Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Đức Tùng2112111033CT2501C11/01/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2501CTư Tưởng Hồ Chí Minh2800
2CT2501CHệ Điều Hành Phùng Anh Tuấn2800
3CT2501C-ADI33041Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý2900
4CT2501C-CCO33031Truyền Số Liệu2900
5CT2501C-DSA32041Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật2900
6CT2501C-ESP33031Anh Văn Chuyên Ngành2900
7CT2501C-MAP32031Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly2900
8CT2501C-OSP33031Hệ Điều Hành3000
9CT25-PL25-HCM3Tư Tưởng Hồ Chí Minh4100
10CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Vũ Anh Hùng2840
11CT2501CVi Xử Lý Và Lập Trình Assembly Đoàn Hữu Chức2804
12CT25-PL25Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc4000
13CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Nguyễn Thị Xuân Hương2880
14CT2501CTruyền Số Liệu Đoàn Hữu Chức2862
15CT2501CAnh Văn Chuyên Ngành Bùi Thị Mai Anh2992

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 06/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcGiới thiệu học phần C ...Hoàng Hữu Cường (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
207h00 07/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC CH ...
308h55 07/02/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
413h55 07/02/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
507h00 08/02/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: Computer User ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
609h50 08/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2: TH¬¬¬¬¬IẾT ...
707h55 10/02/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Vũ Thị Minh Thư (4t, false)
807h55 13/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcChương 2. Truyền số l ...Hồ Thu Loan (3t, )
Hoàng Đình Hiệp (3t, )
Nguyễn Đức Tùng (3t, )
907h00 14/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2: TH¬¬¬¬¬IẾT ...
1008h55 14/02/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1113h55 14/02/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
1207h00 15/02/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Computer Arch ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
1309h50 15/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 4: Cấu trúc dữ ...
1407h55 17/02/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Lưu Đức Đạt (4t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t, false)
1507h55 20/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức2.2. Tín hiệu và nhiễ ...Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
Hoàng Hữu Cường (3t, )
Hồ Thu Loan (3t, )
Cù Văn Tú (3t, )
1607h00 21/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Danh sách móc nố ...Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Hồ Thu Loan (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Cù Văn Tú (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
Hoàng Đình Hiệp (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (1t, false)
1708h55 21/02/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1813h55 21/02/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
1907h00 22/02/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Computer Appl ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
2009h50 22/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
2107h55 24/02/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.4. Các khái niệm sử ...Bùi Tuấn Anh (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Phạm Thành Lâm (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Cù Văn Tú (4t, false)
2207h55 27/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức2.3. Các môi trường t ...Hoàng Hữu Cường (3t, )
Vũ Thị Minh Thư (3t, )
Hồ Thu Loan (3t, )
2307h00 28/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Danh sách kiểu h ...Nguyễn Hải Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Phạm Thành Lâm (2t, false)
Hồ Thu Loan (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
2408h55 28/02/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2513h55 28/02/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
2607h00 01/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: Peripherals ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
2709h50 01/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương Thực hành ...
2807h55 03/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.5. Các bước thực hi ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hoàng Hữu Cường (4t, false)
Trần Công Duy (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Hoàng Đình Hiệp (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
2907h55 06/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức2.3.2. Môi trường tru ...Vũ Thị Minh Thư (3t, )
Lưu Đức Đạt (3t, )
Phạm Thành Lâm (3t, )
Nguyễn Thị Phượng (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
3007h00 07/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 5: CẤU TRÚC D ...Trần Duy An (2t, false)
3108h55 07/03/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3213h55 07/03/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
3307h00 08/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Former Studen ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
3409h50 08/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4. Cây tổng quát Đá ...Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
3507h55 10/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.1.2. Kiến trúc tron ...Hoàng Đình Hiệp (4t, false)
Đoàn Quốc Anh (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
3607h55 13/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcChương 3. Kỹ thuật cơ ...Hồ Thu Loan (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
3707h00 14/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4. Cây tổng quát (t ...Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
3808h55 14/03/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3913h55 14/03/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
4007h00 15/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Operating Sys ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
4109h50 15/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
4213h55 16/03/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
4307h55 17/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình thực ...Lưu Đức Đạt (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Phạm Thành Lâm (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Bùi Anh Minh Quân (4t, false)
Vũ Thị Minh Thư (4t, false)
4413h55 17/03/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
4507h55 20/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
4607h00 21/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 7: CẤU TRÚC DỮ ...Lưu Đức Đạt (2t, false)
Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
4708h55 21/03/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
4813h55 21/03/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
4907h00 22/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Graphical Use ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
5009h50 22/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
5113h55 23/03/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
5207h55 24/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4. Phân tích 3.4.1. ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
5313h55 24/03/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
5407h55 27/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcTrần Duy An (3t, )
Đoàn Quốc Anh (3t, )
Bùi Tuấn Anh (3t, )
Trần Công Duy (3t, )
Lưu Đức Đạt (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
Nguyễn Thế Hải (3t, )
Hoàng Đình Hiệp (3t, )
Phạm Vũ Huy (3t, )
Hồ Thu Loan (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
Vũ Thị Minh Thư (3t, )
5507h00 28/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương7.3. Các phép duyệt đ ...Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Lưu Đức Đạt (2t, false)
Phạm Thành Lâm (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
5608h55 28/03/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
5713h55 28/03/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
