Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đoàn Duy Linh2112111014CT2501C22/03/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Vũ Anh Hùng2800
2CT2501CTruyền Số Liệu Đoàn Hữu Chức2800
3CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Nguyễn Thị Xuân Hương2800
4CT2501CAnh Văn Chuyên Ngành Bùi Thị Mai Anh2900
5CT2501CTư Tưởng Hồ Chí Minh2800
6CT2501CVi Xử Lý Và Lập Trình Assembly Đoàn Hữu Chức2800
7CT2501CHệ Điều Hành Phùng Anh Tuấn2800
8CT2501C-ADI33041Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý2900
9CT2501C-CCO33031Truyền Số Liệu2900
10CT2501C-DSA32041Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật2900
11CT2501C-ESP33031Anh Văn Chuyên Ngành2900
12CT2501C-MAP32031Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly2900
13CT2501C-OSP33031Hệ Điều Hành3000
14CT25-PL25-HCM3Tư Tưởng Hồ Chí Minh4100
15CT25-PL25Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc4000

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 06/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcGiới thiệu học phần C ...Hoàng Hữu Cường (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
207h00 07/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
308h55 07/02/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
413h55 07/02/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
507h00 08/02/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
609h50 08/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
707h55 10/02/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Vũ Thị Minh Thư (4t, false)
807h55 13/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcChương 2. Truyền số l ...Hồ Thu Loan (3t, )
Hoàng Đình Hiệp (3t, )
Nguyễn Đức Tùng (3t, )
907h00 14/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
1008h55 14/02/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1113h55 14/02/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
1207h00 15/02/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
1309h50 15/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
1407h55 17/02/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Lưu Đức Đạt (4t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t, false)
1507h55 20/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức2.2. Tín hiệu và nhiễ ...Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
Hoàng Hữu Cường (3t, )
Hồ Thu Loan (3t, )
Cù Văn Tú (3t, )
1607h00 21/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Trung Đức (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Hồ Thu Loan (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Cù Văn Tú (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
Hoàng Đình Hiệp (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (1t, false)
1708h55 21/02/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1813h55 21/02/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
1907h00 22/02/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
2009h50 22/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
2107h55 24/02/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.4. Các khái niệm sử ...Bùi Tuấn Anh (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Phạm Thành Lâm (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Cù Văn Tú (4t, false)
2207h55 27/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức2.3. Các môi trường t ...Hoàng Hữu Cường (3t, )
Vũ Thị Minh Thư (3t, )
Nguyễn Đức Tùng (3t, )
Hồ Thu Loan (3t, )
2307h00 28/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Hải Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Phạm Thành Lâm (2t, false)
Hồ Thu Loan (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
2408h55 28/02/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2513h55 28/02/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
2607h00 01/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
2709h50 01/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
2807h55 03/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.5. Các bước thực hi ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hoàng Hữu Cường (4t, false)
Trần Công Duy (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Hoàng Đình Hiệp (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
2907h55 06/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức2.3.2. Môi trường tru ...Vũ Thị Minh Thư (3t, )
Lưu Đức Đạt (3t, )
Phạm Thành Lâm (3t, )
Nguyễn Thị Phượng (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
3007h00 07/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
3108h55 07/03/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3213h55 07/03/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
3307h00 08/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
3409h50 08/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
3507h55 10/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.1.2. Kiến trúc tron ...Hoàng Đình Hiệp (4t, false)
Đoàn Quốc Anh (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
3607h55 13/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcChương 3. Kỹ thuật cơ ...Hồ Thu Loan (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
3707h00 14/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
3808h55 14/03/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3913h55 14/03/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
4007h00 15/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
4109h50 15/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
4213h55 16/03/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
4307h55 17/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình thực ...Lưu Đức Đạt (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Phạm Thành Lâm (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Bùi Anh Minh Quân (4t, false)
Vũ Thị Minh Thư (4t, false)
4413h55 17/03/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
4507h55 20/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
4607h00 21/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
4708h55 21/03/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
4813h55 21/03/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
4907h00 22/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
5009h50 22/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
5113h55 23/03/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
5207h55 24/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4. Phân tích 3.4.1. ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
5313h55 24/03/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
5407h55 27/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
5507h00 28/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
5608h55 28/03/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
5713h55 28/03/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
5807h00 29/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
5909h50 29/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
6013h55 30/03/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
6107h55 31/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng
6213h55 31/03/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
6307h55 03/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
6407h00 04/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
6508h55 04/04/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6613h55 04/04/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
6707h00 05/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
6809h50 05/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
6913h55 06/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
7007h55 07/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng
7113h55 07/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
7207h55 10/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
7307h00 11/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
7408h55 11/04/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
7513h55 11/04/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
7607h00 12/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
7709h50 12/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
7813h55 13/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
7907h55 14/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng
8013h55 14/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
8107h55 17/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
8213h55 17/04/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
8313h00 18/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
8414h55 18/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
8507h00 19/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
8609h50 19/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
8713h55 20/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
8807h55 21/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng
8907h55 24/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
9013h55 24/04/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
9113h00 25/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
9214h55 25/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
9307h00 26/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
9409h50 26/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
9513h55 27/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
9607h55 28/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng
9707h55 01/05/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
9813h55 01/05/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
9913h00 02/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
10014h55 02/05/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
10107h00 03/05/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
10209h50 03/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
10313h55 04/05/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
10407h55 05/05/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng
10507h55 08/05/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
10613h55 08/05/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
10713h00 09/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
10814h55 09/05/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
10907h00 10/05/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
11009h50 10/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
11113h55 11/05/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
11207h55 12/05/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng
11307h55 15/05/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
11413h55 15/05/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
11513h00 16/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
11614h55 16/05/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
11707h00 17/05/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
11809h50 17/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
11913h55 18/05/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
12007h55 19/05/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng