Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Hữu Dương2212111003CT260111/08/2004NamTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2601Cầu Lông3300
2CT2601Cấu Trúc Máy Tính Đặng Quang Huy3300
3CT2601Anh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Phương Thu3300
4CT2601Vật Lý Đại Cương 1 Lê Thị Thanh Hương3400
5CT2601Nhập Môn Lập Trình Nguyễn Thị Xuân Hương3400
6CT2601Toán Cao Cấp Hoàng Hải Vân3300
7CT2601Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học3300
8CT2601-CAR32021Cấu Trúc Máy Tính3400
9CT2601-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 23400
10CT2601-GPH31021Vật Lý Đại Cương 13400
11CT2601-ITP32041Nhập Môn Lập Trình3400
12CT2601-MAT31021Toán Cao Cấp3400
13CT2601-PYP32031Lập Trình Python3400
14CT26-MT24-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học3700
15CT-PL26-BAD3Cầu Lông4500
16CT,PL26Cầu Lông Phạm Thị Hường4400
17CT26-MT24Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng3600
18CT2601Lập Trình Python Đỗ Văn Tuyên3302

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 06/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
213h55 06/02/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
307h55 07/02/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
409h50 07/02/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
507h55 08/02/2023NHATAP13CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
613h55 08/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
707h55 09/02/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
813h55 10/02/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
907h55 13/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
1013h55 13/02/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
1107h55 14/02/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
1209h50 14/02/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1307h55 15/02/2023NHATAP13CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1413h55 15/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
1507h55 16/02/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
1613h55 17/02/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
1707h55 20/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
1813h55 20/02/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
1907h55 21/02/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
2009h50 21/02/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2107h55 22/02/2023NHATAP13CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2213h55 22/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngPhạm Việt Hoàng (3t, false)
Hoàng Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Lê Mạnh Duy (1t, false)
2307h55 23/02/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
2413h55 24/02/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
2507h55 27/02/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
2613h55 27/02/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
2707h55 28/02/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
2809h50 28/02/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2907h55 01/03/2023NHATAP13CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3013h55 01/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngLê Thị Mai Anh (3t, false)
Quản Thành Đạt (3t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (3t, false)
Hà Quốc Huy (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
3107h55 02/03/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
3213h55 03/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
3307h55 06/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngVũ Tuấn Anh (3t, false)
Quản Thành Đạt (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Đào Hoàng Phúc (1t, false)
3413h55 06/03/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBùi Quỳnh Như (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Hà Quốc Huy (1t, false)
Lê Mạnh Duy (1t, false)
Quản Thành Đạt (1t, false)
3507h55 07/03/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
3609h50 07/03/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3707h55 08/03/2023NHATAP13CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3813h55 08/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngQuản Thành Đạt (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
3907h55 09/03/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
4013h55 10/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
4107h55 13/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
4213h55 13/03/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânVũ Tuấn Anh (3t, false)
Lê Mạnh Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Bùi Ngô Đức Đại (3t, false)
Quản Thành Đạt (1t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (1t, false)
Đoàn Thanh Nhật (1t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
Trần Hữu Toàn (2t, false)
Phạm Ngọc Trâm (1t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
4307h55 14/03/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
4409h50 14/03/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4513h55 14/03/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
4607h55 15/03/2023B1023CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4713h55 15/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
4807h55 16/03/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
4907h55 17/03/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênGiới thiệu học phần C ...Vũ Thượng Khanh (3t, )
Bùi Quỳnh Như (3t, )
Nguyễn Minh Thắng (3t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, )
5013h55 17/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
5115h50 17/03/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênBiến, kiểu cơ bản, ph ...Lê Mạnh Duy (2t, )
Quản Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Việt Hoàng (2t, )
Bùi Quỳnh Như (2t, )
Nguyễn Minh Thắng (2t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t, )
5207h55 20/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngLê Thị Mai Anh (3t, false)
Lê Mạnh Duy (3t, false)
Quản Thành Đạt (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
5313h55 20/03/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBùi Ngô Đức Đại (3t, false)
Vũ Minh Hiếu (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Đoàn Thanh Nhật (1t, false)
Phạm Ngọc Trâm (1t, false)
Hà Quốc Huy (1t, false)
Lê Thị Mai Anh (1t, false)
5407h55 21/03/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
5509h50 21/03/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5613h55 21/03/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 1: Giới thiệu ...
5707h55 22/03/2023B1023CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5813h55 22/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
5907h55 23/03/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
6007h55 24/03/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênCấu trúc điều khiển H ...Lê Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Minh Thắng (3t, )
Bùi Ngô Đức Đại (3t, )
Quản Thành Đạt (3t, )
Bùi Quỳnh Như (3t, )
6113h55 24/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
6215h50 24/03/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn TuyênThực hành chương 1 ...Bùi Quỳnh Như (2t, )
Nguyễn Minh Thắng (2t, )
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t, )
6307h55 27/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
6413h55 27/03/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânLê Mạnh Duy (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Bùi Quỳnh Như (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Hoàng Việt Trung (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Vũ Thượng Khanh (1t, false)
Trần Hữu Toàn (1t, false)
Nguyễn Đình Trường (1t, false)
Đào Hoàng Phúc (1t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (1t, false)
6507h55 28/03/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
6609h50 28/03/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6713h55 28/03/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Hà Quốc Huy (3t, false)
Nguyễn Minh Thắng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Hoàng Duy Thành (3t, false)
6807h55 29/03/2023B1023CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6913h55 29/03/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
7007h55 30/03/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
7107h55 31/03/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
7213h55 31/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
7315h50 31/03/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
7407h55 03/04/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
7513h55 03/04/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
7607h55 04/04/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
7709h50 04/04/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7813h55 04/04/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
7907h55 05/04/2023B1023CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8013h55 05/04/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
8107h55 06/04/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
8207h55 07/04/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
8313h55 07/04/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
8415h50 07/04/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
8507h55 10/04/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
8613h55 10/04/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
8707h55 11/04/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
8809h50 11/04/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8913h55 11/04/2023C2043CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
9007h55 12/04/2023B1023CT,PL26
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
9113h55 12/04/2023C2013CT2601
Nhập Môn Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
9207h55 13/04/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
9307h55 14/04/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
9413h55 14/04/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
9515h50 14/04/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
9607h55 18/04/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
9709h50 18/04/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9807h55 19/04/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
9907h55 20/04/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
10007h55 21/04/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
10113h55 21/04/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
10215h50 21/04/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
10307h55 25/04/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
10409h50 25/04/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10507h55 26/04/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
10607h55 27/04/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
10707h55 28/04/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
10813h55 28/04/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
10915h50 28/04/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
11007h55 02/05/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
11109h50 02/05/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
11207h55 03/05/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
11307h55 04/05/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
11407h55 05/05/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
11513h55 05/05/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
11615h50 05/05/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
11707h55 09/05/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
11809h50 09/05/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
11907h55 10/05/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
12007h55 11/05/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
12107h55 12/05/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
12213h55 12/05/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
12315h50 12/05/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
12407h55 16/05/2023C2012CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
12509h50 16/05/2023C2042CT26-MT24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
12607h55 17/05/2023C2013CT2601
Cấu Trúc Máy Tính
Đặng Quang Huy
12707h55 18/05/2023C2013CT2601
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Phương Thu
12807h55 19/05/2023PMGV3CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên
12913h55 19/05/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
13015h50 19/05/2023PMGV2CT2601
Lập Trình Python
Đỗ Văn Tuyên