2860
2CT2501CCơ Sở Dữ Liệu 1 Vũ Anh Hùng28120
3CT2501CCầu Lông2700
4CT2501CAnh Văn Cơ Sở 32700
5CT2501CVật Lý Đại Cương 22800
6CT2501CLập Trình Hướng Đối Tượng2800
7CT2501CChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học2700
8CT2501C-CAR32031Kiến Trúc Máy Tính2800
9CT2501C-DSY33041Cơ Sở Dữ Liệu 12800
10CT2501C-OOP33031Lập Trình Hướng Đối Tượng2800
11CT25-NA23-BAD3Cầu Lông3900
12CT25-PL25-NA24-25-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học5600
13CT-DC25-GPH3Vật Lý Đại Cương 25300
14CT-DL25-ENG3Anh Văn Cơ Sở 33300
15CT25-NA23Cầu Lông Phạm Thị Hường4100
16CT25-PL25-NA24-25Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng5700
17CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 3 Bùi Thị Mai Anh3900

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/08/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
209h50 15/08/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
313h55 15/08/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
407h00 16/08/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 1: Giới thiệu ...
509h50 16/08/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, true)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
607h00 18/08/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
709h50 18/08/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 2: MÔ HÌNH LIÊ ...Trần Duy An (2t, false)
Bùi Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Hải Bình (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Hoàng Đình Hiệp (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (2t, false)
807h00 22/08/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
909h50 22/08/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
1013h55 22/08/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1107h00 23/08/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Nguyễn Đại Minh (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
1209h50 23/08/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.2. Các bước xây dựn ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Nguyễn Đại Minh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
1307h00 25/08/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
1409h50 25/08/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
1507h00 29/08/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1609h50 29/08/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
1713h55 29/08/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1807h00 30/08/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Vũ Đình Phú (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Cù Văn Tú (3t, false)
1909h50 30/08/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3. Phân tích hồ sơ ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Cù Văn Tú (2t, false)
2007h00 01/09/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
2109h50 01/09/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3.2. Xác định các t ...Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Trần Duy An (2t, false)
Vũ Bá Quốc Anh (2t, false)
Đoàn Quốc Anh (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Trần Công Duy (2t, false)
Lưu Đức Đạt (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Hoàng Đình Hiệp (2t, false)
Phạm Vũ Huy (2t, false)
Đoàn Duy Linh (2t, false)
Nguyễn Đại Minh (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Bùi Anh Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Cù Văn Tú (2t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (2t, false)
2207h00 05/09/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2309h50 05/09/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
2413h55 05/09/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2507h00 06/09/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) ...
2609h50 06/09/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3.3. Xác định các m ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Hoàng Đình Hiệp (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (2t, false)
2707h00 08/09/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
2809h50 08/09/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3.4. Vẽ biểu đồ mô ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
2907h00 12/09/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3009h50 12/09/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
3113h55 12/09/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3207h00 13/09/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Trần Duy An (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
3309h50 13/09/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3.5. Chuẩn hóa và t ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
3407h00 15/09/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
3509h50 15/09/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng2.3.5. Chuẩn hóa và t ...Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
3607h00 19/09/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3709h50 19/09/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
3813h55 19/09/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3907h00 20/09/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
4009h50 20/09/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 3: MÔ HÌNH QUA ...Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
4107h00 22/09/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
4209h50 22/09/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng3.3. Chuyển đổi từ mô ...Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
4307h00 26/09/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4409h50 26/09/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
4513h55 26/09/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4607h00 27/09/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...
4709h50 27/09/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngTrần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Hải Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
4807h00 29/09/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
4909h50 29/09/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
5007h00 03/10/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5109h50 03/10/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
5213h55 03/10/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5307h00 04/10/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
5409h50 04/10/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
5507h00 06/10/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
5609h50 06/10/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
5707h00 10/10/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5809h50 10/10/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
5913h55 10/10/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6007h00 11/10/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
6109h50 11/10/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
6207h00 13/10/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
6309h50 13/10/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
6407h00 17/10/2022D2013CT25-PL25-NA24-25
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6509h50 17/10/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
6613h55 17/10/20223CT25-NA23
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6707h00 18/10/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
6809h50 18/10/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
6907h00 20/10/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
7009h50 20/10/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
7109h50 24/10/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
7207h00 25/10/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
7309h50 25/10/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
7407h00 27/10/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
7509h50 27/10/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
7609h50 31/10/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
7707h00 01/11/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
7809h50 01/11/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
7907h00 03/11/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
8009h50 03/11/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
8109h50 07/11/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
8207h00 08/11/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
8309h50 08/11/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
8407h00 10/11/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
8509h50 10/11/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
8609h50 14/11/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
8707h00 15/11/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
8809h50 15/11/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
8907h00 17/11/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
9009h50 17/11/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
9109h50 21/11/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
9207h00 22/11/2022C3013CT2501C
Kiến Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
9309h50 22/11/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
9407h00 24/11/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
9509h50 24/11/2022C3012CT2501C
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng