Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đỗ Văn Vũ2112301005MT250121/03/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1MT2501Sinh Thái Môi Trường Nguyễn Thị Tươi700
2MT2501Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản Đặng Chinh Hải700
3MT2501Hóa Hữu Cơ Đặng Chinh Hải700
4DC25-MT25-BAD3Cầu Lông3000
5DC25-MT25-DRA3Vẽ Kỹ Thuật3100
6DC25-MT25-ENG3Anh Văn Cơ Sở 33000
7DC25-MT25-PEO3Kinh Tế Chính Trị3000
8MT23-24-25-ESP3Anh Văn Chuyên Ngành1100
9MT23-24-25-GPH3Vật Lý Đại Cương 21100
10MT2501Cầu Lông700
11MT2501Vẽ Kỹ Thuật700
12MT2501Anh Văn Cơ Sở 3700
13MT2501Anh Văn Chuyên Ngành700
14MT2501Vật Lý Đại Cương 2700
15MT2501Kinh Tế Chính Trị700
16MT2501-EEC33021Sinh Thái Môi Trường700
17MT2501-GTS32021Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản700
18MT2501-OCH31031Hóa Hữu Cơ700
19DC25-MT25Cầu Lông Phạm Thị Hường3100
20DC25-MT25Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Thu Huyền3200
21DC25-MT25Kinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường3000
22MT23-24-25Anh Văn Chuyên Ngành Phạm Thị Thúy1100

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/08/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị ThúyUnit 1 ...
207h00 16/08/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
308h55 16/08/2022D2013DC25-MT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
408h55 17/08/2022C2033MT2501
Sinh Thái Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 1: Sinh thái h ...
513h55 17/08/20223DC25-MT25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
607h00 18/08/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh HảiNgô Thùy Dương (2t, false)
Nguyễn Văn Sơn (2t, false)
708h55 18/08/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
807h00 19/08/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh HảiNguyễn Văn Sơn (3t, false)
907h00 22/08/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị Thúy
1007h00 23/08/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
1108h55 23/08/2022D2013DC25-MT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1208h55 24/08/2022C2033MT2501
Sinh Thái Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 1 (tiếp theo) ...Trần Vũ Hoàng (3t, )
1313h55 24/08/20223DC25-MT25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1407h00 25/08/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh Hải
1508h55 25/08/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
1607h00 26/08/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh Hải
1707h00 29/08/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị ThúyUnit 2 ...
1807h00 30/08/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
1908h55 30/08/2022D2013DC25-MT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2008h55 31/08/2022C2033MT2501
Sinh Thái Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.3. ...Nguyễn Văn Sơn (3t, )
Trần Vũ Hoàng (1t, )
2113h55 31/08/20223DC25-MT25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2207h00 01/09/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh Hải
2308h55 01/09/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
2407h00 02/09/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh Hải
2507h00 05/09/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị Thúyunit 3 ...
2607h00 06/09/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
2708h55 06/09/2022D2013DC25-MT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2808h55 07/09/2022C2033MT2501
Sinh Thái Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3: Sinh thaia ...
2913h55 07/09/20223DC25-MT25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3007h00 08/09/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh HảiTrần Vũ Hoàng (2t, false)
3108h55 08/09/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
3207h00 09/09/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh HảiTrần Vũ Hoàng (3t, false)
3307h00 12/09/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị ThúyUnit 4 ...
3407h00 13/09/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
3508h55 13/09/2022D2013DC25-MT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3608h55 14/09/2022C2033MT2501
Sinh Thái Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.4. ...Trần Vũ Hoàng (3t, )
3713h55 14/09/20223DC25-MT25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3807h00 15/09/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh HảiTrần Vũ Hoàng (2t, false)
3908h55 15/09/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
4007h00 16/09/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh HảiTrần Vũ Hoàng (3t, false)
4107h00 19/09/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị ThúyUnit 5 ...
4207h00 20/09/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
4308h55 20/09/2022D2013DC25-MT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4408h55 21/09/2022C2033MT2501
Sinh Thái Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4: Hệ sinh thá ...
4513h55 21/09/20223DC25-MT25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4607h00 22/09/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh Hải
4708h55 22/09/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
4807h00 23/09/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh Hải
4907h00 26/09/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị Thúy
5007h00 27/09/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
5108h55 27/09/2022D2013DC25-MT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5208h55 28/09/2022C2033MT2501
Sinh Thái Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.4. ...
5313h55 28/09/20223DC25-MT25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5407h00 29/09/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh Hải
5508h55 29/09/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
5607h00 30/09/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh Hải
5707h00 03/10/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị Thúy
5807h00 04/10/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
5908h55 04/10/2022D2013DC25-MT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6008h55 05/10/2022C2033MT2501
Sinh Thái Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi
6113h55 05/10/20223DC25-MT25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6207h00 06/10/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh Hải
6308h55 06/10/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
6407h00 07/10/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh Hải
6507h00 10/10/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị Thúy
6607h00 11/10/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
6708h55 11/10/2022D2013DC25-MT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6808h55 12/10/2022C2033MT2501
Sinh Thái Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi
6913h55 12/10/20223DC25-MT25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7007h00 13/10/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh Hải
7108h55 13/10/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
7207h00 14/10/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh Hải
7307h00 17/10/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị Thúy
7407h00 18/10/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
7508h55 18/10/2022D2013DC25-MT25
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7608h55 19/10/2022C2033MT2501
Sinh Thái Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi
7713h55 19/10/20223DC25-MT25
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7807h00 20/10/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh Hải
7908h55 20/10/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
8007h00 21/10/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh Hải
8107h00 24/10/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị Thúy
8207h00 25/10/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
8307h00 27/10/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh Hải
8408h55 27/10/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
8507h00 28/10/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh Hải
8607h00 31/10/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị Thúy
8707h00 01/11/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
8807h00 03/11/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh Hải
8908h55 03/11/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
9007h00 04/11/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh Hải
9107h00 07/11/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị Thúy
9207h00 08/11/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
9307h00 10/11/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh Hải
9408h55 10/11/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
9507h00 11/11/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh Hải
9607h00 14/11/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị Thúy
9707h00 15/11/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
9807h00 17/11/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh Hải
9908h55 17/11/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
10007h00 18/11/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh Hải
10107h00 21/11/2022C2033MT23-24-25
Anh Văn Chuyên Ngành
Phạm Thị Thúy
10207h00 22/11/2022D2012DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
10307h00 24/11/2022C2032MT2501
Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản
Đặng Chinh Hải
10408h55 24/11/2022D2013DC25-MT25
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
10507h00 25/11/2022C2033MT2501
Hóa Hữu Cơ
Đặng Chinh Hải