Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Anh Minh Quân2112111027CT2501C17/10/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2501CCấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Nguyễn Thị Xuân Hương2800
2CT2501CTư Tưởng Hồ Chí Minh2800
3CT2501CHệ Điều Hành Phùng Anh Tuấn2800
4CT2501C-ADI33041Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý2900
5CT2501C-CCO33031Truyền Số Liệu2900
6CT2501C-DSA32041Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật2900
7CT2501C-ESP33031Anh Văn Chuyên Ngành2900
8CT2501C-MAP32031Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly2900
9CT2501C-OSP33031Hệ Điều Hành3000
10CT25-PL25-HCM3Tư Tưởng Hồ Chí Minh4100
11CT2501CPhân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Vũ Anh Hùng2840
12CT2501CVi Xử Lý Và Lập Trình Assembly Đoàn Hữu Chức2833
13CT2501CAnh Văn Chuyên Ngành Bùi Thị Mai Anh2907
14CT2501CTruyền Số Liệu Đoàn Hữu Chức2804
15CT25-PL25Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc4000
16CT2601Vật Lý Đại Cương 1 Lê Thị Thanh Hương3400

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 06/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcGiới thiệu học phần C ...Hoàng Hữu Cường (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
207h00 07/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC CH ...
308h55 07/02/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
413h55 07/02/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
507h00 08/02/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: Computer User ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
609h50 08/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2: TH¬¬¬¬¬IẾT ...
707h55 10/02/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Vũ Thị Minh Thư (4t, false)
813h55 10/02/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
907h55 13/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcChương 2. Truyền số l ...Hồ Thu Loan (3t, )
Hoàng Đình Hiệp (3t, )
Nguyễn Đức Tùng (3t, )
1007h00 14/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2: TH¬¬¬¬¬IẾT ...
1108h55 14/02/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1213h55 14/02/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
1307h00 15/02/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Computer Arch ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
1409h50 15/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 4: Cấu trúc dữ ...
1507h55 17/02/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Lưu Đức Đạt (4t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t, false)
1613h55 17/02/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
1707h55 20/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức2.2. Tín hiệu và nhiễ ...Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
Hoàng Hữu Cường (3t, )
Hồ Thu Loan (3t, )
Cù Văn Tú (3t, )
1807h00 21/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Danh sách móc nố ...Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Hồ Thu Loan (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Cù Văn Tú (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
Hoàng Đình Hiệp (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (1t, false)
1908h55 21/02/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2013h55 21/02/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
2107h00 22/02/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Computer Appl ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
2209h50 22/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
2307h55 24/02/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.4. Các khái niệm sử ...Bùi Tuấn Anh (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Phạm Thành Lâm (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Cù Văn Tú (4t, false)
2413h55 24/02/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
2507h55 27/02/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức2.3. Các môi trường t ...Hoàng Hữu Cường (3t, )
Vũ Thị Minh Thư (3t, )
Hồ Thu Loan (3t, )
2607h00 28/02/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Danh sách kiểu h ...Nguyễn Hải Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Phạm Thành Lâm (2t, false)
Hồ Thu Loan (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
2708h55 28/02/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2813h55 28/02/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
2907h00 01/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: Peripherals ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
3009h50 01/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương Thực hành ...