5807h00 29/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: Applications ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
5909h50 29/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương7.4. Một số giải thuậ ...Nguyễn Đại Minh (2t, false)
Cù Văn Tú (2t, false)
6013h55 30/03/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcTrần Duy An (3t, )
Đoàn Quốc Anh (3t, )
Bùi Tuấn Anh (3t, )
Nguyễn Hải Bình (3t, )
Phạm Văn Cao (3t, )
Hoàng Hữu Cường (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
Nguyễn Thế Hải (3t, )
Phạm Thành Lâm (3t, )
Hồ Thu Loan (3t, )
Bùi Anh Minh Quân (3t, )
6107h55 31/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.3. Phân tích một ...Trần Duy An (4t, false)
Lưu Đức Đạt (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Phạm Vũ Huy (4t, false)
Đoàn Duy Linh (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Nguyễn Thị Phượng (4t, false)
6213h55 31/03/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (2t, )
Hoàng Hữu Cường (2t, )
6307h55 03/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
Trần Duy An (3t, )
Vũ Khắc Hoàng (3t, )
Phạm Thành Lâm (3t, )
Chu Đình Tuân (3t, )
6407h00 04/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Trần Công Duy (2t, false)
Đoàn Duy Linh (2t, false)
6508h55 04/04/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6613h55 04/04/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
6707h00 05/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Multimedia ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
6809h50 05/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương7.4. Một số giải thuậ ...Phạm Vũ Huy (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Lưu Đức Đạt (2t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
6913h55 06/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
7007h55 07/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.4. Phân tích một ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
7113h55 07/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐoàn Quốc Anh (2t, )
Hồ Thu Loan (2t, )
Nguyễn Trung Đức (2t, )
7207h55 10/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
7307h00 11/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương 8.2.2.Sắp xếp bằng c ...Bùi Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
7408h55 11/04/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
7513h55 11/04/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
7607h00 12/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: Computing Su ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
7709h50 12/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
7813h55 13/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
7907h55 14/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.5. Phân tích một ...Trần Công Duy (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t, false)
8013h55 14/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
8107h55 17/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
8213h55 17/04/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
8313h00 18/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
8414h55 18/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (2t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, )
Nguyễn Đại Minh (2t, )
Phạm Văn Cao (2t, )
8507h00 19/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 11: Networks ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
8609h50 19/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
8713h55 20/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
Phạm Văn Cao (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
8807h55 21/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 4: Thiết kế hư ...Phạm Vũ Huy (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Hoàng Hữu Cường (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
8907h55 24/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
9013h55 24/04/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
9113h00 25/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương8.3. Một số giải thuậ ...Vũ Bá Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Đức Cảnh (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Bùi Tuấn Anh (2t, false)
Phạm Thành Lâm (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
Cù Văn Tú (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
9214h55 25/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
9307h00 26/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 12: The Internet ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
9409h50 26/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Phạm Thành Lâm (2t, false)
9513h55 27/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
9607h55 28/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.2. Thiết kế kiến tr ...Bùi Tuấn Anh (4t, false)
Phạm Văn Cao (4t, false)
Nguyễn Đức Cảnh (4t, false)
Trần Công Duy (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t, false)
Vũ Thị Minh Thư (4t, false)
Cù Văn Tú (4t, false)
Nguyễn Đức Tùng (4t, false)
9707h55 01/05/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
9813h55 01/05/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
9913h00 02/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương8.3. 3.Sắp xếp bằng t ...Nguyễn Đức Cảnh (2t, false)
Bùi Tuấn Anh (2t, false)
10014h55 02/05/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
10107h00 03/05/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 13: The World Wi ...Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
10209h50 03/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương9.3. Tìm kiếm nhị phâ ...Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Đoàn Duy Linh (2t, false)
Hoàng Đình Hiệp (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Nguyễn Hải Bình (2t, false)
Lưu Đức Đạt (2t, false)
10313h55 03/05/20234CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương9.5. Cây nhị phân cân ...
10413h55 04/05/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
10507h55 05/05/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.3. Thiết kế một ca ...Đoàn Quốc Anh (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
10607h55 08/05/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcVũ Thị Minh Thư (3t, )
Nguyễn Đức Tùng (3t, )
10713h55 08/05/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
10808h55 09/05/2023c3033CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương9.7 Hàm băm Đánh giá ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đức Cảnh (3t, false)
Trần Công Duy (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
10913h00 09/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngBài tập, ôn tập ...Trần Duy An (2t, false)
11014h55 09/05/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcTrần Duy An (2t, )
Nguyễn Hải Bình (2t, )
Nguyễn Thế Hải (2t, )
Hoàng Hữu Cường (2t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, )
11107h00 10/05/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 14: Websites ...Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
11209h50 10/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Trần Duy An (2t, false)
11313h55 10/05/20233CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
11413h55 11/05/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
11507h55 12/05/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.4. Thiết kế một lớp ...Hoàng Hữu Cường (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t, false)
Chu Đình Tuân (4t, false)
11607h55 15/05/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
11713h55 15/05/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
11813h00 16/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
11914h55 16/05/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
12007h00 17/05/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 15: Webpage Crea ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
12109h50 17/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
12213h55 18/05/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
12307h55 19/05/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.5. Thiết kế một hệ ...Đoàn Quốc Anh (4t, false)
Trần Công Duy (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Vũ Khắc Hoàng (4t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)