3107h55 03/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.5. Các bước thực hi ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hoàng Hữu Cường (4t, false)
Trần Công Duy (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Hoàng Đình Hiệp (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
3213h55 03/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
3307h55 06/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức2.3.2. Môi trường tru ...Vũ Thị Minh Thư (3t, )
Lưu Đức Đạt (3t, )
Phạm Thành Lâm (3t, )
Nguyễn Thị Phượng (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
3407h00 07/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 5: CẤU TRÚC D ...Trần Duy An (2t, false)
3508h55 07/03/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3613h55 07/03/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
3707h00 08/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Former Studen ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
3809h50 08/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4. Cây tổng quát Đá ...Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
3907h55 10/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.1.2. Kiến trúc tron ...Hoàng Đình Hiệp (4t, false)
Đoàn Quốc Anh (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
4013h55 10/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
4107h55 13/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcChương 3. Kỹ thuật cơ ...Hồ Thu Loan (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
4207h00 14/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4. Cây tổng quát (t ...Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
4308h55 14/03/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
4413h55 14/03/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
4507h00 15/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Operating Sys ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
4609h50 15/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
4713h55 16/03/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
4807h55 17/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình thực ...Lưu Đức Đạt (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Phạm Thành Lâm (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Bùi Anh Minh Quân (4t, false)
Vũ Thị Minh Thư (4t, false)
4913h55 17/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
5013h55 17/03/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
5107h55 20/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
5207h00 21/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 7: CẤU TRÚC DỮ ...Lưu Đức Đạt (2t, false)
Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
5308h55 21/03/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
5413h55 21/03/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
5507h00 22/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Graphical Use ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
5609h50 22/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
5713h55 23/03/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
5807h55 24/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4. Phân tích 3.4.1. ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
5913h55 24/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
6013h55 24/03/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
6107h55 27/03/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcTrần Duy An (3t, )
Đoàn Quốc Anh (3t, )
Bùi Tuấn Anh (3t, )
Trần Công Duy (3t, )
Lưu Đức Đạt (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
Nguyễn Thế Hải (3t, )
Hoàng Đình Hiệp (3t, )
Phạm Vũ Huy (3t, )
Hồ Thu Loan (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
Vũ Thị Minh Thư (3t, )
6207h00 28/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương7.3. Các phép duyệt đ ...Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Lưu Đức Đạt (2t, false)
Phạm Thành Lâm (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
6308h55 28/03/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6413h55 28/03/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
6507h00 29/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: Applications ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
6609h50 29/03/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương7.4. Một số giải thuậ ...Nguyễn Đại Minh (2t, false)
Cù Văn Tú (2t, false)
6713h55 30/03/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcTrần Duy An (3t, )
Đoàn Quốc Anh (3t, )
Bùi Tuấn Anh (3t, )
Nguyễn Hải Bình (3t, )
Phạm Văn Cao (3t, )
Hoàng Hữu Cường (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
Nguyễn Thế Hải (3t, )
Phạm Thành Lâm (3t, )
Hồ Thu Loan (3t, )
Bùi Anh Minh Quân (3t, )
6807h55 31/03/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.3. Phân tích một ...Trần Duy An (4t, false)
Lưu Đức Đạt (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Phạm Vũ Huy (4t, false)
Đoàn Duy Linh (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Nguyễn Thị Phượng (4t, false)
6913h55 31/03/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
7013h55 31/03/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (2t, )
Hoàng Hữu Cường (2t, )
7107h55 03/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
Trần Duy An (3t, )
Vũ Khắc Hoàng (3t, )
Phạm Thành Lâm (3t, )
Chu Đình Tuân (3t, )
7207h00 04/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Trần Công Duy (2t, false)
Đoàn Duy Linh (2t, false)
7308h55 04/04/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
7413h55 04/04/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
7507h00 05/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Multimedia ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
7609h50 05/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương7.4. Một số giải thuậ ...Phạm Vũ Huy (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Lưu Đức Đạt (2t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
7713h55 06/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
7807h55 07/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.4. Phân tích một ...Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
7913h55 07/04/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
8013h55 07/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcĐoàn Quốc Anh (2t, )
Hồ Thu Loan (2t, )
Nguyễn Trung Đức (2t, )
8107h55 10/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
8207h00 11/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương 8.2.2.Sắp xếp bằng c ...Bùi Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
8308h55 11/04/2023C3033CT25-PL25
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
8413h55 11/04/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
8507h00 12/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: Computing Su ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
8609h50 12/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
8713h55 13/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
8807h55 14/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.5. Phân tích một ...Trần Công Duy (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t, false)
8913h55 14/04/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
9013h55 14/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
9107h55 17/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
9213h55 17/04/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
9313h00 18/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
9414h55 18/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (2t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, )
Nguyễn Đại Minh (2t, )
Phạm Văn Cao (2t, )
9507h00 19/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 11: Networks ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
9609h50 19/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
9713h55 20/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
Phạm Văn Cao (3t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, )
9807h55 21/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 4: Thiết kế hư ...Phạm Vũ Huy (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Hoàng Hữu Cường (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
9913h55 21/04/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
10007h55 24/04/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
10113h55 24/04/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
10213h00 25/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương8.3. Một số giải thuậ ...Vũ Bá Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Đức Cảnh (2t, false)
Phạm Văn Cao (2t, false)
Bùi Tuấn Anh (2t, false)
Phạm Thành Lâm (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
Cù Văn Tú (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
10314h55 25/04/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
10407h00 26/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 12: The Internet ...Dương Đức Hoạt (3t, false)
Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
10509h50 26/04/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Phạm Thành Lâm (2t, false)
10613h55 27/04/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
10707h55 28/04/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.2. Thiết kế kiến tr ...Bùi Tuấn Anh (4t, false)
Phạm Văn Cao (4t, false)
Nguyễn Đức Cảnh (4t, false)
Trần Công Duy (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t, false)
Vũ Thị Minh Thư (4t, false)
Cù Văn Tú (4t, false)
Nguyễn Đức Tùng (4t, false)
10813h55 28/04/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
10907h55 01/05/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
11013h55 01/05/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
11113h00 02/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương8.3. 3.Sắp xếp bằng t ...Nguyễn Đức Cảnh (2t, false)
Bùi Tuấn Anh (2t, false)
11214h55 02/05/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
11307h00 03/05/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 13: The World Wi ...Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
11409h50 03/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương9.3. Tìm kiếm nhị phâ ...Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Đoàn Duy Linh (2t, false)
Hoàng Đình Hiệp (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Nguyễn Hải Bình (2t, false)
Lưu Đức Đạt (2t, false)
11513h55 03/05/20234CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương9.5. Cây nhị phân cân ...
11613h55 04/05/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
11707h55 05/05/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.3. Thiết kế một ca ...Đoàn Quốc Anh (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
11813h55 05/05/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
11907h55 08/05/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu ChứcVũ Thị Minh Thư (3t, )
Nguyễn Đức Tùng (3t, )
12013h55 08/05/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
12108h55 09/05/2023c3033CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương9.7 Hàm băm Đánh giá ...Trần Duy An (3t, false)
Nguyễn Đức Cảnh (3t, false)
Trần Công Duy (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
12213h00 09/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngBài tập, ôn tập ...Trần Duy An (2t, false)
12314h55 09/05/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu ChứcTrần Duy An (2t, )
Nguyễn Hải Bình (2t, )
Nguyễn Thế Hải (2t, )
Hoàng Hữu Cường (2t, )
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, )
12407h00 10/05/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 14: Websites ...Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
12509h50 10/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Trần Duy An (2t, false)
12613h55 10/05/20233CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
12713h55 11/05/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
12807h55 12/05/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.4. Thiết kế một lớp ...Hoàng Hữu Cường (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t, false)
Chu Đình Tuân (4t, false)
12913h55 12/05/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
13007h55 15/05/2023C3033CT2501C
Truyền Số Liệu
Đoàn Hữu Chức
13113h55 15/05/2023C3033CT2501C
Hệ Điều Hành
Phùng Anh Tuấn
13213h00 16/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
13314h55 16/05/2023C3032CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
13407h00 17/05/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 15: Webpage Crea ...Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
13509h50 17/05/2023C3032CT2501C
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
13613h55 18/05/2023C3033CT2501C
Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly
Đoàn Hữu Chức
13707h55 19/05/2023C3034CT2501C
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.5. Thiết kế một hệ ...Đoàn Quốc Anh (4t, false)
Trần Công Duy (4t, false)
Nguyễn Thế Hải (4t, false)
Vũ Khắc Hoàng (4t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (4t, false)
Nguyễn Trung Đức (4t, false)
Hồ Thu Loan (4t, false)
13813h55 19/05/2023C2012CT2601
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương